Biuro nieczynne - 21-24.05.2019 r.
Informujemy, iż w dniach od 21 do 24 maja 2019 r. w związku z... więcej
2. Runda ROK Cup Poland
Już w najbliższy weekend 18-19 maja zapraszamy serdecznie na tor w Starym... więcej
25-lecie Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Sportu
We wtorek 7 maja, w urzędzie gminy w podgorzowskim Bogdańcu, w obecności wójt... więcej
Krótka relacja z V i VI rundy Mistrzostw Polski i Pucharu Polski Cross Country w Żaganiu
Zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji z  V i VI rundy Mistrzostw... więcej
Rusza cykl DMPJ. We wtorek i środę zawody przy W69
We wtorek zainaugurowane zostaną rozgrywki Drużynowych Mistrzostw Polski... więcej
Finały Wojewódzkie Ogólnopolskich Turniejów Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
Informujemy, iż znane są terminy i miejsca wszystkich Finałów Wojewódzkich tj.:... więcej
II Runda Mistrzostw Polski Quadów oraz II Runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Motocrossie
Klub SKM Słońsk nie zwalnia tempa. Na znakomicie przygotowanym torze SKM Arena... więcej
Święto 34 Brygady Kawalerii Pancernej w Żaganiu
Kilkudniowe Święto 34 Brygady Kawalerii Pancernej w Żaganiu, to różnorodność... więcej
Biuro nieczynne - 26.04 - 06.05.2019 r.
Informujemy, iż w dniach od 26 kwietnia 2019 r. do dnia 6 maja 2019 r. biuro... więcej
Wesołych Świąt Wielkanocnych
    Pełnych radości i spokoju Świąt Wielkanocnych,... więcej

WAŻNE! Aktualizacja zapisów o licencjach zawodników oraz sędziów sportu motocyklowego w regulaminach 2019

W związku z zatwierdzonymi przez Zarząd Główny PZM w dniu 14.01.2019 r. Regulaminem przyznawania i pozbawiania licencji zawodnika w sportach motorowych oraz Regulaminem przyznawania i pozbawiania licencji sędziego sportowego w sportach motorowych, Główna Komisja Sportu Motocyklowego PZM podjęła decyzję o wprowadzeniu następujących procedur i aktualizacji zapisów dot. licencji zawodnika oraz sędziego w regulaminach ramowych sportu motocyklowego.

 

1. Licencja sędziego sportu motocyklowego Licencje sędziego sportu motocyklowego od sezonu 2019 dzieli się następująco:

− Licencja klasy II (dotychczas: Licencja „O”),

− Licencja klasy I (dotychczas: Licencja „P” ).

W związku z koniecznością wymiany licencji sędziego stopnia „O” na licencję klasy II, należy złożyć do odpowiedniego ZO PZM wraz z wymaganymi dokumentami do wznowienia licencji sędziego:

− wniosek o przyznanie licencji wraz ze zdjęciem do skanowania,

− ubiegłoroczną licencję,

− potwierdzenie wpłaty wg. obowiązującej stawki,

− oświadczenie do ubezpieczenia.

 

Licencje sędziego stopnia „P” pozostają ważne do końca 2019 roku i przed sezonem 2020 będą wymienione celem dostosowania ich do aktualnego wzoru licencji sędziego klasy I.

 

2. Licencja zawodnika sportu motocyklowego

W związku z wygaszeniem certyfikatów jedynym dokumentem potwierdzającym uprawnienia, wymaganym od zawodników będzie ważna licencja zawodnika sportu motocyklowego dla danej konkurencji.

W związku z wymianą blankietów licencji zawodników sezon 2019 traktuje się jako sezon przejściowy, gdzie funkcjonować będą dwa wzory blankietów licencji. Dowodem aktualności/ważności licencji na dany rok kalendarzowy jest hologram znajdujący się na rewersie licencji zawierający logo PZM oraz rok, na który wznawiana jest licencja.

 

3. Procedura wznowienia licencji A

W celu wznowienia na dany sezon licencji A sportu motocyklowego należy:

− wypełnić elektronicznie wniosek o wznowienie licencji znajdujący się na stronie internetowej PZM pod adresem: https://zgloszenia.pzm.pl/licencje/wznowienie-motocykle,

− wniosek ten należy wydrukować i podpisać,

− na wypełnionym i podpisanym wniosku należy uzyskać potwierdzenie przynależności klubowej z macierzystego klubu (pieczęć i podpis).

Do wniosku należy dołączyć:

− potwierdzenie dokonania opłaty, zgodnie z obowiązującymi stawkami na 2019 rok, z zaznaczaniem wybranej stawki ubezpieczenia (w tytule wpłaty/przelewu muszą być podane następujące dane: imię i nazwisko wnioskującego, rodzaj licencji),

− licencję z ubiegłego sezonu,

− aktualny druk danych osobowych, jeżeli poprzednie dane uległy zmianie,

− kopię ważnego badania lekarskiego.

Wniosek należy złożyć w Biurze Sportu i Turystyki PZM. Wznowienie licencji nastąpi jedynie po przedstawieniu kompletu w/w dokumentów.

 

4. Procedura wznowienia licencji B

W celu wznowienia na dany sezon licencji B sportu motocyklowego należy:

− wypełnić elektronicznie wniosek o wznowienie licencji znajdujący się na stronie internetowej PZM pod adresem: https://zgloszenia.pzm.pl/licencje/wznowienie-motocykle,

− wniosek ten należy wydrukować i podpisać,

− na wypełnionym i podpisanym wniosku należy uzyskać potwierdzenie przynależności klubowej z macierzystego klubu (pieczęć i podpis).

Do wniosku należy dołączyć:

− potwierdzenie dokonania opłaty zgodnie z obowiązującymi stawkami z 2019 roku, z zaznaczaniem wybranej stawki ubezpieczenia (w tytule wpłaty/przelewu muszą być podane następujące dane: imię i nazwisko wnioskującego, rodzaj licencji),

− licencję z ubiegłego sezonu,

− aktualny druk danych osobowych, jeżeli poprzednie dane uległy zmianie,

− kopię ważnego badania lekarskiego.

Wniosek należy złożyć w odpowiednim biurze Zarządu Okręgowego PZM, do którego należy klub zawodnika. Wznowienie licencji nastąpi jedynie po przedstawieniu kompletu w/w dokumentów.

 

5. Procedura uzyskiwania nowej licencji sportu motocyklowego przez kandydata, który zdał egzamin w roku 2018

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom oraz biorąc pod uwagę to, że terminy ważności egzaminów na licencje (dotychczasowe na certyfikat) traciły ważność z dniem 31.12.2018 r., GKSM informuje, że każdy z kandydatów do licencji, który zdał egzamin z wynikiem pozytywnym i ze względu na koszty nie dokonał formalności wyrobienia licencji do końca roku 2018, może wnioskować o przyznanie licencji do dnia pierwszych zawodów sezonu 2019 dla danej konkurencji, w której zdał egzamin.

 

6. Procedura uzyskiwania licencji zawodnika w roku 2019

Licencja jest dokumentem potwierdzającym nabytą wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności niezbędne do uprawiania dyscypliny - sport motocyklowy. Jest wydawana dla określonej konkurencji zgodnie z Regulaminem Sportu Motocyklowego, w której kandydat zaliczył egzamin teoretyczny i praktyczny z wynikiem pozytywnym. W sporcie motocyklowym licencję otrzymuje się po zdaniu egzaminu składającego się z części teoretycznej i praktycznej przeprowadzanego podczas zawodów w następujących konkurencjach:

− Motocross/Cross country/Enduro,

− Super enduro,

− Trial,

− Motocyklowe wyścigi torowe, w tym wyścigi skuterów oraz wyścigi pojazdów zabytkowych (licencja typu Classic),

− Supermoto,

− Baja,

− w konkurencji Supermoto i Cross country występują zawody Mini Motocykli z podziałem na typy licencji: Kadet oraz PitBike.

Od roku 2019 zaświadczenie z egzaminu będzie ważne przez okres 2 lat liczony od dnia przystąpienia do egzaminu. Pełna procedura uzyskiwania licencji danego stopnia opisana jest w Regulaminach Sportu Motocyklowego.

 

7. Procedura zaliczania punktów zdobytych podczas egzaminu na licencję do klasyfikacji sezonu

Kandydat do licencji sportu motocyklowego zdający egzamin praktyczny na zawodach jest umieszczony w klasyfikacji zawodów/sezonu z wynikiem „0”. Po zdaniu egzaminu praktycznego i teoretycznego kandydat składa komplet wymaganych dokumentów do odpowiedniego biura Zarządu Okręgowego PZM, które w czasie 15 dni roboczych weryfikuje dokumenty i wydaje licencję zawodnika. Zawodnik po otrzymaniu licencji, w ciągu 15 dni roboczych, przedstawia wydaną licencję Organizatorowi zawodów, na których zdawał egzamin praktyczny. Po dopełnieniu niniejszego punkty zdobyte podczas egzaminu zostaną wpisane do klasyfikacji sezonu.

 

8. Procedura zmiany reprezentacji klubowej / barw klubowych

Zawodnicy zamierzający zmienić barwy klubowe w roku 2019 zobowiązani są do wypełnienia zgłoszenia zmiany reprezentacji klubowej znajdującego się na stronie www.pzm.pl pod adresem: https://www.pzm.pl/pliki/zg/motocykle/dokumenty/7_zgloszenie_zmiany_reprezentacji_klu bowej_-_motocykle.pdf

Zgłoszenia zmiany reprezentacji klubowej można dokonać wyłącznie w podanych poniżej terminach:

- od 1 listopada do 28 lutego (podstawowy okres transferowy),

- od 1 czerwca do 31 lipca (śródroczny okres transferowy), dotyczy wyłącznie zawodników, których licencja nie była ważna w danym roku i będzie wznowiona po 1 lipca, do końca roku.

 

Komunikat Głównej Komisji Sportu Motocyklowego PZM nr 1/2019 z dnia 06.02.2019: https://www.pzm.pl/pliki/komunikat/gksm/2019-02/26456/komunikatgksm120191.pdf

Zarząd Okręgowy PZM: 
Kategorie: