Szkolenie na licencje ND-R, 18-19.05.2024 r., Świdnica
 1. Termin:18.05.2024 - 19.05.2024 (sobota - niedziela)2. Miejsce:Sala... więcej
Szkolenie sędziów sportu samochodowego, 18.05.2024 r., Świdnica
Sobota: 18 maja 2024 – Szkolenie teoretyczneMiejsce: Świdnica,... więcej
1 Rajd Karkonoski - 100lecia lasów Państwowych
 Rajd Karkonoski - 100-lecia Lasów Państwowych odbył się dzięki... więcej
Finał Strefowy Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym - 11.05.2024r.
W sobotę 11 maja, na terenie Dolnego Śląska odbyły się finały strefowe Turnieju... więcej
Finał Krajowy OMTM
W dniach 03-04.06.2024r.na terenie Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu odbędzie... więcej
2 runda Tarmac Masters - Rajdowe Mistrzostwa Dolnego Śląska
W dniach 10-11.05.2024r. zapraszamy do Sobótki na 2 rundę Tarmac Masters -... więcej
Rajd Motocyklowy Trial -100 lecia Lasów Państwowych - 1 i 2 runda MP i PP
W najbliższy weekend 11-12.05.2024r.w Szklarskiej Porębie odbędzie się Rajd... więcej
52 Rajd Wrocławski Trial
      W dniu 04.05.2024 r. na wzgórzu „Kilimandżaro... więcej
52 Motocyklowy Rajd Wrocławski- III runda Mistrzostw Strefy płd-zach Polski
W najbliższą sobotę 02.05.2024r. zapraszamy na 53 Motocyklowy Rajd... więcej

75 Jubileuszowy Rajd Sudecki Trial

75 JUBILEUSZOWY

MIĘDZYNARODOWY MOTOCYKLOWY

RAJD SUDECKI TRIAL

SZKLARSKA PORĘBA 16.09 – 17.09.2023

III Memoriał Lucjana Korszka

IX i X RUNDA MISTRZOSTW POLSKI

IX i X RUNDA PUCHARU POLSKI

 

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

PUCHAR POLSKI

OGŁOSZENIE

Towarzystwo Miłośników Sportu Motorowego SPARTA Wrocław na zlecenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego w Warszawie organizuje IX i X Rundę Otwartych Indywidualnych Mistrzostw Polski w Rajdach Motocyklowych Trial 2023. Zawody będą zorganizowane zgodnie z Regulaminem Sportu Motocyklowego, Zasadami Rozgrywek Trial 2023 wraz z właściwymi załącznikami, niniejszym Regulaminem Uzupełniającym oraz komunikatami Głównej Komisji Sportu Motocyklowego. Zawody respektują Kod Ochrony Środowiska PZM.

Zawody odbędą się w dniach 16/17.09.2023 r. w Szklarskiej Porębie - Baza rajdu ul. Krasickiego 10.

Współrzędne GPS paddock’u: N508311200 E15516140

Najbliższe lotnisko: Wrocław Strachowice WRO

Najbliższa autostrada: Numer autostrady: A4

Numer wyjazdu: Strzegom Nr drogi krajowej/wojewódzkiej, itp.: Numer drogi: E65 Wrocław

Najbliższe miasto: Jelenia Góra odległość: 20 km

ADRES I INFORMACJE KONTAKTOWE

Organizator zawodów:

TMSM Sparta Wrocław

50-344 Wrocław

ul. Sępa Sarzyńskiego 68

tel. 606 271 183

tmsmsparta@gmail.com

Sekretariat zawodów:

TMSM Sparta Wrocław

50-344 Wrocław

ul. Sępa Sarzyńskiego 68

tel. 606 271 183

tmsmsparta@gmail.com

Zakwaterowanie:

DW SUDETY

58-850 Szklarska Poręba

ul. Krasickiego 1

75 717 22 25

sudety@relaxtour.pl

1. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia muszą być wypełnione na oficjalnych formularzach (z podaniem nr telefonu kontaktowego zawodnika lub uczestnika) i przesłane do sekretariatu zawodów do poniedziałku poprzedzającego zawody wraz z potwierdzeniem przelewu za wpisowe na konto organizatora nr PKO BB – 90 1020 5242 0000 2102 0237 0542, przy czym dopuszcza się przesłanie zgłoszeń pocztą elektroniczną.

Jedynie opłacenie wpisowego do poniedziałku poprzedzającego zawody gwarantuje przyjęcie w terminie przesłanego zgłoszenia zawodnika lub uczestnika do zawodów.

Wpisowe do zawodów od zawodnika zgłoszonego w terminie, o którym mowa w Art. 01.8.4, wynosi 200,00 PLN za każdą rundę, w której zawodnik uczestniczy.

Wpisowe do zawodów od asystenta zawodnika zgłoszonego w terminie, o którym mowa w Art. 01.8.4, wynosi 50,00 PLN za każdą rundę, w której zawodnik uczestniczy.

Wpisowe do zawodów od zawodnika zgłoszonego po terminie online lub w biurze zawodów, o którym mowa w Art. 01.8.4, wynosi 250,00 PLN za każdą rundę w której zawodnik uczestniczy - nie dotyczy uczestników: bez licencji i Klasy Amator w Pucharze Polski, którzy startują w zawodach pierwszy raz w sezonie (opłata 200,00 PLN za 1 dzień).

Organizator może dopuścić do zawodów zawodnika po czasie oficjalnego odbioru technicznego i administracyjnego w dniu rajdu pod warunkiem opłacenia przez niego wpisowego w wysokości 350,00 PLN za każdą rundę w której zawodnik uczestniczy oraz przejścia indywidualnego odbioru technicznego i administracyjnego. Zostaje on umieszczony na końcu listy startowej. Uczestnicy: bez licencji i Klasy Amator w Pucharze Polski, którzy startują w zawodach pierwszy raz w sezonie na zasadach jak wyżej, poza opłatą wpisowego wynoszącą 200,00 PLN za 1 dzień opłacają egzamin w kwocie 50,00 PLN.

Zawodnik/uczestnik musi określić, w jakiej klasie startuje [Klasa Żak, Klasa Maluch, Klasa Młodzik, Klasa Kobiety, Klasa Otwarta, Klasa Weteran, Klasa Classic (z Licencją lub Classic Amator - bez Licencji), Klasa Elektryk, Klasa Amator (rozgrywana lub nie rozgrywana) Art.

02.8.2]. Wszystkie zgłoszenia muszą być przesłane do dnia 11.09.2023 (data zamknięcia listy zgłoszeń). Organizator nie przewiduje limitu zgłoszeń.

2. KONTROLA ADMINISTRACYJNA I KONTROLA TECHNICZNA

Kontrola administracyjna i techniczna odbędzie się 16.09.2023, w godzinach 08.00 – 09.30. Dodatkowa kontrola administracyjna i techniczna odbędzie się 15.09.2023 w godzinach od 17.00 do 20.00, a dla zawodników startujących tylko X Rundzie PP Trial w niedzielę 17.09.2023 w godzinach od 8.00 do 9.30.

W zawodach mogą brać udział zawodnicy/uczestnicy, którzy w dniu rozgrywania zawodów mają ukończone 8 lat (dla Klas: Amator i Classic ukończone 18 lat), startujący na motocyklach posiadających polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej (nie dotyczy zawodów rozgrywanych poza drogami publicznymi, które Organizator ubezpiecza dodatkowo zgodnie z Art. „01.1.2 Standardy Organizacyjne” Zasad Rozgrywek Trial 2023), posiadający pozwolenie na prowadzenie pojazdu, na którym startują, zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (nie dotyczy zawodów rozgrywanych poza drogami publicznymi, które Organizator ubezpiecza dodatkowo zgodnie z Art. „01.1.2 Standardy Organizacyjne” Zasad Rozgrywek Trial 2023) oraz spełniające wszystkie wymagania Regulaminu Technicznego Rajdów Trial.

Przy kontroli dokumentów zawodnik/uczestnik musi przedłożyć m.in.: ważną licencję/ubezpieczenie NNW, aktualne badanie lekarskie/oświadczenie o stanie zdrowia (dotyczy Klas: Amator i Classic Amator), zgodę rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku zawodników małoletnich, zgodnie z Art. 2.1.1 i Art. 02.8.3, oraz prawo jazdy (jeśli jest wymagane) i ubezpieczenie OC pojazdu (jeśli jest wymagane), na którym się porusza. Przy kontroli technicznej zawodnik/uczestnik musi okazać motocykl oraz kask zgodny ze standardami Regulaminu Technicznego Rajdów Trial.

Zawodnik/uczestnik ma zapewnioną możliwość pokonania całej trasy (z paddocku do wszystkich odcinków jazdy obserwowanej, a następnie z powrotem do paddocku) bez konieczności korzystania z dróg publicznych.

3. NUMERY STARTOWE

Organizator zapewnia numery startowe.

4. KOLEJNOŚĆ STARTU

Przy kontroli administracyjnej każdy zawodnik/uczestnik na pierwszych dla niego zawodach w sezonie rejestruje się i otrzymuje numer startowy, zgodnie z Art. 02.8.10. Start pierwszego zawodnika w sobotę o godz. 11.00, w niedzielę o godz. 10.00.

5. TRASA

Długość jednego okrążenia trasy wynosi 2 km. Trasa składa się z 3 okrążeń.

6. PADDOCK I BIURO ZAWODÓW

Paddock dla zawodników/uczestników zostanie otwarty w dniu 15.09.2023 od godziny 16.00. Biuro zawodów zostanie otwarte w dniu 15.09.2023 od godziny 16.00.

7. ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE

Podczas trwania zawodów organizator zabezpiecza karetkę szybkiej interwencji, pozwalającą na miejscu wypadku udzielić natychmiastowej pomocy w zakresie czynności oddechowych i sercowo-krążeniowych.

Personel medyczny - co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych w tym:

• Lekarz zawodów mogący udzielić pierwszej pomocy i przeprowadzić akcję reanimacyjną.

• Ratownik lub pielęgniarka.

• Kierowca karetki przeszkolony w udzielaniu pierwszej pomocy.

8. UBEZPIECZENIE

• Zawody, osoby uczestniczące w organizacji zawodów oraz zawodnicy/uczestnicy są ubezpieczeni przez organizatora od odpowiedzialności cywilnej OC.

• Ubezpieczenie NNW zawodnicy/uczestnicy oraz sędziowie i osoby funkcyjne posiadają w ramach opłaty za licencje, a osoby uczestniczące w organizacji zawodów nieposiadające licencji ubezpiecza organizator zawodów.

• Mechanik towarzyszący zawodnikowi/uczestnikowi musi posiadać ważną licencję lub posiadać polisę NNW. Mechnicy bez licencji lub polisy NNW muszą wykupić ubezpieczenie od NNW na miejscu zawodów u organizatora. • Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody powstałe w czasie zawodów w stosunku do zawodnika/uczestnika i jego sprzętu.

• Organizator posiada ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej organizatora, osób funkcyjnych oraz zawodników/uczestników wobec osób trzecich oraz ich mienia o sumie gwarancyjnej o równowartości minimum 20.000 Euro.

9. NAGRODY I CEREMONIA WRĘCZANIA NAGRÓD

Ceremonia Wręczania Nagród odbędzie się w miejscu startu do 30 minut od przyjazdu na metę ostatniego sklasyfikowanego zawodnika/uczestnika drugiego dnia zawodów, spośród wszystkich zawodników/uczestników sklasyfikowanych w konkurencjach: Otwarte Indywidualne Mistrzostwa Polski i Puchar Polski.

Nagrody zostaną przyznane zgodnie z Art. 02.15 Regulaminu Sportowego Rajdów Trial.

10. INFORMACJE DODATKOWE

Zawodnicy/uczestnicy mają obowiązek stosowania maty środowiskowej pod motocyklem w czasie, gdy wykonywane są przy nim czynności obsługowe takie jak np. tankowanie paliwa, smarowanie łańcucha, naprawy itp. Przestrzeganie tego obowiązku będzie kontrolowane przez Komisarza d/s Ochrony Środowiska oraz inne osoby urzędowe. Za brak maty środowiskowej zawodnik/uczestnik zostanie ukarany karą finansową zgodnie z Regulaminem Sportowym Rajdów Trial i Regulaminem Finansowym Rajdów Trial.

Organizator informuje, że przed startem oraz w trakcie trwania zawodów prowadzone będą kontrole trzeźwości zawodników/uczestników zgodnie z Regulaminem Sportowym Rajdów Trial.

11. OSOBY URZĘDOWE

SĘDZIA GŁÓWNY ZAWODÓW - LESZEK NUREK I - 00123

KIEROWNIK ZAWODÓW - BOGUSŁAW JANICKI I - 0030

SEKRETARZ ZAWODÓW - AGNIESZKA KARPIUK II - 15037

KIEROWNIK TRASY - RAFAŁ LUBERDA I - 00172

KOMISARZ TECHNICZNY - JERZY CHODECKI II - 15033

KOMISARZ OCHRONY - ŚRODOWISKA JOLANTA KRYJOM 142/00

KIEROWNIK CHRONOMETRAŻU - TOMASZ LEWANDOWSKI I - 00126

DELEGAT GKSM PZM DS. OJO TRIAL - RAFAŁ LUBERDA I - 00172

DELEGAT GKSM PZM DS. SĘDZIÓW OJO TRIAL - WIESŁAW JIRAK I - 00150

KIEROWNIK ZAWODÓW

Bogusław Janicki

Zatwierdzony przez GKSM PZM

Warszawa, 18.08.2023 r.

Zarząd Okręgowy PZM: 
Kategorie: