Informacja ZO PZM Warszawa
Informujemy, że w dniu 26 maja 2022 r. Biuro Zarządu Okręgowego Polskiego... więcej
Puchar Toru Modlin, Puchar Prezesa ZO PZM Wwa
II Runda „Pucharu Toru Modlin” , III Runda o Puchar Prezesa ZO PZM... więcej
Finał Mazowiecki Ogólnopolskiego  Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego
W dniu 19 maja 2022 r. na terenie autodromu Automobilklubu Polski w Warszawie... więcej
Finał  Mazowiecki Ogólnopolskiego Turnieju BRD
W dniu 12 maja 2022 r. na terenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami... więcej
6.Miński Rajd Motocyklowy - runda MOWPZ
Zapraszamy na 6.Miński Rajd Motocyklowy, rundę Mistrzostw Okręgu Warszawskiego... więcej
Eliminacja Turnieju BRD
W dniu 28 kwietnia 2022 r. na terenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami... więcej
Zawody nielegalne Chełm 22.05.2022
bstm-41-2022_zawody_nielegalne_chelm.pdf
II Rajd Łosia - runda MOWPZ - 11 czerwca 2022
Pamiętacie jeszcze pierwszy Rajd Łosia z 2018 roku?  Mamy nadzieję,... więcej
X Rajd Po Ziemi Mińskiej - zaproszenie na rundę MOWPZ
Serdecznie zapraszamy 4 czerwca do Mińska Mazowieckiego. X Rajd Po Ziemi... więcej
Drive it Day 2022 czyli dzień jeżdżenia zabytkiem - 3 czerwca
Polski Związek Motorowy zaprasza na coroczną zabawę pod tytułem Drive it... więcej

Turystyka (OKSPiT)

Okręgowa Komisja sportów Popularnych i Turystyki (kadencja 2019-2023)

Lp. Imię i Nazwisko Funkcja
1. Paweł Podbielski Przewodniczący
2. Andrzej Kołodziejski Wiceprzewodniczący
3. Benedykt Chądzyński Członek
4. Jerzy Trzaska   Członek
5. Andrzej Bielecki Członek
6. Joanna Podbielska Członek
7. Bartosz Komarnicki Członek
8. Piotr Markowski Członek
9. Akadiusz Kiełbus Członek

 

OKSPiT dąży do upowszechnienia wśród amatorów znajomości sportów motorowych w tym turystyki kwalifikowanej, nawigacji i carawaningu.

Motorowe sporty popularne są jedyną dyscypliną w której przepisy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD) są elementami rzeczywistej rywalizacji sportowej, w naturalny sposób uzupełniając opisy tras przejazdu po drogach publicznych, będących podstawowym terenem lokalizacji tych imprez.
Uprawianie przez młodych kierowców turystyki kwalifikowanej upowszechnia w naturalny sposób, poprzez rywalizację sportową takie cechy jak spostrzegawczość, wyobraźnię i orientację w terenie, kulturę motoryzacyjną, doskonalenie techniki jazdy miejskiej, analityczną samodzielność oraz znajomość podstaw ratownictwa drogowego. W rajdach nawigacyjnych z powodzeniem uczestniczą załogi osób niepełnosprawnych.

Dodatkową cechą motorowych sportów popularnych są niskie koszty ich uprawiania oraz małe wymagania startowe: nie wymaga się od zawodników licencji, badań lekarskich, dodatkowego wyposażenia pojazdów (kaski, klatki), nie ma podziałów na klasy startujących pojazdów.

Działalność statutową OKSPiT PZM w Warszawie prowadzi w konkurencjach:
nawigacja samochodowa, turystyka motorowa, caravaning; a także prowadzi szkolenia Organizatorów Sportów Popularnych

W każdej konkurencji prowadzony jest całoroczny cykl imprez rajdowych - rund eliminacyjnych w celu wyłonienia Mistrzów Okręgu Warszawskiego w kategorii klubowej i indywidualnej, odzielnie dla kierowców i pilotów.
Wieloletnią tradycją, rozgrywki OKSPiT PZM Warszawie wieńczone są Uroczystym Podsumowaniem Sezonu ZO PZM odbywającym się zwyczajowo w Sali Bankietowej Automobilklubu Polski.

Coroczny program działalności OKSPiT prowadzony jest w oparciu o uchwalany przez Komisję Kalendarz Imprez i preliminarz do budżetu Zarządu Okręgu Warszawie. Organizację poszczególnych rund OKSPiT zleca poszczególnym klubom Okręgu Warszawskiego: Automobilklubowi Polski, Automobilklubowi Stołecznemu MAK, KTM Sokół.

Charakterystyka imprez rajdowych w sportach popularnych

Wszystkie imprezy w motorowych sportach popularnych posiadają podobny, tradycyjny już model organizacyjno-startowy tj: regulamin definiujący daną konkurencję i opis przejazdu, czyli tzw. ITINERER.
Itinerer, zawierający uporządkowany zbiór jednoznacznych informacji manewrowych pozwala startującym załogom, w jednakowych warunkach drogowych i czasie wykonać regulaminowy przejazd konkursowy po trasie rajdu. Oddzielnie oceniane są odcinki dzienne i nocne.
Kwalifikacja konkurencji wynika z punktacji zawartej w regulaminie, która określa, jakie elementy rajdu poddane są szczególnej ocenie sportowej: w nawigacji: trasa - 85%, próby sportowe -10%, inne (test BRD) - 5%, w turystyce motorowej: trasa - 30%,testy z wiedzy turystycznej - 60%, próby sportowe - 5%, inne (test BRD) - 5%,
w caravaningu: trasa - 0%, próby sportowe /z przyczepą/ - 60%, testy środowiskowe i BRD - 40%.

Turystyka i nawigacja

Kwalifikowane motorowe rajdy turystyczne są najstarszą formą prowadzenia zorganizowanych - uregulowanych regulaminem zawodów motorowych rozgrywanych w terenie otwartym, po drogach publicznych.
Rajdy takie zawierają wszystkie podstawowe elementy sportowej rywalizacji, rozwijane szeroko w innych dyscyplinach sportów motorowych, jednak głównym przesłaniem tych imprez jest promocja walorów turystycznych regionu po którym przebiega trasa rajdu. Program i regulamin takich zawodów w szczególny sposób pozwalają ocenić umiejętność przyswajania wiedzy turystycznej, krajoznawczej i topograficznej wśród startujących załóg. Konkursowe Zadania tras rajdowych zawsze obejmują zwiedzanie atrakcyjnych obiektów turystycznych i krajoznawczych, często mało znanych i trudnodostępnych.

Zadaniem itinerera trasy turystycznej jest doprowadzenie uczestnika do zwiedzanych obiektów. Taki itinerer nie zawiera zadań w postaci pętli nawigacyjnych. Grafikę opisów tras zawiera wydawnictwo GKSPiT PZM "Zbiór zasad opisów tras wykorzystywanych w nawigacyjnych i turystycznych rajdach samochodowych" - dostępne na stronie internetowej www.pzm.pl. Grafika sprowadzona jest do opisu strzałkowego i jawnych punktów wskazanych mapą. Szczegółowe zasady czytania opisu trasy przedstawia materiał "Tajemnice nawigacji" dostępny na stronie PZM/Turystyka/Nawigacja

OKSPiT PZM w Warszawie jest organizatorem Mistrzostw OW PZM w nawigacji samochodowej, rozgrywanych corocznie w formie cyklicznych rajdów samochodowych zwanych rundami, które tworzą podstawę Kalendarza Imprez Okręgowych w tej dyscyplinie. Wykonanie tych rund zlecane jest Klubom OW PZM o właściwym potencjale organizacyjnym, pozwalającym na bezpieczne prowadzenie rywalizacji rajdowej w warunkach normalnego ruchu drogowego.
Zadaniem dwuosobowej załogi jest precyzyjne przejechanie opisanej itinererem trasy rajdu w podanym limicie czasowym. Zapoznanie się z opisem trasy przez załogę ma miejsce dopiero na STARCIE odcinka rajdowego, dlatego imprezom takim zawsze towarzyszy przygoda i emocje wynikające z "jazdy w nieznane", nawet jeśli przejazd ma miejsce znajomymi już drogami.

Opis trasy-itinerer wręczany załodze na STARCIE/PKC/ jest jedynym źródłem regulaminowej informacji o sposobie pokonania trasy odcinka. Składa się z szeregu uporządkowanych piktogramów z graficznie podaną informacją o kolejnych manewrach rajdowych, wykonywanych względem wybranych obiektów widzianych z samochodu uczestnika rajdu. Nieodzowną częścią itinerera jest mapa rajdowa na podstawie której wykonywane są zadania topograficzne. Podczas wykonywania tych zadań i wszelkich przejazdów między opisanymi manewrami obowiązuje jedna zasada - "wyboru najkrótszej drogi". Przykładem stosowanych zadań topograficznych sa przejazdy po pętli nawigacyjnej, "ślepe mapy" czy labirynt szkicowy. Prawidłowy przejazd potwierdzany jest przez sędziów obsługujących Punkty Kontroli Przejazdu (PKP) wpisem do Karty Drogowej - zazwyczaj ok. 20 PKP-ów na odcinku.
 

Caravaning

Pojawienie się caravaningu w Okręgu Warszawskim datuje się od chwili powstania w ówczesnym  Automobilklubie Warszawskim (obecnie Automobilklub Polski) pierwszego w klubowej strukturze PZM ogólnodostępnego Koła Caravaningu - miało to miejsce w 1973 roku. Ta odmiana turystyki motorowej jaką jest caravaning, do Związku "przyszła z zewnątrz", nie wywodziła się z istniejących wówczas środowisk turystycznych.

Nieznany kiedyś caravaning w miarę nabierania sił, stał się znaczącą dziedziną działalności w Okręgu Warszawskim jak zresztą i w całym PZM. Z uwagi na liczbę działaczy animujących tą formę turystyki oraz liczbę osób faktycznie ją uprawiających, bowiem jest ona zwielokrotniona w stosunku do formalnie zarejestrowanych caravaningowców w klubach - bo to turystyka rodzinna, okazało się, że jest to ruch wzbogacający działalność PZM i dostarczający Związkowi nowych działaczy tym cenniejszych, że są to osoby o dużej aktywności i chęci do pracy.

W początkowym okresie istnienia caravaningu w PZM kojarzył się on głównie z czynnym wypoczynkiem rodzinnym na łonie natury. Podczas licznych zlotów dominowała turystyka i rekreacja niekiedy wzbogacana o konkursy z elementami sportowymi. Z biegiem czasu pojawił się Ogólnopolski Konkurs Caravaningowy, który zaspakajał potrzebę załogowego współzawodnictwa. Zapotrzebowanie na bardziej sportową rywalizację, zwłaszcza wśród młodszej generacji caravaningowców, zaowocowało wprowadzeniem rozgrywek Mistrzostw Polski w Jeździe Samochodem z Przyczepą. Rozgrywane sąMistrzostwa Okręgu Warszawskiego w Jeździe Samochodem z Przyczepą. Jest także lokalny konkurs o tytuł "Najlepszej Załogi Caravaningowej Roku w Okręgu Warszawskim PZM".
 

 

Zarząd Okręgowy PZM: