W dniach 21-22 stycznia biuro ZO PZM będzie nieczynne
Informujemy, że w dniach 21 i 22 stycznia 2019 roku biuro Zarządu Okręgowego... więcej
Ubezpieczenia zawodników TU Compensa na rok 2019
Ubezpieczenia na rok 2019 z obowiązującymi stawkami i opłatami dla zawodników i... więcej
Zniżka na OC od Compensy
Miło nam poinformować, że nasze poszukiwania nowego partnera ubezpieczeniowego... więcej
Pojazdy Zabytkowe – zmaiana zniżek OC w PZU
Z przykrością informujemy, że zgodnie z decyzją PZU z dnia 14.12.2018r., od... więcej
Życzenia Świąteczne 2018
   Świąt wypełnionych radością i miłością,niosących spokój i... więcej
Przerwa w funkcjonowaniu Biura ZO PZM w Szczecinie
Zarząd Okręgowy PZM w Szczecinie informuje, że w dniu 27 i 28.12.2018 r. oraz... więcej
Osiągnięcia w roku 2018 członków Stowarzyszenia M4Sport
Mirek Stocerz i Rafał Marton - Mistrzowie Polski w klasie UTV T, II... więcej
S R E B R N A K A R O L I N A
Z przyjemnością informujemy, iż na tegorocznej Gali Zakończenia Sezonu Sportu... więcej
Gala Mistrzów RMPZ 2018.
Automobilklub Koszaliński wraz z Zarządem Okręgowym PZM w Szczecinie maja... więcej
Rajdowe Mistrzostwa Polski Zachodniej 2018
Tegoroczna edycja Rajdowych Mistrzostw Polski Zachodniej dobiegła końca.... więcej

Zakończenie sezonu motorowego 2017 w KM Chojna

„Polsko-Niemieckie Motorowe Spotkania Integracyjne – Retrospekcja i spojrzenie w przyszłość”– to tytuł realizowanego w dniach 17-18 listopada 2017 r. przez Klub Motorowy Chojna projektu dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania).
Było to szóste działanie realizowane przez KLUB MOTOROWY CHOJNA w ramach Funduszu Małych Projektów z naszym niemieckim partnerem MOTORSPORTCLUB SCHWEDT e.V.
W piątek (17 listopada) odbyło się spotkanie robocze zarządów: KLUBU MOTOROWEGO CHOJNA i MOTORSPORTCLUB SCHWEDT e.V. – na temat wspólnych przedsięwzięć planowanych w 2017 r.
Przeprowadzono wnikliwą analizę i ocenę dotychczasowych poczynań oraz omówiono (nakreślono) kierunki dalszych wspólnych działań na najbliższą przyszłość.
W sobotę (18 listopada) odbyło się spotkanie członków KM Chojna i MC Schwedt, które było kolejną okazją do podsumowania dotychczasowej (już 12-letniej) współpracy obydwu klubów, eliminowania w niej błędów i poszukiwania nowych form dalszej współpracy i rozwoju w zakresie działań zmierzających do utrwalania i dalszego budowania dobrego sąsiedztwa nad Odrą poprzez propagowanie sportów motorowych, jak również poznawanie wspólnej historii (tego, co w niej łączy), kultury i tradycji w duchu wzajemnego zrozumienia i poszanowania własnej tożsamości (tzw. korzeni).
W czasie spotkania prezesi obydwu klubów – Marek Kugler i Eddy Schulz – przedstawili (w zarysie) ważniejsze wspólne wydarzenia i dokonania i w mienionym 12-leciu, przywołując wiele miłych wspomnień, co było też powodem do wielu dyskusji i wniosków. Między innymi zaprezentowano materiał (forma prezentacji multimedialnych) z realizacji poprzednich projektów współfinansowanych z FMP– realizowanych w 2010, 2012, 2013, 2014 i 2015 r. Pierwsze spotkanie (30.10.2010 r.) zaowocowało podpisaniem oficjalnej deklaracji o wzajemnej współpracy KM Chojna i MC Schwedt e.V. Przedstawiono również propozycje planowanych przedsięwzięć w roku 2018. Uczestnicy spotkania wyrażali opinie, że wsparcie finansowe w ramach funduszy europejskich (FMP) miało i ma nadal znaczący wpływ na wspólne działania i zacieśnianie współpracy obydwu klubów (partnerów).
Prezes KM Chojna – Marek Kugler wręczył okolicznościowe dyplomy (podziękowania): osobom (w tym członkom KM Chojna i MC Schwedt e.V.), instytucjom i organizacjom pozarządowym za działania na rzecz polsko-niemieckiej współpracy i integracji europejskiej poprzez wspieranie i propagowanie sportów motorowych.
W swoim wystąpieniu Prezes KM Chojna – Marek Kugler powiedział: „Realizacja przez nasze kluby polsko-niemieckich przedsięwzięć na tak wielką skalę byłaby niemożliwa bez współfinansowania ich z funduszy europejskich oraz Państwa zaangażowania i życzliwości.

Trwająca od 12 lat z naszym niemieckim partnerem współpraca i realizacja ww. projektów potwierdza, że integracja społeczna może i powinna odbywać się m.in. poprzez sport i rekreację.”. Szczególne podziękowania skierował pod
adresem członków MOTORSPORTCLUB SCHWEDT e.V. i jego Prezesa Eddy Schulza, który również podziękował za dotychczasową i owocną współpracę oraz wyraził słowa uznania pod adresem głównego organizatora spotkania – deklarując jednocześnie dalszą współpracę. Dzień zakończył się wieczorem integracyjnym i koncertem muzycznym amatorskiego zespołu. Rozmowy i dyskusje kuluarowe trwały do późnych godzin wieczornych. Wyrażano opinie, że tego typu spotkania otwierają nowe
możliwości w rejonie Euroregionu Pomerania, poszerzając i zacieśniając kontakty polsko-niemieckie sprzyjające obustronnej współpracy i wymianie doświadczeń.
Spotkanie swoją obecnością zaszczycili m.in.: starosta gryfiński – Wojciech Konarski z małżonką, burmistrz Chojny – Adam Fedorowicz z małżonką, redaktor naczelny „Gazety Chojeńskiej” – Robert Ryss, który medialnie towarzyszy nam od początku powstania Klubu Motorowego Chojna oraz przedstawiciele Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Szczecinie. 

Zarząd Okręgowy PZM: