Finał Ogólnopolskich Mistrzostw Pomorza Zachodniego w Cross Country Piła, 20-21 październik 2018 r.
Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Motorowego w Szczecinie, Klub Motorowy... więcej
Relacja z rajdu turystycznego „JESIEŃ NAD WOŚWINEM”
Rajd Turystyczny „Jesień nad Woświnem” będący VI rundą a zarazem... więcej
Mistrzostwa Pomorza Zachodniego w Motocrossie
Klub Motorowy Chojna zaprasza w najbliższą niedzielę 14 pażdzierniaka 2018r na... więcej
Rajd turystyczny „Jesień Nad Woświnem” 6 runda Turystycznego Pucharu Pomorza Zachodniego
Zapraszam wszystkich chętnych do udziału w spotkaniu integracyjnym  ... więcej
Relacja z V rundy Turystycznego Pucharu Pomorza Zachodniego
Automobilklub Stargardzki w dniu 13 września 2018 r. przeprowadził V rundę... więcej
Ostatnia runda Mistrzostw Polski Quad w Nowogardzie
Klub Motorowy "CISY" zaprasza w najbliższą niedzielę 30 września 2018... więcej
Mistrzostwa Polski i Puchar Polski w Cross Country
Stowarzyszenie Motosport Kalisz Pomorski zaprasza do Kalisza Pomorskiego w... więcej
V runda Turystycznego Pucharu Pomorza Zachodniego
Automobilklub Stargardzki zaprasza w dniu 23 września 2018 r.(niedziela) na V... więcej
Ulotka „Bezpieczna Autostrada”
Polski Związek Motorowy przy współpracy z Komendą Główną Policji opracował... więcej

Zakończenie sezonu motorowego 2017 w KM Chojna

„Polsko-Niemieckie Motorowe Spotkania Integracyjne – Retrospekcja i spojrzenie w przyszłość”– to tytuł realizowanego w dniach 17-18 listopada 2017 r. przez Klub Motorowy Chojna projektu dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania).
Było to szóste działanie realizowane przez KLUB MOTOROWY CHOJNA w ramach Funduszu Małych Projektów z naszym niemieckim partnerem MOTORSPORTCLUB SCHWEDT e.V.
W piątek (17 listopada) odbyło się spotkanie robocze zarządów: KLUBU MOTOROWEGO CHOJNA i MOTORSPORTCLUB SCHWEDT e.V. – na temat wspólnych przedsięwzięć planowanych w 2017 r.
Przeprowadzono wnikliwą analizę i ocenę dotychczasowych poczynań oraz omówiono (nakreślono) kierunki dalszych wspólnych działań na najbliższą przyszłość.
W sobotę (18 listopada) odbyło się spotkanie członków KM Chojna i MC Schwedt, które było kolejną okazją do podsumowania dotychczasowej (już 12-letniej) współpracy obydwu klubów, eliminowania w niej błędów i poszukiwania nowych form dalszej współpracy i rozwoju w zakresie działań zmierzających do utrwalania i dalszego budowania dobrego sąsiedztwa nad Odrą poprzez propagowanie sportów motorowych, jak również poznawanie wspólnej historii (tego, co w niej łączy), kultury i tradycji w duchu wzajemnego zrozumienia i poszanowania własnej tożsamości (tzw. korzeni).
W czasie spotkania prezesi obydwu klubów – Marek Kugler i Eddy Schulz – przedstawili (w zarysie) ważniejsze wspólne wydarzenia i dokonania i w mienionym 12-leciu, przywołując wiele miłych wspomnień, co było też powodem do wielu dyskusji i wniosków. Między innymi zaprezentowano materiał (forma prezentacji multimedialnych) z realizacji poprzednich projektów współfinansowanych z FMP– realizowanych w 2010, 2012, 2013, 2014 i 2015 r. Pierwsze spotkanie (30.10.2010 r.) zaowocowało podpisaniem oficjalnej deklaracji o wzajemnej współpracy KM Chojna i MC Schwedt e.V. Przedstawiono również propozycje planowanych przedsięwzięć w roku 2018. Uczestnicy spotkania wyrażali opinie, że wsparcie finansowe w ramach funduszy europejskich (FMP) miało i ma nadal znaczący wpływ na wspólne działania i zacieśnianie współpracy obydwu klubów (partnerów).
Prezes KM Chojna – Marek Kugler wręczył okolicznościowe dyplomy (podziękowania): osobom (w tym członkom KM Chojna i MC Schwedt e.V.), instytucjom i organizacjom pozarządowym za działania na rzecz polsko-niemieckiej współpracy i integracji europejskiej poprzez wspieranie i propagowanie sportów motorowych.
W swoim wystąpieniu Prezes KM Chojna – Marek Kugler powiedział: „Realizacja przez nasze kluby polsko-niemieckich przedsięwzięć na tak wielką skalę byłaby niemożliwa bez współfinansowania ich z funduszy europejskich oraz Państwa zaangażowania i życzliwości.

Trwająca od 12 lat z naszym niemieckim partnerem współpraca i realizacja ww. projektów potwierdza, że integracja społeczna może i powinna odbywać się m.in. poprzez sport i rekreację.”. Szczególne podziękowania skierował pod
adresem członków MOTORSPORTCLUB SCHWEDT e.V. i jego Prezesa Eddy Schulza, który również podziękował za dotychczasową i owocną współpracę oraz wyraził słowa uznania pod adresem głównego organizatora spotkania – deklarując jednocześnie dalszą współpracę. Dzień zakończył się wieczorem integracyjnym i koncertem muzycznym amatorskiego zespołu. Rozmowy i dyskusje kuluarowe trwały do późnych godzin wieczornych. Wyrażano opinie, że tego typu spotkania otwierają nowe
możliwości w rejonie Euroregionu Pomerania, poszerzając i zacieśniając kontakty polsko-niemieckie sprzyjające obustronnej współpracy i wymianie doświadczeń.
Spotkanie swoją obecnością zaszczycili m.in.: starosta gryfiński – Wojciech Konarski z małżonką, burmistrz Chojny – Adam Fedorowicz z małżonką, redaktor naczelny „Gazety Chojeńskiej” – Robert Ryss, który medialnie towarzyszy nam od początku powstania Klubu Motorowego Chojna oraz przedstawiciele Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Szczecinie. 

Zarząd Okręgowy PZM: