Kurs na licencję RN - 20-21.02.2021 r. Tychy

Kurs na certyfikat i licencję RN - 20-21.02.2021 r. Tychy

Termin: 20-21.02.2021 r. (sobota-niedziela)

Miejsce: 20-21.02.2021  r. Tychy, ul. Barona 30 – Aula Centrum Balibina i Tor Prób FCA Poland Bieruń ul. Oświęcimska

Kierownik kursu: Justyna Zientek

Zgłoszenia:  Zgłoszenia przyjmuje sekretariat klubu
tel.: 663 929 983, e-mail: j.zientek@automobilklub.tychy.pl
Podpisany oryginał zgłoszenia na druku „Zgłoszenie na egzamin na licencję do uprawiania dyscypliny – sport samochodowy” należy dostarczyć do dnia rozpoczęcia kursu. Opłaty za kurs dokonywane muszą być na konto: 46 8436 0003 0000 0026 7812 0001 Automobilklub Ziemi Tyskiej ul. Barona 30/207, 43-100 Tychy.
W tytule wpłaty prosimy wpisać: Kurs na licencję RN „imię i nazwisko”
Odpłatność za kurs i egzamin wynosi 850 PLN.
Kandydaci na licencję Kierowcy stopnia RN, którzy mają odbyte (ukończone) minimum 4 KJS-y, SKJS, TIS lub 2 rundy RPPST/DDEC/HRSMP/HRPP chcąc uczestniczyć w takim kursie zobowiązani są do:

a. Przedstawienia załącznika P (z potwierdzonymi ukończonymi imprezami)
b. Wzięcia udziału w zajęciach teoretycznych, za które ustala się opłatę w wysokości 300,- PLN
c. Wzięcia udziału w egzaminie (art. IV pkt. 2 i 3), za który ustala się opłatę w kwocie 250,- PLN

Odpłatność za egzamin poprawkowy ustala się w kwocie 300,- PLN. Egzamin poprawkowy może być wyznaczony nie wcześniej niż po 14 dniach.

Program kursu:

20.02.2021 sobota zajęcia teoretyczne Tychy, ul ul. Barona 30 – Aula Centrum Balibina

8:30-9:00 – przyjęcie uczestników kursu

9:00-14:00 –

14:00-15:00 – przerwa

14:00-18:00 -

21.02.2021 Prób FCA Poland 43-155 Bieruń ul. Oświęcimska / egzamin teoretyczny Tychy ul. Barona 30 sala 427

7:30-8:00 – przyjęcie uczestników

8:00-12:30 – zajęcie praktyczne

10:30-13:30 – egzamin praktyczny część pierwsza i druga

13:30-14:15 – przerwa

14:15-16:00 – egzamin teoretyczny

16:00-17:00 – podsumowanie i wyniki egzaminów, wręczenie zaświadczeń, zakończenie kursu

Kurs odbywa się zgodnie z programem zatwierdzonym przez GKSS: https://www.pzm.pl/pliki/zg/samochody/2019/Regulaminy/Licencje/14_obowia...

Wykładowcy

Bartłomiej Gorajczyk – sędzia sportu samochodowego, pilot i kierowca rajdowy,

Bogumił Hulist – sędzia sportu samochodowego,

Bartłomiej Urbański – sędzia sportu samochodowego,

Komisja egzaminacyjna:

Przewodniczący: Jacek Trochimowicz - sędzia sportu samochodowego, instruktor sportu samochodowego,

Członek: Bartłomiej Gorajczyk - sędzia sportu samochodowego,

Członek: Waldemar Krześlak - sędzia sportu samochodowego.

Postanowienia końcowe:

Dojazd na kurs i egzamin własnym samochodem bez klatki bezpieczeństwa, z siedzeniami z przodu i tyłu. Kursantom zaleca się przedstawienie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uprawiania dyscypliny - sport samochodowy przez lekarza posiadającego specjalizację medycyny sportowej oraz ważnego orzeczenia psychologicznego.

 

Zatwierdzono przez GKSS PZM w dniu 15.01.2021 r.

Zarząd Okręgowy PZM: