25.04.2021 r. - Super Sprint Areo Master 3 - Krosno 2021
Automobilklub Małopolski Krosno zaprasza na Super Sprint Areo Master 3, którego... więcej
ORLEN sponsorem tytularnym jubileuszowego Rajdu Polski
ORLEN sponsorem tytularnym jubileuszowego Rajdu Polski (08.04.2021)... więcej
27.03.2021 r. - BIESZCZADZKI RAJD QUADOWY TROPEM ŻUBRA - bez akceptacji PZM
Zawody Bieszczadzki Rajd Quadowy Tropem Żubra - stanowiące rundę Polskiej Ligi... więcej
FIA RALLY STAR W POLSCE – CO, GDZIE, KIEDY
Polski Związek Motorowy razem z Międzynarodową Federacją Samochodową FIA... więcej
Wiosenny Super Sprint - Biecz 2021 - odwołany
Planowana na dzień 14 marca 2021 r. impreza "Wiosenny Super Sprint Biecz... więcej
28.03.2021 r. - CHALLENGE HARD ENDURO - bez akceptacji PZM
Zawody motocyklowe Challenge Hard Enduro organizowane w dniu 28 marca 2021 r. w... więcej
Szkolenie sędziów sportu samochodowego, Krosno, 13.03.2021 r. oraz 20.03.2021 r.
Organizator szkolenia: Automobilklub Małopolski KrosnoCele szkolenia:-... więcej

Kurs na licencję instruktora sportu kartingowego, motocyklowego i samochodowego PZM w Bydgoszczy

Kurs na licencję instruktora sportu kartingowego, motocyklowego i samochodowego PZM

1. Termin:           I zjazd : 20 – 21 marca 2021 ,
                            II zjazd +egzamin końcowy 17-18  kwietnia 2021

2. Miejsce:         Zarząd Okręgowy PZM w Bydgoszczy,
                            ul. Fordońska 116 , 85-739 Bydgoszcz  

3. Zgłoszenia: udział w kursie wziąć mogą osoby , które spełniają wymagania zawarte w Regulaminie przyznawania i pozbawiania licencji trenera lub instruktora w sportach motorowych  stanowiącym załącznik do Uchwały ZGPZM nr 54/2018 z dnia 24 listopada 2018. Kandydat na instruktora mu poza wymienionymi w Uchwale wymogami posiadać uprawnienia, które określają komisje:
- Główna Komisja Sportu Kartingowego
- Głowna Komisja Sportu Motocyklowego
- Główna Komisja Sportu Samochodowego

Zgłoszenie oraz skany z  wymaganymi załącznikami należy  przesłać  drogą  elektroniczną do dnia 3 MARCA 2020 na adres: ZO PZM w Bydgoszczy,
e-mail: zarzad-okregowy.bydgoszcz@pzm.pl  (tel. 52 345 20 44),

Zgłoszenie na kurs na licencję intruktora sportu

4.Opłata za kurs wynosi  1.200,-  którą należy wpłacić w okresie  do 11 marca 2021 roku  na konto banku:
ZO PZM w Bydgoszczy  nr 33 1500 1360 1213 6001 9205 0000

W ramach w/w opłaty kursanci otrzymują każdego dnia obiad. Kawa, herbata, ciastka dostępne są podczas zajęć i przerw.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc do 12 osób o zakwalifikowaniu decyduje kolejność wpływu prawidłowo wypełnionych zgłoszeń.

5. Obecność na wszystkich zajęciach jest jednym z warunków dopuszczenia do egzaminów.

6. Szczegółowy program, wykładowcy, Komisja Egzaminacyjna:

Odpowiedzialnym za program kursu i dobór kadry wykładowczej z ramienia PZM jest Krzysztof Studziński, e-mail; krzysztof.studzinski@pzm.pl  tel. 693 529 066, a także dokona weryfikacji i zakwalifikowania z ramienia GKSS kandydatów na instruktorów sportu samochodowego.

Odpowiedzialnym za weryfikację kandydatów na instruktorów sportu kartingowego i program części specjalistycznej kartingowej z ramienia GKSK jest Lechosław Dudka e-mail: oskdudka@gmail.com    tel. 609 120 692

Odpowiedzialnym za weryfikację kandydatów na instruktorów sportu motocyklowegoi program części specjalistycznej motocyklowej z ramienia GKSM jest Łukasz Chorzępa e-mail: lukasz@lktwg.com   tel. 608 433 020

Szczegółowy plan zajęć z tematami, wykładowcami i miejscem odbywania się zajęć oraz skład Komisji Egzaminacyjnej kandydaci na instruktorów otrzymają drogą elektroniczną wraz z informacją o zakwalifikowaniu na kurs.    

7.  Inne uwagi: z uwagi na obowiązujące obostrzenia i odbywające się zajęcia w trybie stacjonarnym zmuszeni jesteśmy do odbywania zajęć z zachowaniem reżimu sanitarnego maksymalna liczba kursantów wynosi 12 osób w każdej grupie kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani lub nie zgłosili się w terminie mogą wysłać zgłoszenie na kolejny kurs dla kandydatów na instruktorów sportu kartingowego, motocyklowego i samochodowego zaplanowanych w Bydgoszczy w dniach:
I zjazd – 30 i 31 października 2021
II zjazd – 27 i 28 listopada 2021(+egzamin)

8. Zakwaterowanie:
Najbliższy hotel znajduje się na sąsiadującej z miejscem wykładów posesji (Hotel Pomorski pomorski@hotel-pomorski.pl)
Rezerwacji należy dokonać na własny rachunek.

W budynku, w którym odbywają się zajęcia czynna jest grecka restauracja GREEKS czynna od godz. 12

                                                               Kierownik Kursu

                                                               Łukasz Chorzępa

Zatwierdził w dniu 16 lutego 2021
Wiceprezes - Skarbnik ZG PZM
Arkadiusz Sąsara

Zarząd Okręgowy PZM: 
Kategorie: