25.09.2022 r. - KJS Przemyśl 2022
Auto Sport Klub w Przemyślu zaprasza na KJS Przemyśl 2022, którego organizacja... więcej
24.09.2022 r. - Turniej BRD o Puchar Dyrektora WORD w Przemyślu
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu i Auto Sport Klub w Przemyślu... więcej
Moc atrakcji na Podkarpaciu!
Zwiedzanie fabryki tłoków w Gorzycach oraz nowo otwartego Muzeum Centralnego... więcej
01.09.2022 r. - Młodzieżowy Turniej Żużlowy o Puchar Prezesa Zarządu Okręgowego PZM w Rzeszowie
Zapraszamy na Młodzieżowy Turniej Żużlowy o Puchar Prezesa Zarządu Okręgowego... więcej
04.09.2022 r. - Motocrossowy Puchar Mini Motocykli Pitbike GP
Stowarzyszenie LAMBA z siedzibą w Rzeszowie zaprasza na zawody MOTOCROSSOWY... więcej
28.08.2022 r. - Letni Super Sprint
Automobilklub Biecki zaprasza na Letni Super Sprint, którego organizacja... więcej
04.09.2022 r. - Jubileuszowy XX Rajd Mielecki TARGUM
Automobilklub Mielecki zaprasza na Jubileuszowy XX Rajd Mielecki TARGUM,... więcej
4-6.08.2022 r. - MARMA 31. Rajd Rzeszowski
Serdercznie zapraszamy na oficjalną stronę MARMA 31. Rajd Rzeszowski
4-6.08.2022 r. - MARMA 31. Rajd Rzeszowski
 MARMA 31. RAJD RZESZOWSKIRzeszów, 4-6 sierpnia 2022INFORMACJA PRASOWA... więcej

07-08.05.2022 r. Krosno - Szkolenie na licencję RN

Program kursu na licencję RN organizowany przez Automobilklub Krośnieński.

1. Termin:
07.05.2022 r. i 08.05.2022 r. (sobota - niedziela)

2. Miejsce:
Sala wykładowa Szkoły Nauki Jazdy IMPULS ul. Lniarska 10 38-400 Krosno - część teoretyczna

3. Kierownik kursu:
Andrzej Marszałek tel. 606 500 240 e-mail: amkk@amkk.eu

4. Zgłoszenia:
Pisemne zgłoszenia na formularzu dostępnym na stronie: https://pzm.pl/regulaminy/rajdy, przyjmowane będą tylko na adres klubu: amkk@amkk.eu do dnia 05.05.2022 r.

Odpłatność za kurs wynosi 650 PLN.
Opłaty za kurs dokonywane muszą być na konto: BNP PARIBAS 54 1600 1462 1823 1594 3000 0001
Automobilklub Krośnieński, ul. Grodzka 10 38-400 Krosno - w tytule wpłaty prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika kursu.

Kandydaci na licencję Kierowcy stopnia RN, którzy mają odbyte (ukończone) minimum cztery KJS-y, SKJS, TIS lub dwie rundy RPPST/DDEC/HRSMP/HRPP chcąc uczestniczyć w takim kursie zobowiązani są do:

a. Przedstawienia załącznika P-3 (z potwierdzonymi ukończonymi SKJS lub KJS-ami)

b. Wzięcia udziału w zajęciach teoretycznych, za które ustala się opłatę w wysokości 300,- PLN

c. Wzięcia udziału w egzaminie (art. IV pkt. 2 i 3), za który ustala się opłatę w kwocie 250,- PLN

Odpłatność za egzamin poprawkowy ustala się w kwocie 300,- PLN.

Egzamin poprawkowy może być wyznaczony nie wcześniej niż po 14 dniach.

5. Program kursu:

07 maja 2022 r. sobota – zajęcia teoretyczne:

09:00 – 09:30 przyjęcia uczestników kursu, kompletacja dokumentacji.

09:30 – 16:30 zajęcia teoretyczne zgodne z programem zatwierdzonym przez GKSS PZM i zamieszczony na stronie https://pzm.pl/regulaminy/rajdy

16:30 – 17:15 Egzamin teoretyczny

17:30 – 18:00 podsumowanie i wyniki egzaminów, wręczenie zaświadczeń, zakończenie kursu.

08 maja 2022 r. niedziela – zajęcia praktyczne i egzamin dla kierowców

6. Wykładowcy:
Andrzej Makaran – przewodniczący OKSS PZM, sędzia sportu samochodowego licencja I
Jan Jędrzejko – sędzia sportu samochodowego licencja I
Andrzej Marszałek - sędzia sportu samochodowego licencja I

Marcin Sokołowski – instruktor sportu samochodowego, sędzia sportu samochodowego licencja II

7. Komisja egzaminacyjna:
Przewodniczący – Marcin Sokołowski  - instruktor sportu samochodowego licencja IS 115/22
                                                               - sędzia sportu samochodowego licencja II 12322
Członek            – Andrzej Makaran      - sędzia sportu samochodowego licencja I 178/12
Członek            – Andrzej Marszałek   - sędzia sportu samochodowego - licencja I 787/19

8. Postanowienia końcowe:
Kursantom, którzy w tym roku zamierzają wyrobić licencję zaleca się przedstawienie zaświadczenia o braku
przeciwwskazań do uprawiania dyscypliny - sport samochodowy - przez lekarza posiadającego specjalizację
medycyny sportowej oraz ważnego orzeczenia psychologicznego.

Kierownik kursu
Andrzej Marszałek

Zatwierdzono przez GKSS w dniu 26.04.2022 r.

Zarząd Okręgowy PZM: 
Kategorie: