60. NOCNA JAZDA KONKURSOWA
10 grudnia Automobilklub Wielkopolski zaprasza na Rajd Nocna Jazda Konkursowa (... więcej
6. KRYTERIUM SUPEROES 2022
10 grudnia 2022 na Torze Poznań zostanie rozegrana VI runda Super OES... więcej
ASWP Tor Poznań Track Day podsumowanie sezonu 2022
Dobiegł końca sezon 2022 Mistrzostw Okręgu PZM w Amatorskich Samochodowych... więcej
Szkolenie OSP
 01-04 grudnia ZO PZM w Poznaniu na zlecenie GKSPiT, organizuje w... więcej
wyniki końcowe OPZT i PSMO
Na naszej stronie: https://pzm.pl/zo/poznan/turystyka-i-nawigacja-0 są... więcej
RAJD ANDRZEJKOWY
20 listopada Automobilklub Leszczyński zaprasza na Rajd Andrzejkowy, czyli... więcej
RAJD ANDRZEJKOWY " Koła NISSAN"
19 listopada Automobilklub Wielkopolski zaprasza na "Rajd Andrzejkowy... więcej
Puchar Niepodległości
12 listopada TM EF Racing Piła zaprasza do Trzcianki gdzie odbędą się... więcej
XXIX RAJD NIEPODLEGŁOŚCI im. GEN. K. RASZEWSKIEGO
Automobilklub Wielkopolski zaprasza w dniu 11 listopada na XXIX Samochodowy... więcej
XIV OGÓLNOPOLSKI SAMOCHODOWY RAJD SENIORA
11 listopada Automobilklub Wielkopolski zaprasza seniorów na XIV Ogólnopolski... więcej

ZMIANY W PRZEPISACH RUCHU DROGOWEGO

Z dniem 17 września wchodzą w życie pozostałe przepisy zawarte w ustawie z dnia 2 grudnia 2021 roku o zmianie ustawy – prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany w przepisach dotyczą przede wszystkim wykroczeń, które zostały uznane za najbardziej niebezpieczne m. in. naruszanie praw osób pieszych, niestosowanie się do znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej, naruszanie dopuszczalnych prędkości jazdy;

Zmiany nastąpiły także w ustawie Kodeks wykroczeń, w którym mowa o karaniu sprawców wykroczeń w ruchu drogowym działających w warunkach tzw. recydywy. Dotyczy to wybranych wykroczeń w ruchu drogowym.

(tj. art. 86 § 1a i 2, art. 86b § 1, art. 87 § 1, art. 92a § 2, art. 92b, art. 94 § 1 oraz art. 97a Kodeksu wykroczeń)

Są to wykroczenia popełniane przez kierujących wobec pieszych. Oprócz tego, że w recydywie powiększono kwotę mandatu, podniesiono również punktową wartość wykroczenia.

Recydywa dotyczy również wykroczeń przekroczenia prędkości w przedziale od 31 km/h

Za recydywę będzie uznawane co najmniej dwukrotne popełnienie tego samego wykroczenia w okresie 2 lat, a grzywna będzie nakładana w wysokości nie niższej niż dwukrotność dolnej granicy przewidzianej za to wykroczenie.

Następują zmiany w systemie punktowym

Wprowadzone zostają zasady prowadzenia ewidencji przez Policję.

( określone w art. 17 ustawy zmieniającej tj.:)

w ewidencji gromadzone będą dane o wszystkich osobach, w tym nie posiadających żadnych uprawnień, które dopuściły się naruszenia przepisów ruchu drogowego kierując pojazdem silnikowym, pojazdem szynowym lub motorowerem;

punkty będą przypisywane w skali od 1 do 15, a ich usunięcie z ewidencji nastąpi po 2 latach od daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia wydanego w sprawie o naruszenie albo po 2 latach od daty uiszczenia grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego; (do tej pory maksymalna liczba punktów za niektóre wykroczenia wynosiła 10 punktów)

system informatyczny przy wykorzystaniu którego prowadzona jest ewidencja zostanie połączony z systemami Urzędu Skarbowego w Opolu i Głównego Inspektoratu Drogowego, co pozwoli na bieżące monitorowanie dokonanych wpłat z tytułu grzywien w drodze mandatów karnych;

zniesiona zostanie możliwość odbycia kursu redukującego liczbę przypisanych punktów.

Wykroczenia:

 Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem. – 15 pkt. (1500/3000) – recydywa

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo wchodzącemu na to przejście. – 15 pkt. (1500/ 3000) - recydywa

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem w strefie zamieszkania. – 8 pkt. (1500/3000) - recydywa

Objeżdżanie opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone – 15 pkt. (2000/4000 zł.) recydywa

Wjeżdżanie na przejeździe kolejowym za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały – 15 pkt. (2000/4000) - recydywa

Wjeżdżanie na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – 15 pkt. (2000/4000 zł. ) – recydywa

Niestosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu – 15 pkt.

Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim (A09) – 15 pkt.

Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 „Stop” – 8 pkt. (300 zł.)

Niestosowanie się do sygnałów świetlnych – 15 pkt.
(czerwone światło)

Zakaz wjazdu – 8 pkt. (100 zł.)

„strzałka kierunkowa” – 5 pkt.

Zakaz wyprzedzania – 15 pkt,

Naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem – 12 pkt. (500 zł. )

Kierowanie pojazdem mechanicznym nie mając uprawnienia wymaganego dla danego rodzaju pojazdu – 10 pkt. (200 zł. )

Jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych – 15 pkt. (2000 zł.)

Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka – 15 pkt.

Przewożenie jednego dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami – 5 pkt. – 300 zł.

Przewożenie dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami – 10 pkt.

Przewożenie więcej niż dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami – 15 pkt.

Prędkość:

 do 10 km/h – 1 pkt. (50 zł.)

od 11 do 15 km/h – 2 pkt. (100 zł.)

od 16 do 20 km/h – 3 pkt. (200 zł.)

od 21 do 25 km/h – 5 pkt. (300 zł.)

od 26 do 30 km/h – 7 pkt. (400 zł.)

od 31 do 40 km/h – 9 pkt. (800/1600 zł.)

od 41 do 50 km/h – 11 pkt. (1000/2000 zł.)

od 51 do 60 km/h – 13 pkt. (1500/3000 zł.)

od 61 – 70 km/h – 14 pkt. (2000/4000 zł.)

o więcej niż 70 km/h – 15 pkt. (2500/5000 zł.)

Zarząd Okręgowy PZM: 
Kategorie: