Turniej OMTM
18.04.2024 r. w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu os. Mielżyńskiego 5a odbędzie... więcej
Wyrazy Współczucia
Ze smutkiem i żalem przyjęliśmy informację,  iż w poniedziałek 8 kwietnia... więcej
MPPZ na Poznań Motor Show
Mistrzostwa Polski Pojazdów Zabytkowych były obecne na Poznań Motor Show, który... więcej
MSPZ motocross 2024
w weekend 13-14 kwietnia zapraszamy na Tor motocrossowy do Opatówka gdzie MKS... więcej
Rajd Wiosenny
Automobilklub Wielkopolski  zaprasza na turystyczną imprezę samochodową pn... więcej
Speedway 2. Ekstraliga Żużlowa
13 kwietnia zapraszamy do Poznania gdzie w ramach 1 rundy Speedway 2.... więcej
PGE Ekstraliga Żużlowa
12 kwietnia zapraszamy do Leszna gdzie w ramach I rundy PGE Ekstraligi spotkają... więcej
MPPK
7 kwietnia zapraszamy na poznański Golęcin gdzie zostaną rozegrane Mistrzostwa... więcej
Szkolenie sędziów sportu motocyklowego
6 i 10 kwietnia na Torze Poznań odbędzie się szkolenie sędziów sportu... więcej
74 Memoriał im. Alfreda Smoczyka
6 kwietnia zapraszamy do Leszna gdzie zostanie rozegrany 74 Memoriał im.... więcej

Zmiany w Przepisach 2024 r.

Nowe przepisy Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym wchodzące w życie w 2024 r.

Nowe – wyższe kary za brak ubezpieczenia OC (obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych).

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany zawrzeć z towarzystwem ubezpieczeniowym umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej  posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu, potocznie zwanym „ubezpieczeniem OC”.

W razie spowodowania zdarzenia komunikacyjnego, ubezpieczenie OC zwalnia kierującego lub właściciela pojazdu, którym kierował sprawca wypadku lub kolizji, z konieczności zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia osobie poszkodowanej. Wypłatę odszkodowania i ewentualny zwrot kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu lub uszkodzonej nieruchomości poszkodowany może uzyskać bezpośrednio od towarzystwa ubezpieczeniowego właściciela pojazdu, którym kierował sprawca zdarzenia. Dzięki temu ubezpieczeniu, sprawca zdarzenia nie musi z własnych środków finansowych pokrywać kosztów wyrządzonej przez siebie szkody.

Brak zawarcia takiego ubezpieczenia uprawnia Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – UFG – do nałożenia na właściciela pojazdu kary finansowej. Kary nakładane przez UFG są ściśle powiązane z wynagrodzeniem minimalnym i rodzajem pojazdu podlegającego ubezpieczeniu. Od 1 stycznia 2024 roku wynagrodzenie minimalne wzrośnie do 4242 zł brutto, natomiast 1 lipca 2024 roku do 4300 zł brutto, co jednocześnie oznacza wzrost kar za nieubezpieczenie pojazdu w ramach OC. Wysokość kar nakładanej przez UFG zależy również od okresu, przez który pozostawał bez ubezpieczenia.

Wysokość kar wylicza się wg. poniższego schematu:

motocykl – jedna trzecia pensji minimalnej,

samochód osobowy – dwukrotność pensji minimalnej,

samochód ciężarowy – trzykrotność pensji minimalnej.

KWOTY NAKŁADANYCH KAR PRZEZ UFG ZA BRAK OC:

Motocykl od 1 stycznia 2024 r.:

Brak ważnego OC od 1 do 3 dni – 290 zł.,

Brak ważnego OC od 4 do 14 dni – 720 zł.,

Brak ważnego OC powyżej 14 dni – 1440 zł.

 

Samochód osobowy od 1 stycznia 2024 r.:

Brak ważnego OC od 1 do 3 dni – 1700 zł.,

Brak ważnego OC od 4 do 14 dni – 4250 zł.,

Brak ważnego OC powyżej 14 dni – 8490 zł.

 

Samochód ciężarowy od 1 stycznia 2024 r.:

Brak ważnego OC od 1 do 3 dni – 2550 zł.,

Brak ważnego OC od 4 do 14 dni – 6370 zł.,

Brak ważnego OC powyżej 14 dni – 12 730 zł.

Kolejna podwyżka w połowie 2024 roku.

MB/MB

Z dniem 14 marca 2024 roku wchodzą w życie przepisy zaostrzające konsekwencje kierowania pojazdem w ruchu lądowym po spożyciu alkoholu lub po zażyciu środka odurzającego.

 

1. Sąd orzeka zakaz  prowadzenia wszelkich pojazdów lub określonego rodzaju również w przypadku, gdy kierujący bezpośrednio po zdarzeniu określonym w art. 173 lub 177 KK zażyje alkohol lub środek odurzający.

 

2. Sąd orzeka przepadek pojazdu mechanicznego prowadzonego przez sprawcę przestępstwa określonego w punkcie 1 w przypadku, gdy w jego krwi stężenia alkoholu jest 1,5 promila lub w wydychanym powietrzu 0,75 mg/l albo dąży do takiego stężenia.

 

a) W przypadku, gdy sprawca przedmiotowego przestępstwa:

- nie jest właścicielem pojazdu;

- orzeczenie przepadku nie jest możliwe z uwagi na jego zbycie lub znaczne uszkodzenie;

 

orzeka się przepadek równowartości pojazdu.

 

b) W przypadku, gdy sprawca wykonywał czynności zawodowe lub służbowe polegające na prowadzeniu pojazdu na rzecz pracodawcy sąd orzeka w zamian za przepadek pojazdu nawiązkę w postaci, co najmniej 5000 PLN ale nie więcej niż 100 000 PLN. W ocenie ustawodawcy taki przepis jest sprawiedliwy i proporcjonalny, gdyż sprawca wykonujący zawód kierowcy nie dałby rady spłacić równowartości, np ciężarówki lub tramwaju.

 

*za wartość pojazdu mechanicznego przyjmuje się jego szacunkową wartość rynkową, ustaloną na dzień popełnienia przestępstwa.

 

Przepadek pojazdu lub równowartości odwołuje się do regulacji wprowadzonych w orzekaniu tego środka wyłącznie do przestępstw w ruchu drogowym. Taki środek w obecnym stanie prawnym ma na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach.

Podobne rozwiązania obowiązują już w: Danii, Szwajcarii, Francji, Słowacji, Luksemburgu, Belgii, Estonii, Finlandii, Słowenii i części niemieckich landów.

 

Na uwagę zasługuje fakt, iż ww  przepadek (…) nie jest karą i nie jest dostosowywany do sytuacji materialnej sprawcy przestępstwa. Celem tego środka jest uniemożliwienie dalszego popełniania przestępstw a w przypadku orzeczenia przepadku równowartości pojazdu ograniczenia możliwości zakupu pojazdu.

Zarząd Okręgowy PZM: 
Kategorie: