Memoriał im Henryka Śródeckiego
Powoli ruszamy ze sportem motorowym, na początek Karting. Informujemy że 12 -14... więcej
Nowy Kalendarz Sportu Samochodowego
W dniu 04.06.2020 r., Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego,... więcej
Świętujemy Światowy Dzień Środowiska
Światowy Dzień Środowiska obchodzony jest 5 czerwca i jest największym i... więcej
Warunki prowadzenia treningów i wydarzeń sportowych
 Warunki prowadzenia zajęć/treningów sportowych, wydarzeń sportowych oraz... więcej
Rajd "Dzień Dziecka" - Odwołany.
W związku z trwającą sytuacją epidemiczną w Polsce, informujemy że... więcej
Rajd "Wiosna z poślizgiem" - Odwołany.
W związku z trwającą sytuacją epidemiczną w Polsce, informujemy że... więcej
Wyścigi Samochodowe - Odwołane
W związku z trwającą sytuacją epidemiczną w Polsce, informujemy że... więcej
Youngtimer Party Odwołany
W związku z trwającą sytuacją epidemiczną w Polsce, informujemy że... więcej
Rajd Piastowska Rodzina Odwołany
W związku z trwającą sytuacją epidemiczną w Polsce, informujemy że... więcej
Zawodnicy ORLEN Team i Grupy Sportowej ORLEN zmierzą się z esportowcami i kibicami w wirtualnym wyścigu
Robert Kubica, Kuba Przygoński, Miko Marczyk – to tylko część zawodników... więcej

Liga Juniorów

Najważniejsze zasady:

Art. 871.
W rozgrywkach Ligi Juniorów i Indywidualnych Mistrzostw Ligi Juniorów biorą udział kluby, które w danym sezonie uczestniczą w Ekstralidze (DMP).

Art. 872.
1. Rozgrywki Ligi Juniorów składają się z dwóch części:
1) część zasadnicza - rozgrywana w dwóch grupach 5 drużynowych,
2) część finałowa - rozgrywana w jednej grupie 6 drużynowej.
2. W każdej części rozgrywek klub jest jeden raz gospodarzem meczu.

Art. 873.
1. W zawodach części zasadniczej drużyny otrzymują następującą liczbę punktów meczowych:
I miejsce - 4 pkt
II miejsce - 3 pkt
III miejsce - 2 pkt
IV miejsce - 1 pkt
V miejsce - 0 pkt

2. W zawodach części finałowej drużyny otrzymują następującą liczbę punktów meczowych:
I miejsce - 5 pkt
II miejsce - 4 pkt
III miejsce - 3 pkt
IV miejsce - 2 pkt
V miejsce - 1 pkt
VI miejsce - 0 pkt.

3. Oprócz punktów meczowych, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, drużyny zdobywają punkty biegowe, które są sumami punktów, zdobytych przez zawodników danej drużyny.
4. Jeżeli w części zasadniczej i finałowej dwie lub więcej drużyn ukończą zawody z taką samą sumą punktów biegowych, klasyfikuje się je na tych samych miejscach, np. I - II, II - III - IV, itd. Wówczas dzieli się równo pomiędzy drużynami sumę punktów meczowych za zajęte miejsca.

Art. 874.
1. O kolejności drużyn w części zasadniczej i finałowej Ligi Juniorów decyduje suma punktów meczowych ze wszystkich zawodów w ramach danej części rozgrywek. Do rundy finałowej awansują po trzy najwyżej sklasyfikowane drużyny z każdej z grup.
2. W przypadku równej sumy punktów meczowych, decyduje suma punktów biegowych. Gdy i ta jest równa:
1) dla dwóch lub więcej drużyn na pierwszych trzech miejscach w części finałowej lub na miejscach premiowanych awansem do części finałowej, sędzia zawodów ostatniej rundy zarządzi bieg dodatkowy z udziałem zawodników zainteresowanych drużyn - po jednym zawodniku wyznaczonym przez kierownika drużyny,
2) drużyny z równą sumą punktów meczowych i biegowych na miejscach niższych niż trzecie lub premiowane awansem do części finałowej, klasyfikowane są na tych samych miejscach.
3. Jeżeli ze względów na warunki atmosferyczne, bieg dodatkowy, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, nie może być rozegrany, o miejscach drużyn w grupie decyduje w kolejności:
1) większa liczba pierwszych miejsc zajętych przez drużynę we wszystkich zawodach,
2) większa liczba drugich miejsc zajętych przez drużynę we wszystkich zawodach,
3) większa liczba trzecich miejsc zajętych przez drużynę we wszystkich zawodach,
4) większa liczba czwartych miejsc zajętych przez drużynę we wszystkich zawodach,
5) w przypadku, gdy kryteria z pkt 1 - 4 nie są wystarczające, o kolejności miejsc zadecyduje losowanie, które przeprowadzi sędzia zawodów w obecności zainteresowanych drużyn.

Art. 875.
Za udział w zawodach i czołowe miejsca w końcowej klasyfikacji rozgrywek Ligi Juniorów, kluby otrzymują gratyfikacje i nagrody wyszczególnione w Regulaminie Finansowym Ligi Juniorów.

Art. 876.
1. W zawodach Ligi Juniorów mogą brać udział zawodnicy, którzy są zawodnikami krajowymi, posiadają licencję „ż”, nie przekroczyli 21 lat (biorąc pod uwagę rok urodzenia) i spełniają jeden z poniższych warunków:
1) posiadają przynależność klubową do klubu Ekstraligi,
2) są na dany sezon wypożyczeni do klubu Ekstraligi w sposób zezwalający na ich udział w rozgrywkach Ekstraligi,
3) posiadają przynależność klubową do klubu Ekstraligi i są wypożyczeni do innych klubów, o ile prawo do reprezentowania klubu Ekstraligi w rozgrywkach Ligi Juniorów zostanie wskazane w umowie o wypożyczenie zawodnika,
4) są wypożyczeni do klubu Ekstraligi na rozgrywki Ligi Juniorów ze stowarzyszenia, które przekazało danej spółce akcyjnej prawo do rozgrywek ligowych,
5) są wypożyczeni do klubu Ekstraligi na rozgrywki Ligi Juniorów z klubu, który nie bierze w danym sezonie udziału w rozgrywkach innych lig,
6) są wypożyczeni do klubu Ekstraligi na rozgrywki Ligi Juniorów z klubu, który bierze w danym sezonie udział w rozgrywkach innych lig, pod warunkiem, że powyższe dotyczy nie więcej niż jednego zawodnika danego klubu Ekstraligi.
2. Wszelkie wypożyczenia, o których mowa w ust. 1, muszą być zgodne z Regulaminem Przynależności Klubowej w Sporcie Żużlowym.
3. Zawodnikami o statusie gościa mogą być zawodnicy, którzy są zawodnikami krajowymi, posiadają licencję „ż”, nie przekroczyli 21 lat i przedstawią sędziemu zawodów pisemną zgodę klubu macierzystego na start w zawodach ligi juniorów w barwach danego klubu.

Art. 877.
Drużyna składa się z trzech zawodników i jednego rezerwowego.

Indywidualne Mistrzostwa Ligi Juniorów

Art. 882.
W zawodach Indywidualnych Mistrzostw Ligi Juniorów startują zawodnicy, którzy w danym sezonie mają prawo uczestnictwa w rozgrywkach Ligi Juniorów, stosownie do przepisów art. 876.

Art. 883.
1. Rozgrywki Indywidualnych Mistrzostw Ligi Juniorów przeprowadzane są w formie jednego turnieju indywidualnego, według tabeli biegów z art. 49.
2. Organizatorem zawodów jest klub, który w danym roku zwyciężył w Lidze Juniorów.
3. W zawodach biorą udział zawodnicy w kolejności klasyfikacji według średnich biegopunktowych z rozgrywek Ligi Juniorów począwszy od pozycji 1, lecz nie więcej niż 3 zawodników z jednego klubu i co najmniej 1 zawodnik z każdego klubu.
4. W klasyfikacji, o której mowa w ust. 3, uwzględnione będą zawody części zasadniczej dla drużyn, które nie zakwalifikują się do części finałowej oraz wyłącznie zawody części finałowej dla drużyn w niej uczestniczących.
5. Zawodnikami rezerwowymi są zawodnicy klubu organizatora zawodów.
6. Zawodników, którzy nie przybyli na zawody zastępują zawodnicy klubu organizatora.
7. Numery startowe zawodników zostaną wylosowane przez SE po zakończeniu rozgrywek Ligi Juniorów.

Art. 885.
1. Klub organizator zawodów pokrywa w całosci koszty organizacji zawodów.
2. Kluby uczestniczące w rozgrywkach pokrywają w całości koszty uczestnictwa swoich drużyn w zawodach.

Art. 886.
1. Drużynie przysługuje prawo do używania w trakcie zawodów tylnych opon w liczbie odpowiadającej liczbie zgłoszonych do zawodów zawodników. Opony powinny być oznaczone przed zawodami w obecności sędziego przez organizatora zawodów.
2. W przypadku użycia nieoznaczonej opony zawodnik będzie wykluczony do końca zawodów, wszystkie punkty zdobyte przez niego anulowane, a ponadto będzie on podlegał karze dyscyplinarnej.
3. Klub organizator zawodów jest zobowiązany do zapewnienia na każdą drużynę uczestniczącą w zawodach po jednej używanej tylnej oponie, która będzie mogła być użyta za zgodą sędziego zawodów w przypadkach losowych uniemożliwiających drużynie użycie w biegu dwóch tylnych opon.
4. W turnieju indywidualnym nie obowiązują ograniczenia co do liczby tylnych opon używanych w zawodach.

Art. 887.
Za niestawienie się na zawody ligi juniorów w składzie określonym w art. 878 ust. 5 nakłada się na klub następujące kary:
1) pierwsza nieobecność – kara pieniężna 10000 zł,
2) druga nieobecność - kara pieniężna 20000 zł,
3) trzecia nieobecność - natychmiastowe wykluczenie klubu z rozgrywek o DMP.

Terminarz Ligi Juniorów:

 

 

 

Zarząd Okręgowy PZM: 
Kategorie: