Puchar Weteranów Szos Okręgu Lubelskiego Rundy Samochody 2024r
Regulamin i tereminarz Puchar Weteranów Szos Okręgu Lubelskiego Rundy Samochody... więcej
Puchar Weteranów Szos Okręgu Lubelskiego Rundy Motocyklowe 2024
Regulamin i terminy Pucharu Weteranów Szos Okręgu Lubelskiego Rundy Motocyklowe... więcej
XI MOTOZŁAZ 2024
FEDERACJA ZMOTORYZOWANYCH zaprasza na XI MOTOZŁAZ będący IV rundą MPPZ w... więcej
Uroki Lubelszczyzny 2024
Już 7 lipca "Uroki Lubelszczyzny 2024" .1.Organizator:ZO PZM Lublin... więcej
Relacja z Finału Wojewódzkiego BRD dla uczniów szkół podstawowych
Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, dobrze znany w... więcej
Relacja z Finału Wojewódzkiego OMTM z Chełma
Wojewódzki Finał Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla... więcej
45. Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych
Już 24 maja 2024 roku w Szkole Podstawowej nr 4 w Łęcznej , odbędzie się 45.... więcej
Finał Wojewódzki Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego
W dniu 18 maja 2024 roku (sobota) na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu... więcej
Pogram Wojewódzkiego Turnieju BRD 24 maja 2024 Łęczna
Wojewódzki Finał45. Ogólnopolskiego Turnieju BRD dla uczniów szkół... więcej
9. Turystyczny Rajd Samochodowy BIELUCH
9. Turystyczny Rajd Samochodowy BIELUCH - informacjeNa tę chwilę mamy jeszcze... więcej

Uroki Lubelszczyzny 2024

Już 7 lipca "Uroki Lubelszczyzny 2024" .

1.Organizator:
ZO PZM Lublin ul. Prusa 8, 20-064 Lublin, www.pzm.pl/zo/lublin e-mail: Automobilklub Bialskopodlaski, Plac
Wolności 10 (1 piętro), 21-500 Biała Podlaska, www.akbiala.pl,
e-mail: kontakt@akbiala.pl, tel (83) 343 45 47, Adres korespondencyjny: ul. Sidorska 117D ( 1 piętro),
21-500 Biała Podlaska

2.Miejsce i termin imprezy: Puławy
3.Cel imprezy: Celem imprezy jest szerzenie motoryzacji, podnoszenie bezpieczeństwa na drogach.
4.Program ramowy imprezy:
Otwarcie biura imprezy: 17 czerwiec 2024 internet

NIEDZIELA 07 lipiec 2024
TMMP, NSMP
• 10:00 - 10:45 odbiór administracyjny
• 10:45 – 11:00 odprawa
• 11:00 - zwiedzanie Muzeum Badań Polarnych
• 12: 00 - start pierwszej załogi
• 16:00 - meta,
• 17:00 obiad, rozdanie nagród zakończenie

5.Lokalizacja Biura, Startu, PKC, Mety
Biuro, Start: Muzeum Badań Polarnych w Puławach, 24-100 Puławy, ul. 4 Pułku Piechoty Wojska
Polskiego 18, GPS: 51.412500744518695, 21.955820118845
PKC, Próba Sz: Targowisko Miejskie, 24-100 Puławy, GPS: 51.43694407118985, 21.950486424094326
Meta: Hotel OLIMPIC, 24-112 Puławy, ul. Józefa Hauke-Bossaka 1, GPS: 51.42394475867797,
21.974361496516806

6.Skład zespołu organizatorów *:
Komandor rajdu: Bartłomiej Parafiniuk nr. licencji OSP: P-554/2016
Autor trasy: Bartłomiej Parafiniuk nr. licencji OSP: P-554/2016 TMMP, I odcinek NSMP
Autor trasy: Mateusz Krzewski nr licencji OSP:100/2011, II odcinek NSMP
Weryfikator trasy: Michał Parafiniuk nr. licencji OSP: P-553/2016 TMMP, II odcinek NSMP
Weryfikator trasy: Mateusz Krzewski nr licencji OSP:100/2011, I odcinek NSMP
Kierownik biura rajdu: Monika Krysa
Komisja Obliczeń: Artur Grzyb nr. licencji OSP: O -889/2023
Kierownik próby Sz Patryk Piechowicz (numer licencji sportowej S/SP I/10406)
*Ostateczny skład organizatorów może zostać uzupełniony Komunikatem Organizatora w dniu imprezy.

7.Charakterystyka imprezy *:
TMMP: ilość odcinków: 2, I-40km, 150min, II – 20km, 70min
NSMP: ilość odcinków: 2, I-10km, 60min, II – 40km, 150min
Stosowane elementy opisu trasy - itinerer:
strzałkowy schematyczny azymutowy kątowy uproszczony ze znakami
drogowymi z sygnalizatorami świetlnymi choinka realna, constans realny
Punkty kontroli przejazdu: znaki drogowe, tablice organizatora, zadania turystyczne
Obiekt do zwiedzania: Muzeum Badań Polarnych w Puławach
Materiały dostępne w pliku: materiały TT Muzeum Badań Polarnych
Test turystyczny: 10 pytań – punktacja wg Załącznika 5 Regulaminu
Test BRD i pomocy przedmedycznej: 10 pytań – punktacja wg Załącznika 5 Regulaminu Ilość prób
sprawności SZ: 1
Zadania turystyczne : tak
Zakładane zadania dodatkowe: nie

8. Uczestnictwo: wg aktualnego regulaminu cyklu: https://pzm.pl/turystyka/regulaminy
9.Opłaty*:
I termin do 1 lipca 2024 godz. 23:59
-wpisowe: załoga dwuosobowa 85 zł/ załoga
-osoba towarzysząca 15 zł/osoba
-posiłek 30 zł/osoba
II termin do 5 lipca 2024 godz. 23:59
- wpisowe: załoga dwuosobowa 105 zł/załoga
-osoby towarzyszce 15 zł/ osoba
- posiłek 30 zł/osoba
10.Procedura zgłoszeń
Termin zgłoszenia: I termin 1 lipiec 2024 godz. 23:59
II termin: 5 lipiec 2024 godz 23:59
Formularz zgłoszeń dostępny na stronie organizatora www.akbiala.pl
Zgłoszenie należy wysłać na adres: turystyka@akbiala.pl
Pojemność trasy 40 załóg
11.Numery startowe: wg aktualnego regulaminu cyklu: https://pzm.pl/turystyka/regulaminy
12. Rozstrzyganie sporów: wg aktualnego regulaminu cyklu: https://pzm.pl/turystyka/regulaminy
13.Inne postanowienia:
• W pojeździe mogą znajdować się tylko uczestnicy zgłoszeni w rajdzie;
• Załoga odpowiada za swoje dokumenty rajdowe, ich kompletność i czytelność wpisów;
• Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do zaleceń organizatora i sędziów oraz do kulturalnego
zachowania się w stosunku do innych uczestników rajdu i uczestników ruchu drogowego;
• Niedozwolone jest komunikowanie się załóg miedzy sobą w jakiejkolwiek formie, od startu do mety;
• Każdy pojazd musi być sprawny technicznie i posiadać aktualny przegląd techniczny oraz posiadać
aktualne ubezpieczenie OC. Uczestnikom zaleca się ubezpieczyć pojazd w pełnym zakresie;
• Wszelkie odstępstwa od Regulaminu i informacje dodatkowe będą ogłaszane w formie komunikatów,
które stanowić będą integralną część Regulaminu;
14.Postanowienia końcowe:
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe w czasie trwania imprezy, zarówno wobec
uczestników, sprzętu jak i osób trzecich. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu
drogowego i zasad bezpiecznej jazdy.

 

Komunikat /pliki/zo/lublin/uroki_lubelszczyzny_2024_komunikat.pdf

zgłoszenia /pliki/zo/lublin/uroki_lubelszczyzny_2024_zgloszenie.odt

materiały /pliki/zo/lublin/materialy_tt_muzeum_badan_polarnych.pdf

Komandor Rajdu
16 06 2024 Biała Podlaska
Bartłomiej Parafiniuk
503 358 719

 

Zarząd Okręgowy PZM: 
Kategorie: