Odwołanie Eliminacji Wojewódzkich Turniejów BRD w roku szkolnym 2019/2020
KOMUNIKAT nr 1/2020 Krajowego Komitetu Organizacyjnego Turniejów BRD z dnia 13... więcej
Informacja o funkcjonowaniu Biura ZO PZM w Lublinie
W związku z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19, chorobę wywołaną przez... więcej
Komunikat PZM w sprawie rekomendacji odwołania / zmiany terminu zawodów, imprez i szkoleń.
W związku z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 chorobę wywołaną przez... więcej
Komunikat Polskiego Związku Motorowego w związku z zagrożeniem epidemiologicznym
Komunikat Polskiego Związku Motorowego w związku z zagrożeniem... więcej
Szkolenie dla sędziów sportu samochodowego - 10.03.2020 Lublin
1. Termin:10 marca 2020 (wtorek)2. Miejsce:Zarząd Okręgowy PZM w Lublinie ul. B... więcej
70- lecie PZM
2020 rok jest rokiem jubileuszowym  Polskiego Związku Motorowego - to już... więcej
Sport motocyklowy - ważne informacje
W związku z tym, że w 2020 roku w sporcie motocyklowym będą wymieniane stare... więcej
Bartosz Zmarzlik Najlepszym Sportowcem Polski 2019 roku!
Brawo Bartosz Zmarzlik #95! Mistrz Świata ze Stal Gorzów - Najlepszym... więcej
Automobilklub Chełsmki zagra dla WOŚP
Automobilklub Chełmski zaprasza do udziału w 14. Orkiestrowym Supersprincie.... więcej
Sebastian Greszta z AK Chełmskiego na starcie Africa Eco Race 2020
4 stycznia w Monako startuje pustynny maraton Africa Eco Race. Wśród... więcej

20. Samochodowy Rajd Niepodległości

20. TURYSTYCZNY SAMOCHODOWY

RAJD NIEPODLEGŁOŚCI

Regulamin Uzupełniający

 

1. ORGANIZATOR, RANGA

Organizatorem imprezy jest Automobilklub Chełmski – 22-100 Chełm, ul. Strażacka 4,
tel. kom. 502 342 117, internet: www.automobilklub.chelm.pl, e-mail: akchelmski@hoga.pl

Rajd będzie 5. rundą Turystycznych Motorowych Mistrzostw Okręgu Lubelskiego PZM ‘2019.

2. DATA, ODBIÓR ADMINISTRACYJNY

Rajd odbędzie się w dniu 11 listopada 2019 roku bez względu na pogodę. Ze względu na wcześnie zapadający zmrok pomocne może być posiadanie przenośnych źródeł światła.

Zbiórka uczestników o godz. 10:00 w Cafe Zorza w Chełmie przy ul. Strażackiej 2. Parking dla samochodów uczestników na tyłach Urzędu Miasta Chełm.

3. REGULAMIN, UCZESTNICY

Rajd będzie przeprowadzony według Regulaminu Turystycznych Motorowych Mistrzostw Okręgu Lubelskiego PZM ‘2019 uzupełniony niniejszym Regulaminem Uzupełniającym.

Rajd jest imprezą otwartą dla wszystkich chętnych, jednak w klasyfikacji TMMOL zostaną sklasyfikowani wyłącznie uczestnicy zrzeszeni w klubach okręgu lubelskiego PZM.

Załogę stanowi kierowca i pilot, ewentualni pasażerowie są osobami towarzyszącymi, którzy nie mogą brać udziału w konkurencjach rajdowych.

UWAGA! Podczas rozwiązywania testów i zadań konkursowych załogi nie mogą korzystać z pomocniczego sprzętu elektronicznego (cyfrowe aparaty fotograficzne, kamery, laptopy, telefony komórkowe, nawigacje GPS itp.).

4. WPISOWE, NAGRODY

Wpisowe w wysokości 50 złotych od załogi, załogi z klubów PZM 40 zł. Osoby towarzyszące 30 zł. W ramach wpisowego organizator zapewnia obiad, komplet materiałów rajdowych, nagrody honorowe i rzeczowe dla najlepszych, upominki dla wszystkich załóg.

5. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia należy dokonywać poprzez podanie imienia i nazwiska kierowcy i pilota  na adres: akchelmski@hoga.pl. lub podczas odbioru administracyjnego. Należność za udział w rajdzie  należy opłacić podczas odbioru administracyjnego.

6. PROGRAM RAJDU

10:00 – 10:30 – odbiór administracyjny (Cafe Zorza, ul. Strażacka 2);

10:35 – podanie listy startowej, odprawa załóg;

10:55 – testy BRD i SPEC;

11:11 – start pierwszej załogi;

16:11 – meta pierwszej załogi, test turystyczny, posiłek (restauracja Lwów, Chełm,
ul. 11 Listopada 2);

około 17:15 – podanie wyników nieoficjalnych;

około 17:45 – podanie wyników oficjalnych, zakończenie rajdu.

7. PUNKTACJA

7.1 Brak odpowiedzi lub błędna odpowiedź w teście BRD – 4 pkt., w teście turystycznym – 10 pkt.

7.2 Punktacja prób sprawnościowych:

        # za każde 0,1 sekundy trwania próby                - 0,1 pkt. pomocniczych

        # za przewrócenie lub przemieszczenie słupka     - 5 punktów pomocniczych

        # za błędny przejazd próby /niezgodny z

          planem próby/, niewystartowanie do próby         - 20 punktów

        # za przejechanie mety, falstart                             - po 5 pkt. pomocniczych.

7.3 Załoga, która uzyskała najlepszy wynik (najmniej punktów pomocniczych) na próbie sprawnościowej Sz otrzymuje 0 pkt. Pozostali otrzymują liczbę punktów odpowiadającą różnicy punktów pomocniczych pomiędzy uzyskanym wynikiem, a wynikiem najlepszej załogi, jednak nie więcej niż 20 pkt. W rajdzie obowiązują tzw. mety stop, czyli zatrzymanie z linią mety pomiędzy osiami samochodu.

7.4 Punktacja Mety:

za każdą zakończoną minutę  późniejszego wjazdu na metę załoga otrzymuje do 10 minut – po 1 pkt., od 11 do 20 minut – po 2 pkt., od 21 do 30 minut – po 3 pkt. Powyżęj 30 minut – wykluczenie. Organizator zezwala na wcześniejszy wjazd na Metę.

7.5 Punktacja innych zadań:

     - brak lub błędne podanie wizy turystycznej ZT - 20 pkt.;

     - zgubienie karty drogowej - wykluczenie z rajdu;                              

     - brak lub błędna odpowiedź w teście turystycznym, brak lub błędna lokalizacja          FotoObiektu – 10 pkt.;

           -  - w teście SPEC – 3 pkt. za każdą błędną odpowiedź lub jej brak;

     - wykroczenia drogowe -    pierwsze 120 pkt., drugie - wykluczenie z rajdu.

7.6 Za użycie przez załogę pomocniczego sprzętu elektronicznego (określonego
w pkt.3) podczas rozwiązywania testów i zadań konkursowych, stwierdzone przez organizatora – 500 pkt.

8. WŁADZE IMPREZY

Dyrektor, autor trasy  - Grzegorz Gorczyca, tel. 502 342 117

Kierownik próby sprawności i obliczeń – Maciej Gorczyca

Biuro rajdu – Jakub Kolano

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za szkody i straty tak w stosunku do załóg i ich sprzętu, jak też za spowodowane przez nich straty  w stosunku do osób trzecich
i ich mienia przez cały czas trwania imprezy.

Przez podpisanie zgłoszenia, załoga i jej osoby towarzyszące zobowiązują się do bezwzględnego przestrzegania regulaminu TMMOL i niniejszego Regulaminu Uzupełniającego, poszanowania przepisów ruchu drogowego, p. poż. i porządkowych podczas trwania imprezy. 

 

                                                             Dyrektor Rajdu   Grzegorz Gorczyca

Zarząd Okręgowy PZM: 
Kategorie: