REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW OKRĘGU ŁÓDZKIEGO W KJS / SUPER SPRINT 2024
REGULAMIN RAMOWY I KALENDARZ IMPREZMISTRZOSTW OKRĘGU ŁÓDZKIEGOWKJS / SUPER... więcej
Regulamin II runda MOŁ Cross Country 17.03.2024 Bogumiłów
Regulamin II runda MOŁ Cross Country 17.03.2024 Bogumiłów
Komunikat dotyczący szkolenia sędziów sportu samochodowego w dniu 02.03.2024.
Komunikat dotyczący szkolenia sędziów sportu samochodowego w dniu 02.03.2024.Z... więcej
REGULAMIN I runda Mistrzostw Okręgu Łódzkiego w Cross Country 2024 -03.03.2024 Nierada
REGULAMIN I runda Mistrzostw Okręgu Łódzkiego w Cross Country 2024 -03.03.2024... więcej
Szkolenie sędziów sportu samochodowego, 02.03.2024, Łódź
Szkolenie sędziów w sporcie samochodowym i kandydatów na sędziów w sporcie... więcej
Kalendarz Mistrzostw Okręgu Łódzkiego PZM w Cross Country 2024
Kalendarz Mistrzostw Okręgu Łódzkiego PZM w Cross Country 2024 
Kalendarz Mistrzostw Strefy Polski Centralnej w Motocrossie 2024
Kalendarz Mistrzostw Strefy Polski Centralnej w Motocrossie 2024 
Ogloszenie XXVI Ogolnopolski Mlodziezowy Turniej Motoryzacyjny 2024
Pobierz: XXVI OGÓLNOPOLSKI MŁODZIEŻOWY TURNIEJ MOTORYZACYJNY 2024
Ogloszenie XLV Ogolnopolski Turniej Bezpieczenstwa w Ruchu Drogowym 2024
Pobierz: XLV OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM 2024
Automobilklub Łódzki 32 finał WOŚP za nami!!!
32 finał WOŚP za namiPo pierwszeDZIĘKUJEMY ŻE BYLIŚCIE!10 314,36 złTo kwota... więcej

XXIII Okręgowy Zlot Ratowników Drogowych PZM Bełchatów 28 październik 2023 r.

XXIII Okręgowy Zlot
Ratowników Drogowych PZM

Bełchatów 28 październik 2023 r.

Organizatorem Zlotu jest Klub Motorowy „Energetyk” przy Elektrowni Bełchatów
na zlecenie Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Łodzi.

Celem Zlotu jest:
- popularyzacja zagadnień związanych z bezpieczeństwem na drogach,
- zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej w udzielaniu pomocy medycznej,
- popularyzacja kultury zachowania się na drodze,
- kształtowanie prawidłowych odruchów i zachowań w miejscu kolizji na drodze,
- doskonalenie umiejętności i utrwalanie wiedzy z dziedziny Ratownictwa Drogowego.
Zlot odbędzie się w dniu 28.10. 2023 r. od godziny 9:00, w Bełchatowie, w obiekcie „Barbórka”
przy ulicy Kolejowej 41.

W Zlocie mogą brać udział wszystkie osoby zainteresowane udzielaniem pierwszej pomocy
z elementami ratownictwa drogowego. Nie jest wymagane posiadanie samochodu, przynależność
do PZM oraz posiadanie uprawnień Ratowników Drogowych. Warunkiem uczestnictwa w Zlocie jest
zgłoszenie się do organizatorów oraz opłata wpisowego w kwocie 40 zł od osoby.

Zgłoszenia przyjmują:
Sławomir Figura Danuta Hachulska
Tel. 792-195-793 tel. 693-831-086,
e-mail: slawomir.figura58@gmail.com e-mail: danuta.hachulska@gkpge.pl
Wpisowe można wpłacić na konto lub do przyjmujących zgłoszenia:
Klub Motorowy „Energetyk” przy Elektrowni Bełchatów
97–406 Bełchatów 5
mBank Nr konta 23 1140 2004 0000 3102 7869 8554

Kopię dowodu wpłaty należy przesłać ze zgłoszeniem lub posiadać ze sobą na starcie.
Termin przyjmowania zgłoszeń i wpłat wpisowego upływa 24 października 2023 r.
Wszyscy uczestnicy otrzymają ciepły posiłek oraz upominek, ponadto za zajęcie miejsc od I do III
przewidziane są puchary. Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o odbytym szkoleniu.
Będzie prowadzona klasyfikacja indywidualna. Zasady punktacji zostaną podane na początku Zlotu.
Zlot odbędzie się zgodnie z Instrukcją Szkolenia Głównej Komisji BRD PZM oraz Ramowym
Regulaminem Ogólnopolskich Mistrzostw Ratowników Drogowych PZM .

Program zlotu:
godz. 900 - 1130 wykłady z udzielania pierwszej pomocy,
godz. 1130 - 1330 ćwiczenia praktyczne,
godz. 1330 - 1345 test,
godz. 1345 - 1430 ciepły posiłek,
godz. 1430 ogłoszenie wyników klasyfikacji i wręczenie pucharów.

Zlot odbędzie się bez względu na pogodę. W przypadku nie wzięcia udziału w imprezie
wpisowe nie będzie zwracane. Organizator nie ubezpiecza uczestników zlotu oraz nie ponosi
odpowiedzialności za wypadki i szkody poniesione przez uczestników i osoby trzecie.
Uczestnik biorący udział w imprezie powinien ubezpieczyć się we własnym zakresie na czas
trwania Zlotu.
Podczas zlotu uczestnicy będą zobowiązani do zachowania dystansu i stosowania dezynfekcji.
Organizator zapewni maseczki, rękawiczki jednorazowe i środki dezynfekcyjne.

Prezes Klubu
Sławomir Figura

Zarząd Okręgowy PZM: 
Kategorie: