Odwołanie IIII Rundy MOŁ KJS - 07.06.2020 Team 50 Sieradz
Na prośbę organizatora III Rundy Mistrzostw Okręgu Łódzkiego w KJS klubu SSSM... więcej
III Runda Mistrzostw Okręgu Łódzkiego Cross Country - odwołana.
Ze względu na zbliżający się termin III Rundy Mistrzostw Okręgu Łódzkiego Cross... więcej
Udostępnione obiekty z infrastruktury sportowej o charakterze otwartym
Od 4 maja udostępnione zostały obiekty z infrastruktury sportowej o charakterze... więcej
12 czerwca rusza PGE Ekstraliga
W ramach rozgrywek wprowadzonych będzie szereg zmian organizacyjnych. Przed... więcej
Mistrzowie Sportu w Motowizji
Zapraszamy do obejrzenia filmu "Mistrzowie Motorsportu"Jest to film... więcej
R 46 - Runda zerowa Mistrzostw Polski Digital Motorsport
W minioną niedzielę odbyła się runda zerowa Mistrzostw Polski Digital... więcej
II Runda Mistrzostw Strefy Polski Centralnej w Motocrossie 2020 - 17.05.2020 - odwołana
II Runda Mistrzostw Strefy Polski Centralnej w Motocrossie 2020 - 17.05.2020 -... więcej
Z powodu zagrożenia wirusem COVID-19 - XXI Okręgowy Zlot Ratowników Drogowych PZM - zostaje przełożony.
Z powodu zagrożenia wirusem COVID-19 - XXI Okręgowy Zlot Ratowników Drogowych... więcej
II Runda MOŁ MOTOPOSRTKLUB DAY V - przełożona
Informujemy że, II Runda    MOŁ  MOTOPOSRTKLUB DAY V - ... więcej

XL Jubileuszowy Ogólnopolski Zlot Turystów Zmotoryzowanych „ENERGETYK 2019”

REGULAMIN
XL Jubileuszowy Ogólnopolski
Zlot Turystów Zmotoryzowanych
„ENERGETYK 2019”
Wawrzkowizna - Bełchatów
31.08 – 1.09.2019 r.

1. Organizator
Organizatorem Zlotu jest Klub Motorowy „ENERGETYK” przy Elektrowni
Bełchatów przy współudziale Zarządu Okręgowego PZM w Łodzi. Impreza
organizowana jest dla grupy członków w ramach działalności statutowej klubu na
zasadach niekomercyjnych.
2. Cele Zlotu
 Zlot organizowany jest w roku Jubileuszu 40-lecia Klubu
Motorowego „Energetyk” przy Elektrowni Bełchatów.
 Uświetnienie uroczystości obchodów „Dnia Energetyka 2019”
organizowanych przez PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia
Bełchatów.
 Promowanie Polskiej Grupy Energetycznej.
 Promowanie PGE GiEK S.A. Oddział Elektrowni Bełchatów
 Promowanie Miasta Bełchatowa i Powiatu Bełchatowskiego.
 Popularyzowanie turystyki rodzinnej i krajoznawstwa.
 Podwyższanie wiadomości z przepisów ruchu drogowego
i umiejętności udzielania pierwszej pomocy medycznej.
 Popularyzacja kulturalnego i bezpiecznego zachowania się na
drodze.
 Integracyjna zabawa w gronie przyjaciół.
3. Kierownictwo Zlotu
Komandor - Sławomir Figura
Wicekomandor ds. organizacyjnych - Jerzy Antczak
Wicekomandor ds. kwatermistrzowskich - Danuta Hachulska
Wicekomandor ds. technicznych - Tadeusz Dziadzio
Wicekomandor ds. konkurencji dziecięcych - Elżbieta Antczak
Sędzia Główny - Marek Młynarczyk
Z-ca Sędziego Głównego - Iwona Młynarczyk
Sekretariat rajdu - Mariola Gawrysiak
Sędziowie - członkowie KM
„ENERGETYK” przy Elektrowni Bełchatów

4. Termin i trasa Zlotu
Zlot odbędzie się w dniach 31.08 – 1.09.2019 r.
Przyjmowanie uczestników w dniu 30 sierpnia 2019 r. od godz.1600 do 1800
w OWS Wawrzkowizna. Parking w ośrodku.
5. Warunki uczestnictwa
Zlot polega na przejechaniu wyznaczonej przez organizatora trasy, rozwiązanie testów, wykazaniu się wiedzą o przebytej trasie, a także wykonaniu zadań rekreacyjnych. W Zlocie mogą brać udział turyści zmotoryzowani zrzeszeni
i niezrzeszeni w drużynach lub indywidualnie, w sprawnych samochodach osobowych dopuszczonych do ruchu po drogach publicznych, po dokonaniu wpłaty na pokrycie kosztów udziału w zlocie i przesłaniu „Karty Zgłoszenia”. Wpłata na pokrycie kosztów udziału wynosi 200,00 zł od osoby. Za dzieci do lat 7 można nie dokonywać wpłaty, jednakże nie otrzymują one świadczeń. Pomimo to po zgłoszeniu mogą uczestniczyć w konkurencjach dla dzieci.
Zgłoszenia należy przysłać na adres:
Danuta Hachulska 97-400 Bełchatów ul. Św. Barbary
e-mail: danuta.hachulska@gkpge.pl tel.693831086,
Sławomir Figura e-mail: slawomir.figura@gkpge.pl tel. służb. 44 735-14-33,
tel. kom. 792-195-793
Kwotę na pokrycie kosztów udziału w Zlocie wpłacić na konto:
Klub Motorowy „Energetyk” przy Elektrowni Bełchatów
97-406 Bełchatów 5, Rogowiec, ul. Energetyczna 7
Uwaga ! – Zmiana konta na:
mBank nr konta: 23 1140 2004 0000 3102 7869 8554
z dopiskiem: Zlot „Energetyk 2019”
Przyjmowanie zgłoszeń i wpłaty na pokrycie kosztów udziału do 20.08.2019 r.
Decyduje kolejność zgłoszeń, mamy do dyspozycji 70 miejsc noclegowych.
6. Świadczenia
 Udział w Jubileuszu 40-lecia w piątek 30.08.2019 r.- Kolacja.
 Zwiedzanie Elektrowni Bełchatów.
 Przejazd autokarem na trasie: Wawrzkowizna - Elektrownia – Kleszczów – Bełchatów – Wawrzkowizna w dniu 31 sierpnia br.
 2 noclegi w OWS Wawrzkowizna - domki.
 2 śniadania - 31 sierpnia i 1września.
 2 obiady - 31 sierpnia i 1 września.
 Ognisko z pieczeniem kiełbasek w dniu 31 sierpnia br.
 Puchary i nagrody dla najlepszych oraz upominki dla najmłodszych.
 Każda załoga otrzyma proporczyk a każdy uczestnik znaczek zlotowy
Uwaga ! Organizatorzy Zlotu nie będą pobierać żadnych dodatkowych

7. Klasyfikacja
Będzie prowadzona klasyfikacja drużynowa i indywidualna.
 Klasyfikacja indywidualna – suma punktów zdobytych przez załogę.
 Klasyfikacja drużynowa– suma punktów zdobytych przez trzy (3) najlepsze załogi zgłoszone przed Zlotem do Sędziego Głównego jako drużyna.
 Puchar im. Zenona Kajdaniaka zdobędzie załoga, która uzyska najlepszy łączny wynik w testach wiedzy z zakresu BRD. Wyniki z tych testów będą uwzględnione w klasyfikacji.
 Członkowie KM „Energetyk” przy Elektrowni Bełchatów nie będą uwzględnieni w klasyfikacji drużynowej.
 Dla dzieci do lat 14 wymienionych w zgłoszeniu odbędą się konkurencje rekreacyjne.
8. Punktacja
Szczegółowa punktacja zlotu będzie omówiona przez Sędziego Głównego na starcie.
9. Protesty
Protesty można składać do Sędziego Głównego tylko na piśmie po wpłaceniu wadium w wysokości 100 zł w ciągu 15 min. od ogłoszenia wyników nieoficjalnych. W przypadku uznania protestu wadium zostanie zwrócone wpłacającemu.
10. Obowiązki uczestnika
 Przestrzegać regulaminu Zlotu.
 Stosować się do poleceń Kierownictwa Zlotu.
 Przestrzegać przepisów prawa o ruchu drogowym, o ochronie przyrody
i zabytków oraz ochronie p.poż (za nieprzestrzeganie w/w obowiązków organizator może ukarać załogę 50 punktami karnymi),
 Zgłosić się na start Zlotu w wyznaczonym czasie.
 Udzielać pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
 Posiadać obowiązkowe i aktualne wyposażenie samochodu.

11. Postanowienia końcowe
 Zlot został zarejestrowany przez KTM ZG PTTK pod nr 33/19.
 W przypadku nie wzięcia udziału w imprezie kwota na pokrycie kosztów
udziału nie będzie zwracana.
 Organizator nie ubezpiecza uczestników Zlotu oraz nie ponosi
odpowiedzialności za wypadki i szkody poniesione przez uczestników lub
osoby trzecie w czasie trwania Zlotu.
 Członkowie PTTK w ramach opłaconych składek członkowskich posiadają
NNW.
 Pozostali uczestnicy biorący udział w imprezie powinni ubezpieczyć się we
własnym zakresie.
 W jednym samochodzie może startować tylko jedna załoga.
 Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu
oraz wprowadzania zmian w przypadkach koniecznych i uzasadnionych.
Organizatorzy XL JUBILEUSZOWEGO
OGÓLNOPOLSKIEGO ZLOTU
TURYSTÓW ZMOTORYZOWANYCH
„ENERGETYK 2019”
życzą wszystkim uczestnikom wspaniałej pogody
oraz wielu miłych wrażeń.
Zapraszamy na naszą stronę internetową: energetyk.turystyka.pl

REGULAMIN Jubileusz 40-lecia KM „Energetyk” Przy Elektrowni Bełchatów Uroczysta Akademia

Program XL Jubileuszowego Ogólnopolskiego Zlotu Turystów Zmotoryzowanych „ENERGETYK 2019”

 

Zarząd Okręgowy PZM: 
Kategorie: