Kalendarz Mistrzostw Okręgu Łódzkiego PZM w Cross Country 2020
Lprundaterminmiejsceorganizator1I08.03.2020BuczekGKM Buczek2II22.03.... więcej
Kalendarz Mistrzostw Okręgu Łódzkiego 2020 w KJS:
Mistrzostwa Okręgu Łódzkiego 2020 w KJS:Nr rundyData Organizator126.04.... więcej
Mistrzostwa Świata SuperEnduro 14.03.2020
Już 14 marca br. kolejna gratka dla wielbicieli SuperEnduro w Łódzkiej Atlas... więcej
Szkolenie na stopień Ratownika Drogowego PZM 07.03.2020
Zapraszamy wszystkich członków klubów zrzeszonych w naszym okręgu do udziału w... więcej
Spotkanie Wojewódzkiego Komitetu Organizacyjnego Turnieju BRD i Motoryzacyjnego 2020
W dniu 05.02.2020 w siedzibie Zarządu Okręgowego PZM w Łodzi odbyło się... więcej
Konkurs Wiedzy o BRD - karta rowerowa 26.01.2020
Automobilklub Łódzki w Rzgowie zorganizował Turniej Wiedzy o BRD - karta... więcej
Bal Karnawałowy ŁKCC
Bal Karnawałowy ŁKCC, odbył się 17.01.2020 roku w restauracji YUKA.
70 lat Polskiego Związku Motorowego
PZM powstał 30 stycznia 1950 roku z połączenia Automobilklubu Polski (rok... więcej

VIII i IX RUNDA MISTRZOSTW POLSKI, VIII i IX RUNDA PUCHARU POLSKI SUPER ENDURO LUBLINEK 26-27.08.2017 r.

Regulamin uzupełniający

 

VIII i IX RUNDA MISTRZOSTW POLSKI,

 

VIII i IX RUNDA PUCHARU POLSKI SUPER ENDURO

 

LUBLINEK 26-27.08.2017 r.

 

1. ORGANIZATOR

 

Klub: Łódzki Klub Motorowy

Adres: 94-103 Łódź ul. Elektronowa 8A

Tel.: +48 42 663 8767 mobile +48 663 330 390

e-mail: biuro@lkmklub.pl www.enduroarena.com

 

2. ZAŁOŻENIA

 

Zawody dwudniowe organizowane na zlecenie i zgodnie z kalendarzem imprez ZG PZM jako VIII i IX runda Mistrzostw Polski oraz VIII i IX runda Pucharu Polski Super Enduro.

 

TERMIN I MIEJSCE

 

Termin: 26-27.08.2017 r

Adres: Łódź ul. Chocianowicka ( wjazd pomiędzy nr 159 i 161 )

 

WŁADZE ZAWODÓW

 

Sędzia zawodów                                T     TtT

Jarosław Gieras

Nr Lic. PZM

P215/16

Asystent sędziego

 

Nr Lic. PZM

P………..

Dyrektor zawodów

Marek Brygider

Nr Lic. PZM

P 129/13

Kierownik Biura zawodów

Ewa Pachulska

 

Kierownik komisji technicznej

Jerzy Karpiński

 

Chronometraż

Motoresults – Grzegorz Ostrowski

 

Komisarz ochrony środowiska

Jacek Dębski                             Nr Lic. PZM

 

Lekarz zawodów

Dr Marta Gałka RESCUE TEAM

 

5. ZGŁOSZENIA

 

Zgłoszenia pisemne do zawodów można dokonać w dwóch terminach. Pierwszy termin zgłoszenia wraz z wpłatą wpisowego kończy się 21.08.2017. Drugi termin trwa od 22.08.2017 do dnia zawodów, przy czym wpisowe w drugim terminie jest wyższe o 40 zł/rundę zgodnie z informacją poniżej.

Zgłoszenia do każdej z klas należy dokonać poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie : https://www.pzm.pl/zgloszenia-motocykle-2017  lub przesłać na adres organizatora zawodów w terminie do dnia 22.08 2017.

Podczas zgłaszania odbioru formalnego zawodów, zawodnik zobowiązany jest przedstawić:

wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia;

 właściwą dla danej klasy licencję sportową PZM lub międzynarodową odpowiednią dla rozgrywek Mistrzostw Polski lub Pucharu Polski i klasy do której zawodnik został zgłoszony ( zgodnie z pkt.1 Zasad Rozgrywek Super Enduro ) – nie dot. Klasy Amator

 

kartę zdrowia ze stwierdzeniem lekarza medycyny ( lub posiadającego certyfikat PTMS ) o zdolności do startu  - nie dotyczy klasy Amator

kask ochronny z  ważną homologacją;

dowód wpłaty wpisowego.

 

Uczestnicy klasy Amator podpisują oświadczenie o swoim stanie zdrowia.

 

Wpisowe na jeden dzień zawodów  wynosi 110 zł płatne na konto klubu : do dnia 21.08.2017 r.i 150 zł w dniu zawodów  (wraz z opłatą za pomiar czasu – transponder), na dwa dni zawodów analogicznie 220 zł i 300 zł

 

Dla klasy młodzik i kobiety opłata wynosi analogicznie 80 zł i 120 zł ( za rundę )

Wpisowe należy wpłacać na konto :

Nazwa: Zarząd Okręgu PZM Łódź

Nr konta :  19 1500 1546 1215 4001 0408 0000  Tytuł przelewu : „ Lublinek 2017- imię i nazwisko zawodnika „

 

6. UDZIAŁ ZAWODNIKÓW ZAGRANICZNYCH

 

Zawody zgłoszone są dostępne dla zawodników zagranicznych. Zawodnicy zagraniczni zgłoszeni do zawodów muszą przedstawić podczas odbioru administracyjnego licencję FIM Europe (UEM) lub FIM wraz z pozwoleniem na start wydanym przez macierzystą federację zawodnika. Zawodnicy zagraniczni maja prawo startu jedynie w klasach Mistrzostw Polski.

 

7. BIURO ZAWODÓW

 

Adres: Łódź-Lublinek wjazd od ul Chocianowickiej pomiędzy posesjami nr 159 i 161

 

Tel.: 663 330 390 - tel. czynny w dniu zawodów

e-mail: biuro@lkmklub.pl; marek.brygider@gmail.com

Godziny otwarcia biura:

 

w dniu zawodów w godz. od 7:30 do zakończenia zawodów.

Szkolenie/egzamin odbędzie się w dniu 26 i 27.08.2017 o godz.8:30 przy biurze zawodów.

 

ODBIÓR TECHNICZNY

 

Godziny odbioru technicznego:

 

w dniu 26.08.2017.  w godzinach od 8:30 do 9:30 , w dniu 27.08.2017 od 8:30 do 9:30

 

ODPRAWA ZAWODNIKÓW

 

Odprawa zawodników odbędzie się w pierwszym dniu zawodów o godz. 08:45 przy biurze zawodów. Ze względu na fakt , iż we wszystkich poprzedzających rundach zawody odbywały się przy połączeniu klas, przedstawiony harmonogram ramowy uwzględnia taki podział. Jeśli zawodnicy nie wyrażą zgody , harmonogram zostanie odpowiednio poprawiony.

 

10. CZAS TRWANIA WYSCIGÓW

Wszystkie klasy 6 min + dwa okrążenia

 

11. TRASA

 

O długości ok 800 metrów, szerokość min. 4 metry z 14 przeszkodami. Pole startowe szerokości 8 metrów i długości 30 metrów do pierwszej przeszkody. Odbioru trasy dokona sędzia zawodów w dniu zawodów. W drugim dniu zawodów trasa będzie przebiegała w odwrotnym kierunku !

 

12. NUMERY STARTOWE

 

Zawodnicy mają obowiązek posiadać własne numery startowe.

 

W pierwszej kolejności będą honorowane numery zarezerwowane w zawodach Enduro. Można dokonywać rezerwacji numerów na stronie motoresults.pl w dyscyplinie Enduro. Zmiany numerów startowych podczas trwania sezonu jest niemożliwe.

 

13. KONKURENCJE

 

W  trakcie  zawodów  będzie  obowiązywał  podział  na  klasy  zgodnie  z  pkt.  1  Regulaminu

 

SuperEnduro.

 

14. PROTESTY

 

Protesty mogą być zgłaszane pisemnie na ręce Dyrektora zawodów wraz z kaucją 200,-zł w terminach przewidzianych przez RSM. Kaucja rozpatrywania protestu wymagającego rozbiórki silnika motocykla wynosi 500,- zł.

 

15. WYNIKI

 

Nieoficjalne 5 minut po każdym wyścigu, a wyniki oficjalne 15 minut po wywieszeniu nieoficjalnych wyników.

 

Warunkiem indywidualnego sklasyfikowania zawodników w rundzie jest start w klasie nie mniej niż 5 zawodników. W każdej klasie wręczone zostaną puchary za 3 pierwsze miejsca. Nagrody otrzymują zawodnicy w danej klasie, którzy zdobyli największą ilość punktów z wyścigów finałowych. W przypadku jednakowej ilości punktów decyduje ostatni wyścig finałowy. Zawodnicy nie uczestniczący w ceremonii wręczania w wyznaczonym miejscu i czasie tracą prawo do otrzymania nagród.

 

Zakończenie zawodów nastąpi około godz. 16:30 na Torze.

 

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Wszelkie prace naprawcze na terenie strefy napraw jak i w parku maszyn muszą odbywać się po ustawieniu motocykla na macie ekologicznej. Za brak maty ekologicznej zawodnik ukarany zostanie karą pieniężną w wysokości 300 zł. W przypadku niezapłacenia kary, bądź nie zastosowaniu maty po nałożeniu wyżej wymienionej kary, zawodnik zostanie wykluczony z zawodów.

 

Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za ewentualne szkody i straty powstałe w stosunku do zawodników i ich mienia, jak również za szkody i straty spowodowane przez zawodników w stosunku do osób trzecich i ich mienia.

 

Organizator przypomina, że każdy zawodnik ponosi odpowiedzialność finansową za ewentualne zniszczenie zasiewów pól uprawnych i innych spowodowanych przez siebie. Zawody są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej.

 

 

 

                      

Zarząd Okręgowy PZM: 
Kategorie: