Kalendarz imprez Okręgowej Komisji Pojazdów Zabytkowych 2020
Kalendarz imprez Okręgowej Komisji Pojazdów Zabytkowych 2020 LpNazwa... więcej
REGULAMIN I Rundy Mistrzostw Okręgu Łódzkiego w Cross Country 2020 - 08.03.2020 Tor Buczek
REGULAMINMistrzostw Okręgu Łódzkiego w Cross Country 2020 I. Organizator:... więcej
70-lecie PZM - 18 kwietnia 2020 roku.
Obchody 70-lecia PZM Zarząd Okręgowy PZM w Łodzi będzie uroczyście obchodził w... więcej
Kalendarz Mistrzostw Okręgu Łódzkiego PZM w Cross Country 2020
Lprundaterminmiejsceorganizator1I08.03.2020BuczekGKM Buczek2II22.03.... więcej
Kalendarz Mistrzostw Okręgu Łódzkiego 2020 w KJS:
Mistrzostwa Okręgu Łódzkiego 2020 w KJS:Nr rundyData Organizator126.04.... więcej
Mistrzostwa Świata SuperEnduro 14.03.2020
Już 14 marca br. kolejna gratka dla wielbicieli SuperEnduro w Łódzkiej Atlas... więcej
Szkolenie na stopień Ratownika Drogowego PZM 07.03.2020
Zapraszamy wszystkich członków klubów zrzeszonych w naszym okręgu do udziału w... więcej

V Runda Mistrzostw Okręgu Łódzkiego PZM w Cross Country ŁKM Łowicz

REGULAMIN UZUPELNIAJĄCY
V Runda Mistrzostw Okręgu Łódzkiego PZM w Cross Country

Aktualny po zmianach!!!

I. Organizator:

Łowicki Klub Motorowy

Adres: 99-400 Łowicz, ul. Młyńska 8

Tel: +48 602 184 145

e-mail: lukasz.walczak1988@gmail.com

oraz

PZM Łódź

Data i Miejsce zawodów: 16/10/2016 r. Seroki (gmina Łyszkowice)

II. Osoby urzędowe: 

Sędzia zawodów - Jacek Dębski
Komisarz ochrony środowiska - Piotr Płaczek
Dyrektor zawodów - Bogdan Walczak
Kierownik biura - Katarzyna Walczak 
Kierownik trasy -  Zbigniew Majewski
Kierownik komisji technicznej - Kamil Wizgier
Kierownik parku maszyn - Krzysztof Ruta
Kierownik chronometrażu - Grzegorz Ostrowski
Lekarz zawodów – Zbigniew Farej

III. Zgłoszenia
W dniu zawodów.
Zgłoszenia indywidualne na druku obowiązującym dla zawodów Cross Country w biurze zawodów od godz. 8.00 do 12.00. Zawodników – uczestników - bez licencji ubiegających się o uzyskanie certyfikatu amatorów obowiązują zasady Regulaminu Sportu Motocyklowego (Zasady Ogólne oraz Zasady rozgrywek Cross Country 2016).

IV. Biuro zawodów
Czynne w dniu 16/10/2016. od godz.8.00 do zakończenia zawodów.

V. Wpisowe 
kl. Junior 80,00 zł + 10 zł koszt wypożyczenia transpondera
kl. pozostałe 130,00 zł + 10 zł koszt wypożyczenia transpondera

VI. Numery startowe.
Obowiązują numery startowe dla motocykli i quadów nadane prze ZG PZM na rok 2016 
w CROSS COUNTRY. W uzasadnionych przypadkach, kiedy zawodnik na tym samym motocyklu startuje w motocrossie lub rajdach enduro może być nadany inny numer startowy, ale nie może kolidować z numerami przysługującymi zgodnie z powyższą regułą. Numery raz nadane zawodnikowi obowiązują do końca sezonu.

VII. Podział na klasy i czas trwania wyścigów.

1. kl. Młodzik do 85 cc wiek od 8 do 15 lat motocykle 2 T od 65 cc do 85 cc
Czas trwania wyścigu 50 min

2. kl. Open licencja A wiek od 15 lat motocykle 2 T od 125 cc do 500 cc
i 4 T od 250 cc do 650 cc
Czas trwania wyścigu 90 min

3. kl. Open B wiek od 15 lat motocykle 2T od 125 cc do 500 cc i 4T od 250 cc do 650 cc
Czas trwania wyścigu 90 min

4. kl. Open licencja C wiek od 15 lat motocykle 2 T od 125 cc do 500 cc
i 4 T od 250 cc do 650 cc 
Czas trwania wyścigu 90 min

5. kl. Open quad licencja A/B /C wiek od 15 lat pojazdy czterokołowe z napędem na jedną oś do 750 cc i na dwie osie o pojemności do 1000 cc
Czas trwania wyścigu 90 min

6. kl. Masters wiek ukończone 40 lat motocykle poj. Dowolna
Czas trwania wyścigu 90min

7. kl. Kobiet licencja A/B/C wiek od 15 lat motocykle poj. Dowolna - zdobyte punkty nie liczą się do klasyfikacji klubowej

Czas trwania wyścigu 60 minut.

8. kl. Open Amator - wiek minimalny uczestnika – ukończone 18 lat w przeddzień zawodów.
Motocykle - pojemność dowolna. Czas trwania wyścigu - 60 minut.

9. kl. Open QUAD Amator- wiek minimalny uczestnika – ukończone 18 lat w przeddzień
zawodów. Pojazdy czterokołowe z napędem na jedną oś do 750 cc pojemności na dwie
osie o pojemności do 1000 cc. Czas trwania wyścigu - 90 minut.

VIII. Odbiór techniczny.
Odbędzie się zgodnie z harmonogramem czasowym zawodów. Do zawodów będą dopuszczone motocykle i quady spełniające wymogi RSM oraz Regulaminu do Zasad Rozgrywek Cross Country na 2016 r.

IX. Odprawa zawodników. 
Odbędzie się w dniu 16/10/2016 r. o godz. 10:00 na polu startowym.

X. Udział zawodników zagranicznych
Mistrzostwa Okręgu Łódzkiego są zawodami otwartymi dla zawodników zagranicznych.

XI. Trasa 

O długości ok 3 km, szerokość od 5m do 8m o różnorodnej nawierzchni. 
Odbioru trasy dokona sędzia zawodów dniu zawodów.

XII. Start i meta, strefa napraw
Zgodnie z Regulaminem Ramowym Cross Country na 2016 r.
Wszelkie prace naprawcze na terenie strefy napraw jak i w parku maszyn muszą odbywać się po ustawieniu motocykla na macie ekologicznej. Za brak maty ekologicznej zawodnik ukarany zostanie karą pieniężną w wysokości 200 zł. W przypadku niezapłacenia kary zawodnik taki zostanie wykluczony z zawodów.

XIII. Klasyfikacja 
Indywidualna dla wszystkich klas.
Warunkiem sklasyfikowania zawodnika w wyścigu jest pokonanie minimum 50% ilości okrążeń zwycięzcy wyścigu i przejechanie linii mety nie później niż określa to koniec pomiaru czasu. 
W przypadku nieparzystej ilości okrążeń połówki będą zaokrąglane do liczby całkowitej w dół /np. przy 15 okrążeniach minimum klasyfikacyjne to 7 okrążeń/.
O kolejności na mecie przy jednakowej ilości okrążeń decyduje kolejność przekraczania linii mety.
Do klasyfikacji klubowej liczą się zdobyte punkty przez pięciu najwyżej sklasyfikowanych zawodników klubu biorącego udział w każdej rundzie Mistrzostw Okręgu Łódzkiego PZM w Cross Country 2016.

XIV. Wyniki 

Nieoficjalne 10 minut po każdym wyścigu, a wyniki oficjalne 30 minut po wywieszaniu nieoficjalnych wyników.

XV. Nagrody
W każdej klasie wręczone zostaną puchary za 3 pierwsze miejsca
Dekoracja zawodników będzie odbywać się po zakończonym wyścigu.
Puchar nie odebrany przez zawodnika podczas dekoracji przepada i nie może być wręczany w innych okolicznościach.
Wyjątek stanowi sytuacja nagła dotycząca zawodnika np. konieczność przewiezienia do szpitala.

XVI. Protesty
Każdy protest musi być zgłoszony na piśmie i poparty obowiązującą kaucją zwrotną w przypadku uznania protestu. Protesty nie mogą być zgłaszane później niż:
- 15 min po zakończeniu wyścigu – w sprawach motocykli, paliwa, zachowania się zawodników na torze itp.
- 30 min po ogłoszeniu prowizorycznych wyników, jeżeli protest dotyczy tych wyników.
Protest należy złożyć dyrektorowi zawodów. Protest może zgłosić wyłącznie kierownik ekipy lub zawodnik. Protest złożony przez inne osoby nie będzie rozpatrywany.
Kaucja za złożenie protestu wynosi 200 zł. Jeżeli protest powoduje demontaż silnika wysokość kaucji wynosi 600 zł dla motocykli i 1000 zł dla quadów. Jeżeli wskutek przyjętego protestu zajdzie konieczność demontażu niektórych elementów motocykla, dokonuje go zawodnik, przeciwko któremu złożono protest lub jego mechanik, w obecności Sędziego Zawodów i Kierownika Komisji Technicznej. W przypadku odrzucenia protestu kaucje otrzymuje zawodnik przeciwko któremu złożony był protest.

XVII. Ubezpieczenie zawodów.
Zawody są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej /OC/ a osoby funkcyjne uczestniczące w organizacji zawodów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za ewentualne szkody i straty tak w stosunku do zawodników i ich mienia jak i za spowodowane przez nich pośrednio lub bezpośrednio szkody i straty w stosunku do osób trzecich i ich mienia.
Amatorzy mają obowiązek posiadać ubezpieczenie NNW które będzie wykupowane na zawodach.

XVIII. Postanowienia końcowe.
Zawody będą organizowane zgodnie z Regulaminem Ramowym do Zasad Rozgrywek Cross Country na 2016 r. i niniejszym regulaminem uzupełniającym oraz z załączonym harmonogramem godzinowym .
We wszystkich sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy RSM, komunikaty GKSM i Regulamin Ramowy do Zasad Rozgrywek Cross Country na 2016 rok .

Harmonogram Ramowy zawodów

8.00 czynne biuro zawodów

8.00 – 12.30 odbiór techniczny

10.00 odprawa z zawodnikami

 

10.10 jazda pokazowa - MINI, 50cc (10min)

10.30 wyścig klasy Junior

11.30 wyścig klas Open Quad + Open Quad Amator

 

13.15 wyścig klas Open lic. A, B, C + klasa Masters

15.15 wyścig klasy Open Amator + wyścig kl. Open Kobiet – czas trwania wyścigu 60 minut

Każdy zawodnik ma obowiązek być na polu startowym 20 minut przed rozpoczęciem wyścigu

Organizator dopuszcza się zmian w harmonogramie zawodów oraz zmian dotyczących łączenia klas jeżeli będzie w danej klasie mniej niż 6 zawodników.
 

 

Zatwierdzono przez OKSM                                                                                                                           Dyrektor zawodów
                                                                                                                                                            

 

 

HARMONOGRAM RAMOWY ZAWODÓW
V RUNDA MISTRZOSTW OKRĘGU ŁÓDZKIEGO PZM W CROSS COUNTRY - SEROKI

8.00 czynne biuro zawodów

8.00 – 12.30 odbiór techniczny

10.00 odprawa z zawodnikami

10.10 jazda pokazowa - MINI, 50cc (10min)

10.30 wyścig klasy Junior

11.30 wyścig klas Open Quad+ Open Quad Amator

13.15 wyścig klas Open lic. A, B, C + klasa Masters

15.15 wyścig klasy Open Amator + wyścig kl. Open Kobiet – czas trwania wyścigu 60 minut

Organizator dopuszcza się zmian w harmonogramie zawodów oraz zmian dotyczących łączenia klas jeżeli będzie w danej klasie
mniej niż 6 zawodników.
 

 

Zarząd Okręgowy PZM: 
Kategorie: