Ważne!!!Zmiana miejsca szkoleniai kurs i egzamin dla kandydatów na sędziów technicznych sportu samochodowego 22/23.06.2019
Szkolenie odbędzie się w ARTERION Inkubator Technologiczny w łodzi ul Rewolucji... więcej
MP i PP Superenduro Buczek - relacja
Oczywiście powie ktoś, że upał itepe, była jednak grupa zawodników, którzy... więcej
Finał centralny XLII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
Finał centralny XLII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.... więcej
XXIII Finał Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego Żarnowiec 11/12.06.2019
W dniach 11/12 czerwca 2019 na terenie Zespół Szkół Centrum Kształcenia... więcej
VI Rajd Świętojański
VI Rajd Świętojański Niepodległa 2019 Rajd Motocyklowo-Samochodowy, zwiedzanie... więcej
Eliminacje Wojewódzkie XXIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego szkół ponadgimnazjalnych 24.05.2019
W dniu 24 maja 2019 na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu... więcej
Szkolenie, kurs i egzamin dla kandydatów na sędziów technicznych sportu samochodowego 22/23.06.2019
Szkolenie, kurs i egzamin dla kandydatów na sędziów technicznych sportu... więcej
XXXIII Ogólnopolski Zlot Campingu i Caravaningu ŁKCC "ZDWÓRZ 2019"
W zlocie udział wzięło 75 załóg - 168 osób z 10 klubów. Gośćmi zlotu byli:... więcej

Regulamin Uzupełniający Mistrzostw Strefy Polski Centralnej

 

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

   

 

Mistrzostw Strefy Polski .............................................. w Motocrossie

         

Mistrzostwa Okręgu ................................ w Motocrossie

 

 

 

Data                                        ……………………………………………

 

Klasy Mistrzostwa Strefy:  MX ……………………………( sobota)

         

                                          MX .......................................( niedziela )

 

Klasa Amator    (opcjonalnie) - (sobota/niedziela)

 

 

Miejsce zawodów                   ……………………………………………

 

DOJAZD

Droga szybkiego ruchu             …………………………………………………….

Droga krajowa                          …………………………………………………….

Najbliższe miasto                     …………………… (…………. km od toru)

Najbliższy szpital                      …………………… – …………. km

 

TOR

 

Nr licencji klubowej                   ……………………… ważna do …………………….

Nr licencji toru                          ……………………… ważna do …………………….

Długość toru                            …………………….. m

Minimalna szerokość                …………………….. m

Plan toru dołączony do regulaminu

 

ORGANIZATOR

 

Nazwa – Klub                           …………………………………………

Adres                                      ………………………………………..

Nr telefonu                               + 48 .................................................

Nr fax                                      + 48 .................................................

e-mail                                      .........................................................

 

Biuro zawodów:

 

Adres                                      ………………………………………….

Nr telefonu                               + 48 ……………………………………

 

 

  3   OSOBY URZĘDOWE

 

Sędzia Główny Zawodów                    …………………………………. Lic. nr  …………

Asystent Sędziego Głównego              …………………………………. Lic. nr  …………

 

Dyrektor Zawodów                              …………………………………. Lic. nr  ………...

Kierownik  biura zawodów                  ……………………………………………………

Kierownik ds. sportowych                  …………………………………………………….

Kierownik ds. organizacyjnych           …………………………………………………….

 

Kierownik kontroli technicznej            …………………………………………………….

Kierownik toru                                    …………………………………………………….

Kierownik parkingu                            …………………………………………………….

Kierownik opieki medycznej               …………………………………………………….

Kierownik chronometrażu                   …………………………………………………….

Komisarz ds. ochrony środowiska      .........................................................................

 

 

Zawody będą organizowane zgodnie z RSM – Zasady Ogólne, RSM - Zasady Rozgrywek w konkurencji Motocross 2019, Regulaminem Ramowym Mistrzostw Strefy/Okręgu 2019, komunikatami GKSM na rok 2019, niniejszym regulaminem uzupełniającym oraz z załączonym harmonogramem godzinowym sprawdzonym i zaakceptowanym przez GKSM.

 

ZGŁOSZENIA

 

Formularze zgłoszeniowe podpisane przez uczestników i zawodników  muszą być wysłane do organizatora na niżej podany adres;

Organizator                  ……………………………………………………………………

Adres                           ……………………………………………………………………

Nr tel.                          + 48 .................................................

Nr fax                          + 48 .................................................

e-mail                          .........................................................

 

 

najpóźniej na 14 dni przed zawodami tj. do_____________________

/decyduje data stempla pocztowego, wydruk z faksu lub mail/

 

 

WPISOWE

 

Wysokość wpisowego zgodna z Regulaminem Ramowym Mistrzostw Strefy ....................

lub

Wysokość wpisowego wynosi ...........................................

 

 

SKŁAD KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

 

.................................................

.................................................

.................................................

 

 

7     NUMERY STARTOWE

 

Obowiązują numery nadane przez GKSM, które będą używane przez cały sezon. Zawodnicy uczestniczący po raz pierwszy w MS nie mający nadanego wcześniej numeru startowego otrzymają numery od kierownika chronometrażu na pierwszych zawodach. 

Zmiany numerów startowych podczas trwania sezonu jest niemożliwe.

 

SPOTKANIE SĘDZIEGO GŁÓWNEGO ZAWODÓW  Z ORGANIZATORAMI

 

Spotkanie Sędziego Głównego Zawodów z organizatorami odbędzie się w biurze zawodów przed rozpoczęciem kontroli technicznej.

 

KONTROLA TORU

 

Zgodnie z harmonogramem zawodów .

 

KONTROLA TECHNICZNA

 

Zgodnie z harmonogramem zawodów

 

ODPRAWA ZAWODNIKÓW

 

Zgodnie z harmonogramem zawodów

 

MIEJSCE I TERMIN TRENINGU DOWOLNEGO

 

Tor (nazwa lub adres) .................................. Termin zgodnie z harmonogramem zawodów

 

MIEJSCE I TERMIN TRENINGU KWALIFIKACYJNEGO

 

Tor (nazwa lub adres).................................. Termin zgodnie z harmonogramem zawodów

 

PRÓBA STARTU

 

Zgodnie z harmonogramem zawodów

 

OKRĄŻENIE ZAPOZNAWCZE

 

Zgodnie z harmonogramem zawodów

 

STREFA OCZEKIWANIA

 

Zgodnie z harmonogramem zawodów

 

WYŚCIGI

 

Zgodnie z harmonogramem zawodów

 

KLASYFIKACJA ZAWODNIKÓW i KLUBÓW

 

Według obowiązującej klasyfikacji zgodnie z Regulaminem ramowym Strefy/Okręgu 2019 i Zasadami Rozgrywek w konkurencji Motocross 2019.

 

PALIWO

 

Zgodnie z pkt 11.25 RSM - Zasady Rozgrywek w konkurencji motocross 2019.

 

UBEZPIECZENIE

 

Podpisując zgłoszenie zawodnik i klub  stwierdzają, że zawodnik jest ubezpieczony zgodnie z wymaganiami PZM.

 

Zawodnicy od NNW winni być ubezpieczeni we własnym zakresie (Licencja).

Organizator zawodów będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC) , a osoby funkcyjne uczestniczące w organizacji zawodów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia motocykla, ich części i elementów powstałe w wyniku wypadku, ognia i innych przyczyn.

 

PROTESTY I ODWOŁANIA

 

Protesty składane w biurze zawodów - zgodnie z pkt 6.35 RSM - Zasady Rozgrywek w konkurencji motocross 2019.

 

22CEREMONIA WRĘCZENIA NAGRÓD

 

W dniu zawodów – strefa podium – zgodnie z harmonogramem zawodów.

Pierwszych trzech zawodników z łącznej klasyfikacji po dwóch wyścigach musi wziąć udział w ceremonii wręczania pucharów. Zawodniczki /zawodnicy nie uczestniczący w ceremonii wręczania w wyznaczonym miejscu i czasie tracą prawo do ich otrzymania .

Organizator może również poprosić innych zawodników.

Zawodnicy mogą również być zaproszeni na konferencję prasową.

Obecność osób zaproszonych na ceremonię wręczenia pucharów lub na konferencję prasową jest obowiązkowa.

 

INTERPRETACJA REGULAMINU UZUPEŁNIAJĄCEGO

 

Interpretacja niniejszego regulaminu pozostaje w gestii Sędziego Głównego Zawodów.

We wszystkich sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają przepisy zawarte w RSM – Zasady Ogólne, RSM - Zasady Rozgrywek w konkurencji Motocross 2019 oraz w Komunikatach GKSM na rok 2019.

 

24DODATKOWE INFORMACJE ORGANIZATORA

 

.............................................................................................................................................................................

 

 

 

 

……………………………………………

                          Dyrektor Zawodów 

……………………………………………..

Zatwierdzony przez GESTORA STREFY/OKSM PZM

Zarząd Okręgowy PZM: 
Kategorie: