KZK Lato - Automobilklub Tomaszowski
W dniu 02 sierpnia 2020 roku w Tomaszowie Mazowieckim odbyłą się II Runda cyklu... więcej
Baja Szczecinek 2020 - Automobilklub Łódzki
Miło nam poinformować, że załoga z Automobilklubu Łódzkiego w składzie Marcin... więcej
I Runda Mistrzostw Strefy Polski Centralnej w Motocrossie/ I Runda Mistrzostw Polski w Motocrossie klasy Quad
ZapraszamyREGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCYI Runda Mistrzostw Strefy Polski Centralnej w... więcej
Baja Szczecinek 2020 - Łódzki Klub Offroadowy
Zawodnicy Łódzkiego Klubu Offroadowego startowali w Baja Szczecinek 2020 zajeli... więcej
Extreme Day IV Buczek - GKM Buczek
W sobotę 25 lipca w Buczku odbyła się kolejna edycja Xtreme day organizowana... więcej
I i II runda Mistrzostw Polski i Pucharu Polski w Kaliszu Pomorskim - Motopower Kleszczów
I i II runda Mistrzostw Polski i Pucharu Polski w Kaliszu Pomorskim za nami !!... więcej
LIBET RALLY DAY
Za nami pierwsza w tym roku impreza  Mini Max  -   LIBET... więcej
II Runda Mistrzostw Okręgu Łódzkiego w Cross Country 2020 - Babichy - relacja
W ostatnią niedzielę 5 lipca 2020 roku odbyła się II Runda Mistrzostw Okręgu... więcej
Xtreme Day - Motopower Kleszczów vol. 3 Motopower Kleszczów Cross Country
W niedzielę 28.06 odbyła się kolejna edycja Xtreme day i była to 3 impreza w... więcej

REGULAMIN II Rundy Mistrzostw Okręgu Łódzkiego w Cross Country 2020 - 22.03.2020 Tor Seroki

REGULAMIN
Mistrzostw Okręgu Łódzkiego w Cross Country 2020

 

I. Organizator:

 

Łowicki Klub Motorowy

Adres: 99-400 Łowicz, ul. Młyńska 8

Tel: +48 602 184 145

e-mail: lukasz.walczak1988@gmail.com

oraz

PZM Łódź

Data i Miejsce zawodów: 22/03/2020 r. Seroki (gmina Łyszkowice)

II. Osoby urzędowe: 
Sędzia zawodów – Hubert Barszczewski
Komisarz ochrony środowiska - Katarzyna Walczak
Dyrektor zawodów - Bogdan Walczak

Kierownik biura – Karolina Smolarek
Kierownik trasy - Zbigniew Majewski
Kierownik komisji technicznej – Lubomir Ulanowski
Kierownik parku maszyn - Krzysztof Ruta
Kierownik chronometrażu - Grzegorz Ostrowski
Lekarz zawodów - NZOZ Sport i Zdrowie

III. Zgłoszenia

W dniu zawodów.
Zgłoszenia indywidualne na druku obowiązującym dla zawodów Cross Country w biurze zawodów od godz. 8.00 do 14.30. Zawodników – uczestników - bez licencji ubiegających się o uzyskanie certyfikatu amatorów obowiązują zasady Regulaminu Sportu Motocyklowego (Zasady Ogólne oraz Zasady rozgrywek Cross Country 2020).

 

IV. Biuro zawodów

Czynne w dniu 22.03.2020 od godz. 08.00 do zakończenia zawodów.

V. Wpisowe 

kl. Młodzik 85, Kobiety - 80,00 zł + 10 zł koszt wypożyczenia transpondera
kl. pozostałe - 130,00 zł + 10 zł koszt wypożyczenia transpondera

kl. Amator – 130,00 zł + 10 zł transponder + 25 zł ubezpieczenie

VI. Numery startowe.

Obowiązują numery startowe dla motocykli i quadów nadane prze ZG PZM na rok 2020
w CROSS COUNTRY. W uzasadnionych przypadkach, kiedy zawodnik na tym samym motocyklu startuje w motocrossie lub rajdach enduro może być nadany inny numer startowy, ale nie może kolidować z numerami przysługującymi zgodnie z powyższą regułą. Numery raz nadane zawodnikowi obowiązują do końca sezonu.

VII. Podział na klasy i czas trwania wyścigów.

1. kl. Młodzik do 85 cc wiek od 10 do 15 lat motocykle 2 T od 65 cc do 85 cc, 4T do 150cc
Czas trwania wyścigu 50 min - Klasa powstanie jeżeli na I rundzie będzie minimum 4 zawodników

2. kl. Open A wiek od 15 lat motocykle 2 T od 125 cc do 500 cc
i 4 T od 250 cc do 650 cc - zawodnicy z licencja A
Czas trwania wyścigu 90 min

3. kl. Open B wiek od 15 lat motocykle 2T od 125 cc do 500 cc i 4T od 250 cc do 650 cc - zawodnicy z licencja B
Czas trwania wyścigu 90 min

4. kl. Open C wiek od 15 lat motocykle 2 T od 125 cc do 500 cc i 4 T od 250 cc do 650 cc - zawodnicy z licencja C
Czas trwania wyścigu 90 min

5. kl. Open quad 2K licencja A/B /C wiek od 15 lat pojazdy czterokołowe z napędem na jedną oś do 750 cc
Czas trwania wyścigu 90 min

 

6. kl. Open quad 4K licencja A/B /C wiek od 15 lat pojazdy czterokołowe z napędem na min na dwie osie o pojemności do 1000
Czas trwania wyścigu 90 - Klasa powstanie jeżeli na I rundzie będzie minimum 4 zawodników

7. kl. Masters licencja A/B/C wiek ukończone 40 lat motocykle poj. Dowolna
Czas trwania wyścigu 90min

8. kl. Kobiet licencja A/B/C wiek od 10 lat motocykle poj. Dowolna

czas trwania wyścigu 50 minut.

9. kl. Open Amator - wiek minimalny uczestnika – ukończone 18 lat w przeddzień zawodów.
Motocykle - pojemność dowolna. Czas trwania wyścigu - 60 minut. zdobyte punkty nie liczą się do klasyfikacji klubowej

10. kl. Open QUAD Amator- wiek minimalny uczestnika – ukończone 18 lat w przeddzień
zawodów. Pojazdy czterokołowe z napędem na jedną oś do 750 cc pojemności na dwie osie o pojemności do 1000 cc. Czas trwania wyścigu - 90 minut. zdobyte punkty nie liczą się do klasyfikacji klubowej

 

11. kl. Junior wiek od 13 lat do 21 lat – licencja A/B/C motocykle 2 T do 125 cc i od 14 lat motocykle 4 T do 250 cc 
Czas trwania wyścigu 90 min - Klasa powstanie jeżeli na I rundzie będzie minimum 4 zawodników

 

VIII. Odbiór techniczny.

Odbędzie się zgodnie z harmonogramem czasowym zawodów. Do zawodów będą dopuszczone motocykle i quady spełniające wymogi RSM oraz Regulaminu do Zasad Rozgrywek Cross Country na 2020 r.

IX. Odprawa zawodników. 

Odbędzie się w dniu 22.03.2020 r. o godz. 10:00 na polu startowym.

X. Udział zawodników zagranicznych

Mistrzostwa Okręgu Łódzkiego są zawodami otwartymi dla zawodników zagranicznych.

XI. Trasa 
O długości minimum 3km, szerokość trasy z minimum trzema miejscami do wyprzedzania o różnorodnej nawierzchni. 
Odbioru trasy dokona sędzia zawodów dniu zawodów. Organizator nie ma obowiązku udostępniać trasy cross country do treningu przed zawodami. Trasa ma być przygotowana do godz. 17.00 dnia poprzedzającego zawody. Odbiór trasy dokona inspektor będący członkiem OKSM.

XII. Start i meta, strefa napraw

Zgodnie z Regulaminem Ramowym Cross Country na 2020 r.
Wszelkie prace naprawcze na terenie strefy napraw jak i w parku maszyn muszą odbywać się po ustawieniu motocykla na macie ekologicznej. Za brak maty ekologicznej zawodnik może zostać ukarany karą pieniężną w wysokości 200 zł. W przypadku niezapłacenia kary zawodnik taki może zostać wykluczony z zawodów.

Procedura startu motocykli: motocykl zgaszony zawodnik trzyma motocykl za tylni blotnik

                                            quady – quad zgaszony zawodnik dobiega z ok 10 metrów

XIII. Klasyfikacja 

Indywidualna dla wszystkich klas.
Warunkiem sklasyfikowania zawodnika w wyścigu jest pokonanie minimum 50% ilości okrążeń zwycięzcy wyścigu i przejechanie linii mety nie później niż określa to koniec pomiaru czasu. 
W przypadku nieparzystej ilości okrążeń połówki będą zaokrąglane do liczby całkowitej w dół /np. przy 15 okrążeniach minimum klasyfikacyjne to 7 okrążeń/.
O kolejności na mecie przy jednakowej ilości okrążeń decyduje kolejność przekraczania linii mety.
Do klasyfikacji klubowej liczą się zdobyte punkty przez wszystkich sklasyfikowanych zawodników klubu biorącego udział w każdej rundzie Mistrzostw Okręgu Łódzkiego w Cross Country 2020.

Do klasyfikacji końcowej liczą się wyniki z każdej rundy MOŁ. Punkty zdobyte w ostatniej rundzie MOŁ będą liczone razy 1.5

XIV. Wyniki 

Nieoficjalne 10 minut po każdym wyścigu, a wyniki oficjalne 30 minut po wywieszaniu nieoficjalnych wyników.

XV. Nagrody

W każdej klasie wręczone zostaną puchary za 3 pierwsze miejsca
Dekoracja zawodników będzie odbywać się po zakończonym wyścigu. Zawodnik powinien być ubrany w strój reprezentacyjny.
Puchar nie odebrany przez zawodnika podczas dekoracji przepada i nie może być wręczany w innych okolicznościach.
Wyjątek stanowi sytuacja nagła dotycząca zawodnika np. konieczność przewiezienia do szpitala.

XVI. Protesty

Każdy protest musi być zgłoszony na piśmie i poparty obowiązującą kaucją zwrotną w przypadku uznania protestu. Protesty nie mogą być zgłaszane później niż:
- 15 min po zakończeniu wyścigu – w sprawach motocykli, paliwa, zachowania się zawodników na torze itp.
- 30 min po ogłoszeniu prowizorycznych wyników, jeżeli protest dotyczy tych wyników.
Protest należy złożyć dyrektorowi zawodów. Protest może zgłosić wyłącznie kierownik ekipy lub zawodnik. Protest złożony przez inne osoby nie będzie rozpatrywany.
Kaucja za złożenie protestu wynosi 200 zł. Jeżeli protest powoduje demontaż silnika wysokość kaucji wynosi 600 zł dla motocykli i 1000 zł dla quadów. Jeżeli wskutek przyjętego protestu zajdzie konieczność demontażu niektórych elementów motocykla, dokonuje go zawodnik, przeciwko któremu złożono protest lub jego mechanik, w obecności Sędziego Zawodów i Kierownika Komisji Technicznej. W przypadku odrzucenia protestu kaucje otrzymuje zawodnik przeciwko któremu złożony był protest.

XVII. Ubezpieczenie zawodów.

Zawody są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej /OC/ a osoby funkcyjne uczestniczące w organizacji zawodów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za ewentualne szkody i straty tak w stosunku do zawodników i ich mienia jak i za spowodowane przez nich pośrednio lub bezpośrednio szkody i straty w stosunku do osób trzecich i ich mienia.
Amatorzy mają obowiązek posiadać ubezpieczenie NNW które będzie wykupowane na zawodach - 25zł

XVIII. Postanowienia końcowe.
 

Zawody będą organizowane zgodnie z Regulaminem Ramowym do Zasad Rozgrywek Cross Country na 2020 r. i niniejszym regulaminem uzupełniającym oraz z załączonym harmonogramem godzinowym .
We wszystkich sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy RSM, komunikaty GKSM i Regulamin Ramowy do Zasad Rozgrywek Cross Country na 2020 rok .
 

 

 

 

 

 

Harmonogram Ramowy zawodów

8.00 czynne biuro zawodów

8.00 – 14.30 odbiór techniczny

10.00 odprawa z zawodnikami
 

10.20 jazda pokazowa klasa MINI

10.30 wyścig klasy Młodzik + Kobiety

 

11.30  jazda pokazowa klasa MINI

11.40 wyścig klasy Open Amator

 

13.00 wyścig klas open lic. A, B, C + Masters + Junior

14.50 wyścig klas Open Quad + Open Quad Amator

Każdy zawodnik ma obowiązek być na polu startowym 20 minut przed rozpoczęciem wyścigu

Organizator dopuszcza się zmian w harmonogramie zawodów oraz zmian dotyczących łączenia klas jeżeli będzie w danej klasie mniej niż 6 zawodników.

Zatwierdzono przez OKSM                                                                                                                    Dyrektor zawodów
                                                                                                                                                   
W dniu 06.03.2020 roku

Zbigniew Orłamowski

 

 

HARMONOGRAM RAMOWY ZAWODÓW
II RUNDA MISTRZOSTW OKRĘGU ŁÓDZKIEGO W CROSS COUNTRY  

8.00 czynne biuro zawodów

8.00 – 14.30 odbiór techniczny

10.00 odprawa z zawodnikami
 

10.20 jazda pokazowa klasa MINI

10.30 wyścig klasy Młodzik + Kobiety

 

11.30  jazda pokazowa klasa MINI

11.40 wyścig klasy Open Amator

 

13.00 wyścig klas open lic. A, B, C + Masters + Junior

14.50 wyścig klas Open Quad + Open Quad Amator

Organizator dopuszcza się zmian w harmonogramie zawodów
oraz zmian dotyczących łączenia klas jeżeli będzie w danej klasie
mniej niż 6 zawodników.
 

Zarząd Okręgowy PZM: 
Kategorie: