Breslau Poland – bardzo dobry dzień i gorsza noc Lindnera na III etapie
Breslau Poland – bardzo dobry dzień i gorsza noc Lindnera na III etapie... więcej
Lindner po II etapie Breslau Poland: „Cieszę się, że tu przyjechałem”
Lindner po II etapie Breslau Poland: „Cieszę się, że tu przyjechałem... więcej
Arged Malesa TŻ Ostrovia 44:46 Orzeł Łódź
Arged Malesa TŻ Ostrovia 44:46 Orzeł Łódź. Zawodnicy Orła Łódź wygrali kolejne... więcej
Arek Lindner na starcie rajdu Breslau Poland
Arek Lindner na starcie rajdu Breslau Poland Już dziś startuje najstarszy... więcej
Motorsportklub Day V - odwołany
Z przykrością informujemy, że zmuszeni jesteśmy odwołać tegoroczną edycję... więcej
Piknik Kids na torze w Złotnikach 12.09.2020 Motopower Kleszczów.
W dniu 12 września 2020 roku na torze w Złotnikach odbył się Piknik Kids -... więcej
Zaplanowana na 27.09.2020 roku IV Runda Mistrzostw Okręgu Łódzkiego w Cross Country nie odbędzie się!
Zaplanowana na 27.09.2020 roku IV Runda Mistrzostw Okręgu Łódzkiego w Cross... więcej
Łódzki Klub Offroadowy - Baja Poland 2020
Podsumujmy Baja Poland 2020 i wyniki Łódzkiego Klubu... więcej
II Runda Mistrzostw Strefy Polski Centralnej w Motocrossie - 27.09.2020 Moto Max Kielce
Zmiana organizatora II Rundy Mistrzostw Strefy Polski Centralnej w Motocrossie... więcej

Puchar Xtreme Day Cross Country 2020 - Motopower Kleszczów 16.08.2020

REGULAMIN
Puchar Xtreme Day Cross Country 2020

 

 

I. Organizator:

 

Motopower Kleszczów

 

oraz

PZM Łódź

Data i Miejsce zawodów: 16-08-2020 Złotniki (Kleszczów)

II. Osoby urzędowe: 
 

Sędzia zawodów – Suszyński Piotr
Komisarz ochrony środowiska – Paplicki Artur
Dyrektor zawodów – Masłowski Rafał
Kierownik biura – Masłowska Agnieszka
Kierownik trasy – Suszyńska Ewelina
Kierownik komisji technicznej – Kierasiński Grzegorz
Kierownik parku maszyn – Koźlik Dariusz
Kierownik chronometrażu – Łaski Szymon
Lekarz zawodów – Sebastain Jasiński - Medexpress

III. Zgłoszenia

W dniu zawodów.
Zgłoszenia indywidualne na druku obowiązującym dla zawodów Cross Country w biurze zawodów od godz. 8.00 do 11.30.

IV. Biuro zawodów

Czynne w dniu 16-08-2020 od godz. 08.00 do zakończenia zawodów.

V. Wpisowe 

kl. 85, Kobiety, Junior - 50,00 zł
kl. pozostałe - 80,00 zł

VI. Numery startowe.

Każdy zawodnik musi posiadać numer startowy.

VII. Podział na klasy i czas trwania wyścigów.

1. kl. 85 ccm wiek od 10 do 15 lat motocykle 2 T od 65 cc do 85 cc, 4T do 150cc
Czas trwania wyścigu 40 min

2. kl. Licencja wiek od 15 lat motocykle 2 T od 125 cc do 500 cc
i 4 T od 250 cc do 650 cc - zawodnicy z licencja PZM
Czas trwania wyścigu 60 min

3. kl. Quad KIDS wiek od 8 lat
Czas trwania wyścigu 20 min

4. kl. Junior wiek od 13 lat do 21 lat – motocykle 2 T do 125 cc i od 14 lat motocykle 4 T do 250 cc 
Czas trwania wyścigu 40 min

5. kl. Open quad 2K wiek od 15 lat pojazdy czterokołowe z napędem na jedną oś do 750 cc
Czas trwania wyścigu 60 min

 

6. kl. Open quad 4K wiek od 15 lat pojazdy czterokołowe z napędem na min na dwie osie o pojemności do 1000
Czas trwania wyścigu 60min

7. kl. Masters wiek ukończone 40 lat motocykle poj. Dowolna
Czas trwania wyścigu 60min

8. kl. Kobiet wiek od 10 lat motocykle poj. Dowolna

czas trwania wyścigu 40 minut.

9. kl. Open Amator - wiek minimalny uczestnika – ukończone 18 lat w przeddzień zawodów.
Motocykle - pojemność dowolna. Czas trwania wyścigu - 60 minut.

10. kl. Open QUAD Amator- wiek minimalny uczestnika – ukończone 18 lat w przeddzień
zawodów. Pojazdy czterokołowe z napędem na jedną oś do 750 cc pojemności na dwie osie o pojemności do 1000 cc. Czas trwania wyścigu - 60 minut.

 

Klasa powstanie jeśli będzie minimum 3 zawodników w danej klasie

 

VIII. Odbiór techniczny.

Odbędzie się zgodnie z harmonogramem czasowym zawodów. Do zawodów będą dopuszczone motocykle i quady spełniające wymogi RSM oraz Regulaminu do Zasad Rozgrywek Cross Country na 2020 r.

IX. Odprawa zawodników. 

Odbędzie się w dniu 16-08-2020 r. o godz. 9:00 przy biurze zawodów.

X. Udział zawodników zagranicznych

Xtreme day są zawodami otwartymi dla zawodników zagranicznych.

XI. Trasa 
O długości ok 4km

XII. Start i meta, strefa napraw

Zgodnie z Regulaminem Ramowym Cross Country na 2020 r.
Wszelkie prace naprawcze na terenie strefy napraw jak i w parku maszyn muszą odbywać się po ustawieniu motocykla na macie ekologicznej. Za brak maty ekologicznej zawodnik może zostać ukarany karą pieniężną w wysokości 200 zł. W przypadku niezapłacenia kary zawodnik taki może zostać wykluczony z zawodów.

Procedura startu motocykli: motocykl zgaszony zawodnik trzyma motocykl za tylni blotnik

                                            quady – quad zgaszony zawodnik dobiega z ok 10 metrów

XIII. Klasyfikacja 

Indywidualna dla wszystkich klas.
Warunkiem sklasyfikowania zawodnika w wyścigu jest pokonanie minimum 50% ilości okrążeń zwycięzcy wyścigu i przejechanie linii mety nie później niż określa to koniec pomiaru czasu. 
W przypadku nieparzystej ilości okrążeń połówki będą zaokrąglane do liczby całkowitej w dół /np. przy 15 okrążeniach minimum klasyfikacyjne to 7 okrążeń/.
O kolejności na mecie przy jednakowej ilości okrążeń decyduje kolejność przekraczania linii mety.
Do klasyfikacji klubowej liczą się zdobyte punkty przez wszystkich sklasyfikowanych zawodników klubu biorącego udział w każdej rundzie Mistrzostw Okręgu Łódzkiego w Cross Country 2020.

XIV. Wyniki 

Nieoficjalne 10 minut po każdym wyścigu, a wyniki oficjalne 30 minut po wywieszaniu nieoficjalnych wyników.

XV. Nagrody

W każdej klasie wręczone zostaną puchary za 3 pierwsze miejsca
Dekoracja zawodników będzie odbywać się po zakończonym wyścigu. Zawodnik powinien być ubrany w strój reprezentacyjny.
Puchar nie odebrany przez zawodnika podczas dekoracji przepada i nie może być wręczany w innych okolicznościach.
Wyjątek stanowi sytuacja nagła dotycząca zawodnika np. konieczność przewiezienia do szpitala.

XVI. Protesty

Każdy protest musi być zgłoszony na piśmie i poparty obowiązującą kaucją zwrotną w przypadku uznania protestu. Protesty nie mogą być zgłaszane później niż:
- 15 min po zakończeniu wyścigu – w sprawach motocykli, paliwa, zachowania się zawodników na torze itp.
- 30 min po ogłoszeniu prowizorycznych wyników, jeżeli protest dotyczy tych wyników.
Protest należy złożyć dyrektorowi zawodów. Protest może zgłosić wyłącznie kierownik ekipy lub zawodnik. Protest złożony przez inne osoby nie będzie rozpatrywany.
Kaucja za złożenie protestu wynosi 200 zł. Jeżeli protest powoduje demontaż silnika wysokość kaucji wynosi 600 zł dla motocykli i 1000 zł dla quadów. Jeżeli wskutek przyjętego protestu zajdzie konieczność demontażu niektórych elementów motocykla, dokonuje go zawodnik, przeciwko któremu złożono protest lub jego mechanik, w obecności Sędziego Zawodów i Kierownika Komisji Technicznej. W przypadku odrzucenia protestu kaucje otrzymuje zawodnik przeciwko któremu złożony był protest.

XVII. Ubezpieczenie zawodów.

Zawody są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej /OC/ a osoby funkcyjne uczestniczące w organizacji zawodów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za ewentualne szkody i straty tak w stosunku do zawodników i ich mienia jak i za spowodowane przez nich pośrednio lub bezpośrednio szkody i straty w stosunku do osób trzecich i ich mienia.
Amatorzy mają obowiązek posiadać ubezpieczenie NNW

XVIII. Postanowienia końcowe.
 

Zawody będą organizowane zgodnie z Regulaminem Ramowym do Zasad Rozgrywek Cross Country na 2020 r. i niniejszym regulaminem uzupełniającym oraz z załączonym harmonogramem godzinowym .
We wszystkich sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy RSM, komunikaty GKSM i Regulamin Ramowy do Zasad Rozgrywek Cross Country na 2020 rok .

Harmonogram Ramowy zawodów

8.00 czynne biuro zawodów

8.00 – 14.30 odbiór techniczny

9.00 odprawa z zawodnikami

 

9.05 wyścig Quad KIDS

9.30 wyścig klasy Młodzik + Kobiety + Junior

10.30 wyścig klas Licencja + Master

 

12.00 wyścig klasy Amator

 

13.30 wyścig klas Quad

Każdy zawodnik ma obowiązek być na polu startowym 20 minut przed rozpoczęciem wyścigu

Organizator dopuszcza się zmian w harmonogramie zawodów oraz zmian dotyczących łączenia klas jeżeli będzie w danej klasie mniej niż 6 zawodników.

Zatwierdzono przez OKSM                                                                                                                    Dyrektor zawodów

10.08.2020

                                                                                                                                                                  Rafał Masłowski
                                                                                                                                                   
Zbigniew Orłamowski
 

Zarząd Okręgowy PZM: 
Kategorie: