Offroadowy „Maraton po życie” maleńkiej Mai - Łódzki Klub Offroadowy
Offroadowy „Maraton po życie” maleńkiej Mai coraz bliżejJuż... więcej
Odwołana I Runda Mistrzostw Okręgu Łódzkiego w Cross Country 2021
Z przykrością informujemy o odwołaniu planowanej w dniu 07.03.2021 roku I Rundy... więcej
„RACESTARS CONTEST 21 Radio Control Model Sport Racing „
Wyścigi modeli sterowanych radiem od niedawna stały się jednym ze sportów jakie... więcej
LIBET RALLY DAY - AK Centrum/ Automobilklub Łódzki
Przed nami pierwsza odsłona imprez w sezonie 2021 – Samochodowych Rajdów... więcej
Kurs na licencję rajdową RN
Kurs i egzamin na certyfikat i licencję rajdową RN ZO PZM w Łodzi 1.... więcej
Kalendarz Mistrzostw Okręgu Łódzkiego PZM w Cross Country 2021
W dniu 29.01.2021 na spotkaniu OKSM ustalono Kalendarz Mistrzostw Okręgu... więcej
Kalendarz imprez sport samochodowy Mistrzostwa Okręgu Łódzkiego KJS i EMOŁ.
W dniu 21 stycznia 2021 roku Okręgowa Komisja Sportu Samochodowego zatwierdziła... więcej
Wyniki 86. Plebiscytu Przeglądu Sportowego na Najlepszego Sportowca Polski 2020 roku
Podczas Gali Mistrzów Sportu poznaliśmy wyniki 86. Plebiscytu Przeglądu... więcej
Głosujemy na Kajetana Kajetanowicza
86 Plebiscyt „Przeglądu Sportowego” na Najlepszego Sportowca Polski.

Niepodległościowy Xtreme Day Cross Country 2020

REGULAMIN
Niepodległościowy Xtreme Day Cross Country 2020

 

 

I. Organizator:

 

Motopower Kleszczów

 

oraz

 

PZM Łódź

Data i Miejsce zawodów: 11-11-2020 Bogumiłów (Tor Red point)

II. Osoby urzędowe: 
 

Sędzia zawodów – Suszyński Piotr
Komisarz ochrony środowiska – Paplicki Artur
Dyrektor zawodów – Masłowski Rafał
Kierownik biura – Masłowska Agnieszka
Kierownik trasy – Suszyńska Ewelina
Kierownik komisji technicznej – Kierasiński Grzegorz
Kierownik parku maszyn – Koźlik Dariusz
Kierownik chronometrażu – Łaski Szymon
Lekarz zawodów – Sebastain Jasiński - Medexpress

III. Zgłoszenia

W dniu zawodów.
Zgłoszenia indywidualne na druku obowiązującym dla zawodów Cross Country w biurze zawodów od godz. 7.00 do 11.30.

IV. Biuro zawodów

Czynne w dniu 11-11-2020 od godz. 07.00 do zakończenia zawodów.

V. Wpisowe 

kl. 85, Kobiety, Junior - 50,00 zł
kl. pozostałe - 80,00 zł

VI. Numery startowe.

Każdy zawodnik musi posiadać numer startowy.

VII. Podział na klasy i czas trwania wyścigów.

1. kl. 85 ccm wiek od 10 do 15 lat motocykle 2 T od 65 cc do 85 cc, 4T do 150cc
Czas trwania wyścigu 40 min

2. kl. Licencja wiek od 15 lat motocykle 2 T od 125 cc do 500 cc
i 4 T od 250 cc do 650 cc - zawodnicy z licencja PZM
Czas trwania wyścigu 60 min

3. kl. Quad KIDS wiek do 12 lat quad max 250 ccm – jazda pokazowa

4. kl. Junior wiek od 13 lat do 21 lat – motocykle 2 T do 125 cc i od 14 lat motocykle 4 T i 2T do 250 cc 
Czas trwania wyścigu 40 min

5. kl. Open quad 2K wiek od 15 lat pojazdy czterokołowe z napędem na jedną oś do 750 cc
Czas trwania wyścigu 60 min

 

6. kl. Open quad 4K wiek od 15 lat pojazdy czterokołowe z napędem na min na dwie osie o pojemności do 1000
Czas trwania wyścigu 60min

7. kl. Masters wiek ukończone 40 lat motocykle poj. Dowolna
Czas trwania wyścigu 60min

8. kl. Kobiet wiek od 10 lat motocykle poj. Dowolna

czas trwania wyścigu 40 minut.

9. kl. Open Amator - wiek minimalny uczestnika – ukończone 18 lat w przeddzień zawodów.
Motocykle - pojemność dowolna. Czas trwania wyścigu - 60 minut.

10. kl. Open QUAD Amator- wiek minimalny uczestnika – ukończone 18 lat w przeddzień
zawodów. Pojazdy czterokołowe z napędem na jedną oś do 750 cc pojemności na dwie osie o pojemności do 1000 cc. Czas trwania wyścigu - 60 minut. Jeśli zadeklaruje się minimum 3 chetnych do dnia 15-10-2020

 

Klasa powstanie jeśli będzie minimum 3 zawodników w danej klasie

 

VIII. Odbiór techniczny.

Odbędzie się zgodnie z harmonogramem czasowym zawodów. Do zawodów będą dopuszczone motocykle i quady spełniające wymogi RSM oraz Regulaminu do Zasad Rozgrywek Cross Country na 2020 r.

IX. Odprawa zawodników. 

Odbędzie się w dniu 11-11-2020 r. o godz. 9:00 przy biurze zawodów.

X. Udział zawodników zagranicznych

Xtreme day są zawodami otwartymi dla zawodników zagranicznych.

XI. Trasa 
O długości ok 4km

XII. Start i meta, strefa napraw

Zgodnie z Regulaminem Ramowym Cross Country na 2020 r.
Wszelkie prace naprawcze na terenie strefy napraw jak i w parku maszyn muszą odbywać się po ustawieniu motocykla na macie ekologicznej. Za brak maty ekologicznej zawodnik może zostać ukarany karą pieniężną w wysokości 200 zł. W przypadku niezapłacenia kary zawodnik taki może zostać wykluczony z zawodów.

Procedura startu motocykli: motocykl zgaszony zawodnik trzyma motocykl za tylni blotnik

                                            quady – quad zgaszony zawodnik dobiega z ok 10 metrów

XIII. Klasyfikacja 

Indywidualna dla wszystkich klas.
Warunkiem sklasyfikowania zawodnika w wyścigu jest pokonanie minimum 50% ilości okrążeń zwycięzcy wyścigu i przejechanie linii mety nie później niż określa to koniec pomiaru czasu. 
W przypadku nieparzystej ilości okrążeń połówki będą zaokrąglane do liczby całkowitej w dół /np. przy 15 okrążeniach minimum klasyfikacyjne to 7 okrążeń/.
O kolejności na mecie przy jednakowej ilości okrążeń decyduje kolejność przekraczania linii mety.
Do klasyfikacji klubowej liczą się zdobyte punkty przez wszystkich sklasyfikowanych zawodników klubu biorącego udział w każdej rundzie Mistrzostw Okręgu Łódzkiego w Cross Country 2020.

XIV. Wyniki 

Nieoficjalne 10 minut po każdym wyścigu, a wyniki oficjalne 30 minut po wywieszaniu nieoficjalnych wyników.

XV. Nagrody

W każdej klasie wręczone zostaną puchary za 3 pierwsze miejsca
Dekoracja zawodników będzie odbywać się po zakończonym wyścigu. Zawodnik powinien być ubrany w strój reprezentacyjny.
Puchar nie odebrany przez zawodnika podczas dekoracji przepada i nie może być wręczany w innych okolicznościach.
Wyjątek stanowi sytuacja nagła dotycząca zawodnika np. konieczność przewiezienia do szpitala.

XVI. Protesty

Każdy protest musi być zgłoszony na piśmie i poparty obowiązującą kaucją zwrotną w przypadku uznania protestu. Protesty nie mogą być zgłaszane później niż:
- 15 min po zakończeniu wyścigu – w sprawach motocykli, paliwa, zachowania się zawodników na torze itp.
- 30 min po ogłoszeniu prowizorycznych wyników, jeżeli protest dotyczy tych wyników.
Protest należy złożyć dyrektorowi zawodów. Protest może zgłosić wyłącznie kierownik ekipy lub zawodnik. Protest złożony przez inne osoby nie będzie rozpatrywany.
Kaucja za złożenie protestu wynosi 200 zł. Jeżeli protest powoduje demontaż silnika wysokość kaucji wynosi 600 zł dla motocykli i 1000 zł dla quadów. Jeżeli wskutek przyjętego protestu zajdzie konieczność demontażu niektórych elementów motocykla, dokonuje go zawodnik, przeciwko któremu złożono protest lub jego mechanik, w obecności Sędziego Zawodów i Kierownika Komisji Technicznej. W przypadku odrzucenia protestu kaucje otrzymuje zawodnik przeciwko któremu złożony był protest.

XVII. Ubezpieczenie zawodów.

Zawody są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej /OC/ a osoby funkcyjne uczestniczące w organizacji zawodów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za ewentualne szkody i straty tak w stosunku do zawodników i ich mienia jak i za spowodowane przez nich pośrednio lub bezpośrednio szkody i straty w stosunku do osób trzecich i ich mienia.
Amatorzy mają obowiązek posiadać ubezpieczenie NNW które można wykupić na zawodach w cenie 10 zl

XVIII. Postanowienia końcowe.
 

Zawody będą organizowane zgodnie z Regulaminem Ramowym do Zasad Rozgrywek Cross Country na 2020 r. i niniejszym regulaminem uzupełniającym oraz z załączonym harmonogramem godzinowym .
We wszystkich sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy RSM, komunikaty GKSM i Regulamin Ramowy do Zasad Rozgrywek Cross Country na 2020 rok .

Harmonogram Ramowy zawodów

7.00 czynne biuro zawodów

7.00 – 14.30 odbiór techniczny

9.00 odprawa z zawodnikami

 

9.05  Quad KIDS jazda pokazowa

9.30 wyścig klasy Młodzik + Kobiety + Junior

10.30 wyścig klas Licencja + Master

 

12.00 wyścig klasy Amator

 

13.30 wyścig klas Quad

Każdy zawodnik ma obowiązek być na polu startowym 20 minut przed rozpoczęciem wyścigu

Organizator dopuszcza się zmian w harmonogramie zawodów oraz zmian dotyczących łączenia klas jeżeli będzie w danej klasie mniej niż 6 zawodników.

 

UWAGA !!! ZAKAZ WSTĘPU DLA PUBLICZNOŚCI !!!

Zatwierdzono przez OKSM                                                                                                                    Dyrektor zawodów

27.10.2020 Zbigniew Orłamowski

Zarząd Okręgowy PZM: 
Kategorie: