Kalendarz imprez Okręgowej Komisji Pojazdów Zabytkowych 2020
Kalendarz imprez Okręgowej Komisji Pojazdów Zabytkowych 2020 LpNazwa... więcej
REGULAMIN I Rundy Mistrzostw Okręgu Łódzkiego w Cross Country 2020 - 08.03.2020 Tor Buczek
REGULAMINMistrzostw Okręgu Łódzkiego w Cross Country 2020 I. Organizator:... więcej
70-lecie PZM - 18 kwietnia 2020 roku.
Obchody 70-lecia PZM Zarząd Okręgowy PZM w Łodzi będzie uroczyście obchodził w... więcej
Kalendarz Mistrzostw Okręgu Łódzkiego PZM w Cross Country 2020
Lprundaterminmiejsceorganizator1I08.03.2020BuczekGKM Buczek2II22.03.... więcej
Kalendarz Mistrzostw Okręgu Łódzkiego 2020 w KJS:
Mistrzostwa Okręgu Łódzkiego 2020 w KJS:Nr rundyData Organizator126.04.... więcej
Mistrzostwa Świata SuperEnduro 14.03.2020
Już 14 marca br. kolejna gratka dla wielbicieli SuperEnduro w Łódzkiej Atlas... więcej
Szkolenie na stopień Ratownika Drogowego PZM 07.03.2020
Zapraszamy wszystkich członków klubów zrzeszonych w naszym okręgu do udziału w... więcej

IV Runda Mistrzostw Strefy Polski Centralnej 23.09.2018 Seroki

IV Runda Mistrzostw Strefy Polski Centralnej 23.09.2018 Seroki
Regulamin uzupełniający
V Rundy Mistrzostw Strefy Polski Centralnej w Motocrossie 23.09.2018 r.
I. Organizator:
Łowicki Klub Motorowy
Tel. 602-184-145
II. Założenia.
Zawody organizowane są na zlecenie Gestora strefy oraz OKSM.
W zawodach mogą brać udział zawodnicy sportu motocyklowego z licencją A, B lub C oraz uczestnicy bez licencji
III. Miejsce zawodów.
Seroki, Gmina Łyszkowice
52.035644, 19.987756
IV. Zasady rozgrywania zawodów.
Wyścigi motocrossowe odbywają się wg regulaminu ramowego Mistrzostw Strefy Polski Centralnej oraz załączonego harmonogramu czasowego zawodów.
Zawodnicy są klasyfikowani na podstawie zapisu ilości pokonanych okrążeń trasy stosownie do kolejności przekraczania linii mety.
V. Nagrody:
W każdej klasie puchary do trzeciego miejsca.
W klasie OPEN A organizator przewidział nagrody finansowe za klasyfikację generalną zawodów po dwóch wyścigach:
I miejsce 500 zł
II miejsce 300 zł
III miejsce 200 zł
Nagrody w pełnych kwotach zostaną wypłacone jeśli w klasie OPEN A zapisanych zostanie min 10 zawodników, w przypadku mniejszej ilości zawodników nagrody zostaną pomniejszone o 50 %
VI. Osoby urzędowe.
Sędzia zawodów – Hubert Barszczewski licencja nr P 197/15
Dyrektor zawodów – Bogdan Walczak licencja nr O 29/2017
Komisarz ochrony środowiska – Katarzyna Walczak licencja nr M 315/2017
Kierownik biura – Edyta Szymanowska
Kierownik trasy – Zbigniew Majewski
Kierownik chronometrażu – Firma Gross
Kier. komisji technicznej – Krzysztof Ruta
Kierownik Start- Meta – Paweł Kotowicz
VII. Zgłoszenia.
Zgłoszenia internetowe do dnia 22-09-2018 lub na oryginalnych drukach zgłoszenia, w biurze zawodów na jedną godzinę przed startem treningu danej klasy
VIII. Dopuszczenie zawodników do startu.
Zawodnicy licencjonowani.
Zawodnicy posiadający aktualną licencję A, B lub C PZM są uprawnieni do startu po okazaniu aktualnego badania stanu zdrowia przez lekarza medycyny sportowej oraz opłaceniu w biurze zawodów stosownego wpisowego
Zawodnicy małoletni.
Zawodnicy posiadający licencję PZM są uprawnieni do startu po okazaniu aktualnego badania stanu zdrowia przez lekarza medycyny sportowej, przedstawienia zgody prawnego opiekuna oraz opłaceniu w biurze zawodów stosownego wpisowego
Uczestnicy nie posiadający licencji PZM
Organizator dopuszcza do startu uczestników pełnoletnich nie posiadających licencji PZM, pod warunkiem przedstawienia w biurze zawodów oświadczenia o stanie zdrowia, opłaceniu wpisowego i ubezpieczenia oraz odbytego szkolenia, które zostanie przeprowadzone w dniu zawodów.
IX. Wpisowe.
Wpisowe na zawody 130 zł – płatne w dniu zawodów w Biurze Zawodów. W klasie MX 65 MX85 oraz Kobiety wpisowe wynosi 70 zł. Wpisowe dla uczestnika klasy Amator wynosi
130 zł + ubezpieczenie NW 25 (możliwość wykupienia polisy na miejscu zapewni organizator). Opłata za pomiar czasu w kwocie 10 zł/ zawodnik. Egzamin na certyfikat 50zł.
X. Biuro zawodów.
Biuro zawodów czynne:
23.09.2018 w godz. od 7:15 - do końca zawodów
W biurze zawodów należy przedstawić następujące dokumenty:
- dowód tożsamości lub zgodę rodzica w przypadku nie ukończenia 18 lat.
- aktualne badanie lekarskie
- odpowiednią ważną licencję w przypadku jej posiadania
- potwierdzenie wpłaty wpisowego.
Uczestnicy nie posiadający licencji startujący w klasie amator, zobowiązani są do podpisania oświadczenia o stanie zdrowia oraz do wykupienia polisy NW ( możliwość wykupienia na miejscu)
XI. Tor crossowy.
Lic Krajowa B 135/2017
Długości ok 1600 m, szer. 8-10 m o nawierzchni piaskowej.
XII. Odbiór trasy.
Sędzia zawodów o godz. 8:00
XII. Odbiór techniczny:
Odbiory techniczne zostaną przeprowadzone, zgodnie z RSM
w godz 8:00 - 10:30.
XIV. Odprawa i szkolenie
Kierowników ekip i zawodników w obrębie biura zawodów godz. 8:30.
Szkolenie uczestników bez licencji godz. 8:40
XV. Park maszyn.
Park maszyn zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie toru motocrossowego. Mycie motocykli w miejscu do tego wyznaczonym
W parku maszyn obowiązują maty środowiskowe pod motocykle i quady.
Za brak maty środowiskowej kara - 300zł (płatne w biurze zawodów).
W przypadku nie opłacenia kary, zawodnik zostanie wykluczony z zawodów.
XVI. Wyposażenie zawodnika.
Zawodnicy muszą być wyposażeni zgodnie z RSM pkt. 04.65 i 04.67. Numery startowe zgodne z regulaminem Mistrzostw Strefy Polski Centralnej.
XVII. Klasy biorące udział w zawodach.
Klasa MX 65
Motocykle 2T o pojemności do 65 cc – koła maksymalnie 12-14 cali
Wiek zawodników: od 8 lat do 12 lat Licencja: A ,B, C
Klasa MX 85
Motocykle 2T o pojemności do 85 cc - koła min14-16 cali, maksymalne 16-19 cali.
Wiek zawodników: od 10 lat do 15 lat Licencja A, B, C
Klasa MX Junior
Motocykle 2T o poj od 100cc do 125cc Motocykle 4T o poj od 175cc do 250cc 4T.
Wiek zawodników: od 14 lat do 18 lat Licencja A, B, C
Klasa MX Open
Motocykle 2T o poj od 100 do 125cc i 4T od 175 do 250 - Wiek zawodników: od 14 lat Motocykle 2T o pojemności pow. 175 do 500 i 4T od 290 do 450cc - Wiek zawodników: od 17 lat. Licencja A lub B
Klasa MX Masters
Motocykle 2T o poj pow.100 do 500cc i 4T od 175 do 450 cc Wiek zawodnika: od 40 lat. Licencja A lub B W 2018r. prawo startu w klasie Masters mają zawodnicy urodzeni w 1978 i starsi.
Klasa MX Kobiet
Motocykle o pojemności od 85 do 125cc 2T.
Wiek zawodniczek: od 14 lat
Licencja A, B, C.
Motocykle o pojemności od 150 do 250cc 4T Wiek zawodniczek: od 14 lat
Licencja A, B, C.
Klasa MX Open B
Motocykle 2T o poj od 100 do 150cc i 4T 175 do 250cc Wiek zawodnika od 14 lat
Motocykle 2T o poj od 175cc do 500cc i 4T 290cc do 450cc Wiek zawodnika od 17 lat
Licencja B
Klasa MX2 C
Motocykle 2T o poj od 100 do 150cc i 4T 175 do 250cc
Wiek zawodnika od 18 lat
Licencja C
Klasa MX1 C
Motocykle 2T o poj od 125 do 500cc i 4T 175 do 450cc
Wiek zawodnika od 18 lat
Licencja C
MX QUAD
Quady o poj do 450cc 2T lub 4 T Wiek zawodnika od 14
Quady o poj do 550cc 2T lub 4T Wiek zawodników od 17 lat
Licencja A,B,C
XVIII. Trening i kwalifikacje.
W niedzielę 23.10.2018 treningi są obowiązkowe i będą przeprowadzone w następującej kolejności, klasa: MX65, MX85-MXKobiety, Amator-MX1C-MX2C, MXJunior-MXB, MXOpen-MXMasters, MXQuad
Klasy można łączyć.
Najlepszy czas okrążenia sesji treningowej danego zawodnika, uznawany jest jako okrążenie kwalifikacyjne, decydujące o kolejności na maszynie startowej podczas biegów finałowych.
XIX. Start.
Start do pierwszego biegu wg załączonego harmonogramu czasowego wyścigów.
W zawodach motocross zawodnicy do pierwszego biegu wjeżdżają na maszynę startową wg kolejności czasów uzyskanych podczas kwalifikacji Obowiązuje podział na klasy.
Czas trwania poszczególnych biegów.
MX 65
12 min + 2 okrążenia
MX 85
15 min + 2 okrążenia
MX Kobiet
15 min + 2 okrążenia
AMATOR
15 min + 2 okrążenia
MX Junior
15 min + 2 okrążenia
MX Open C
15 min + 2 okrążenia
MX Open B
15 min + 2 okrążenia
MX Masters
15 min + 2 okrążenia
MX Open
15 min + 2 okrążenia
MX QUAD
15 min + 2 okrążenia
Ostateczna kolejność treningów i startów zostanie ustalona i ogłoszona na tablicy ogłoszeń po zweryfikowaniu ilości uczestników zawodów w poszczególnych klasach
XX. Wyniki.
Wyniki nieoficjalne 10 min. po każdym biegu, oficjalne 20 min po wywieszeniu nieoficjalnych wyników (tablica ogłoszeń znajdująca się przy biurze zawodów).
XXI. Protesty.
Zgłoszenia protestów zgodnie z RSM pkt. 11.6. Protesty składa się na piśmie na ręce Dyrektora zawodów w czasie 30 minut od zaistniałego faktu lub czasu wywieszenia wyników nieoficjalnych. Kaucja za protest wynosi 300 zł (płatne w biurze zawodów).
XXII. Ubezpieczenia.
Zawody są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej. Zawodnicy ubezpieczenie NNW muszą wykupić we własnym zakresie. Organizator nie odpowiada za ewentualne straty i szkody w stosunku do zawodników i ich sprzętu jak i szkody oraz straty spowodowane bezpośrednio w stosunku do osób trzecich i ich mienia.
XXIII. Postanowienia końcowe.
We wszystkich sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy RSM oraz komunikaty GKSM.
HARMONOGRAM MISTRZOSTW STREFY CENTRALNEJ W MOTOCROSSIE 2018
Seroki, dn. 23.09.2018
w dniu zawodów
7:15
- czynne biuro do zakończenia zawodów
8:00
- odbiór trasy przez Sędziego Głównego
8:00 - 10:30
- kontrola techniczna
8:30
- odprawa z zawodnikami
8:40
- egzamin teoretyczny na certyfikat, szkolenie dla klasy Amator
TRENINGI
8:30 - 8:50
- jazda pokazowa MINI
8:50 - 9:10
- MX 65
9:10 - 9:30
- MX 85, MX Kobiet
9:30 - 9:45
- jazda pokazowa MINI
9:45 - 10:05
- AMATOR, MX1 C, MX2C
10:05 - 10:25
- MX Junior, MX B
10:25 - 10:45
- MX Open, MX Masters
10:45 - 11:05
- MX QUAD
12:00 Uroczyste otwarcie zawodów
WYŚCIGI
MX 65
11:13 - zamknięta strefa oczekiwania
start - 11:20
MX 85, MX Kobiet
11:33 - zamknięta strefa oczekiwania
start - 11:40
MX Amator
12:08 - zamknięta strefa oczekiwania
start - 12:05
MX 1 C, MX2C
12:23 - zamknięta strefa oczekiwania
start - 12:30
MX B, MX Junior
12:48 - zamknięta strefa oczekiwania
start - 12:55
MX Open, MX Masters
13:13 - zamknięta strefa oczekiwania
start - 13:20
MX QUAD
13:38 - zamknięta strefa oczekiwania
start - 13:45
MX 65
14:23 - zamknięta strefa oczekiwania
start - 14:30
MX 85, MX Kobiet
14:43 - zamknięta strefa oczekiwania
start - 14:50
MX Amator
15:03 - zamknięta strefa oczekiwania
start - 15:10
MX 1 C, MX2C
15:28 - zamknięta strefa oczekiwania
start - 15:35
MX B, MX Junior
16:43 - zamknięta strefa oczekiwania
start - 16:00
MX Open, MX Masters
16:18 - zamknięta strefa oczekiwania
start - 16:25
MX QUAD
16:43 - zamknięta strefa oczekiwania
start - 16:50
17:15 Ceremonia wręczania nagród

Zarząd Okręgowy PZM: 
Kategorie: