KZK Lato - Automobilklub Tomaszowski
W dniu 02 sierpnia 2020 roku w Tomaszowie Mazowieckim odbyłą się II Runda cyklu... więcej
Baja Szczecinek 2020 - Automobilklub Łódzki
Miło nam poinformować, że załoga z Automobilklubu Łódzkiego w składzie Marcin... więcej
I Runda Mistrzostw Strefy Polski Centralnej w Motocrossie/ I Runda Mistrzostw Polski w Motocrossie klasy Quad
ZapraszamyREGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCYI Runda Mistrzostw Strefy Polski Centralnej w... więcej
Baja Szczecinek 2020 - Łódzki Klub Offroadowy
Zawodnicy Łódzkiego Klubu Offroadowego startowali w Baja Szczecinek 2020 zajeli... więcej
Extreme Day IV Buczek - GKM Buczek
W sobotę 25 lipca w Buczku odbyła się kolejna edycja Xtreme day organizowana... więcej
I i II runda Mistrzostw Polski i Pucharu Polski w Kaliszu Pomorskim - Motopower Kleszczów
I i II runda Mistrzostw Polski i Pucharu Polski w Kaliszu Pomorskim za nami !!... więcej
LIBET RALLY DAY
Za nami pierwsza w tym roku impreza  Mini Max  -   LIBET... więcej
II Runda Mistrzostw Okręgu Łódzkiego w Cross Country 2020 - Babichy - relacja
W ostatnią niedzielę 5 lipca 2020 roku odbyła się II Runda Mistrzostw Okręgu... więcej
Xtreme Day - Motopower Kleszczów vol. 3 Motopower Kleszczów Cross Country
W niedzielę 28.06 odbyła się kolejna edycja Xtreme day i była to 3 impreza w... więcej
Nowy Kalendarz Mistrzostw Okręgu Łódzkiego PZM w Cross Country 2020
Nowy Kalendarz Mistrzostw Okręgu Łódzkiego PZM w Cross Country... więcej

III rundy Mistrzostw Okręgu Łódzkiego w Super Sprincie - 30.06.2019

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

 

 

 

III rundy Mistrzostw Okręgu Łódzkiego

w Super Sprincie.

II rundy MPSS

„SUPER SPRINT GROTOWICE 2019”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomaszow Maz

08 maj 2019

Organizator

ZO PZM w Łodzi

Automobilklub Tomaszowski

 SPIS TREŚCI:

 

 

  1.   USTALENIA  OGÓLNE                         

  2.   ORGANIZACJA                                                                   

  3.   ZGŁOSZENIA                                                                      

  4.   UBEZPIECZENIE                                                                

  5.   NUMERY IDENTYFIKACYJNE                                          

  6.   REKLAMA                                                                           

  7.   ODBIÓR ADMINISTRACYJNY                                         

  8.   ZAPOZNANIE Z TRASĄ                                                    

  9.   BADANIA  KONTROLNE                                                                 

10.   OPONY                                                        

11.   ODPRAWA UCZESTNIKÓW                             

12.   PRZEBIEG IMPREZY                                                         

13.   PROCEDURA STARTU                                                      

14.   POMIAR CZASU                                               

15.   META KJS                                                                                          

16.   BEZPIECZEŃSTWO                                            

17.   IDENTYFIKACJA OSÓB OFICJALNYCH PODCZAS KJS

18.   NAGRODY                                                                          

19.   PROTESTY                                                                          

20.   KARY                                                                                                  

21.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III runda Mistrzostw Okręgu Łódzkiego w Super Sprincie „Super Sprint Grotowice 2019” II runda MPSS zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami:

Międzynarodowego Kodeksu Sportowego FIA,

Regulaminu Ramowego Mistrzostw Okręgu Łódzkiego w Super Sprincie 2019,oraz regulaminu ramowego MPSS

Regulaminu Konkursowej Jazdy Samochodem,

Regulaminu Ochrony Środowiska w Sportach Motorowych,

Ustawy „Prawo o ruchu drogowym”,

niniejszego regulaminu uzupełniającego.

Modyfikacje, zmiany i/lub uzupełnienia do niniejszego regulaminu uzupełniającego będą publikowane wyłącznie w numerowanych i datowanych komunikatach ogłaszanych przez organizatora lub ZSS.

Otwarcie listy zgłoszeń                                                                 07.06.2019r.        godz. 18:00

Zamknięcie listy zgłoszeń                                                             27.06.2019r.        godz. 24:00

Odbiór administracyjny                                                               30.06.2019r.        godz. 08:30

Badanie kontrolne BK 1                                                               30.06.2019r.        godz. 08:45

Pierwsze posiedzenie ZSS                                                            30.06.2019r.        godz. 09:45

Odprawa uczestników                                                                  30.06.2019r.        godz. 10:00

Publikacja listy załóg dopuszczonych do startu                          30.06.2019r.        godz. 10:00

Start                                                                                               30.06.2019r.        godz. 10:15

Meta                                                                                              30.06.2019r.        godz. 15:00

Końcowe badanie kontrolne                                                       wg. komunikatu

Opublikowanie klasyfikacji prowizorycznej                                30.06.2019r.        godz. 16:00

Rozdanie nagród                                                                           30.06.2019r.        godz. 17:00

1. USTALENIA OGÓLNE

1.1. Miejsce i termin imprezy

Impreza odbędzie się w dniu 30.06.2019r. na terenie gminy Rzeczyca

1.2. Nazwa i ranga imprezy

Impreza rozgrywana jest jako: III Runda Mistrzostw Okręgu Łódzkiego w Super Sprincie oraz II runda MPSS

1.3. Numer wizy ZO PZM

Numer wizy  …………  wydana przez OKSS PZM w Łodzi w dniu  ... . … . … .

1.4. Lokalizacja biura

Biuro znajdować się będzie w dniu imprezy pod adresem podanym komunikatem w godzinach 8:30 – 16:00.

1.5. Lokalizacja startu, mety i parku zamkniętego

Start –  30.06.2019. godz.  10:30

Meta –  30.06.2019. godz.  15:00

1.6. Charakterystyka

Impreza zostanie przeprowadzona w ciągu jednego dnia i składa się z jednej próby sprawnościowej jechanej trzy razy.

Nawierzchnia prób sprawnościowych:  asfalt,

Długość próby sportowej: 2 km.

2. ORGANIZACJA

2.1. Nazwa organizatora

Automobilklub Tomaszowski

2.2. Adres

97-200 Tomaszów Maz

ul Piłsudskiego 45\47

tel 509369589

      www ak – tomaszowski.pl

e-mail aktomaszowski@gmail.com

 

2.3. Władze KJS

2.3.1. Zespół Sędziów Sportowych              

Obserwator ZOPZM w Łodzi                                                                               Bartłomiej Archman

Obserwator MPSS                                                                      Romuald Nowakowski

Delegat Techniczny ZOPZM w Łodzi                                                                   Tomasz Łysoniewski

2.3.2. Osoby oficjalne

Dyrektor Imprezy                                                                                                Mirosław Kister

Kierownik trasy i bezpieczeństwa                                                               Kamil Lubicki

Kierownik biura                                                                                                   Agnieszka Przysuszyńska                                                                                             

Kierownik badań kontrolnych                                                                    Artur Majewski

Kierownik pomiaru czasu                                                                            Adam Wołek

Komisarz ds. ochrony środowiska                                                              Piotr Płaczek

3. ZGŁOSZENIA

3.1. Załoga

3.1.1. Załogę stanowi: kierowca lub kierowca i pilot. Załoga pod rygorem dyskwalifikacji ma obowiązek odbycia prób sprawnościowych zgodnie z dokonanym zgłoszeniem (zgłoszony tylko kierowca – próbę odbywa tylko kierowca, zgłoszony kierowca i pilot – próbę odbywa kierowca i pilot). 

Kierowca musi posiadać prawo jazdy kategorii B, a pilot mieć ukończone 17 lat.

3.1.2. Kierowca nie może posiadać jakiejkolwiek licencji kierowcy sportu samochodowego w rozumieniu przepisów Polskiego Związku Motorowego, za wyjątkiem zawodników posiadających licencję, wymienionych w art. 1.1 regulaminu ramowego KJS.

3.1.3. Pilot nie może prowadzić samochodu podczas imprezy. W przypadku stwierdzenia prowadzenia samochodu przez pilota, załoga zostanie zdyskwalifikowana.

3.2. Obowiązki załogi

Do obowiązków załogi należy:

3.2.1. Obecność na odprawie uczestników

3.2.2. Przejazd trasy Super Sprintu zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez organizatora w kolejności zgodną z listą startową oraz kierunkiem zgodnym z dokumentami dostarczonymi przez organizatora.

3.2.3. Odbycie wszystkich prób w zapiętych pasach bezpieczeństwa, zapiętych kaskach ochronnych, z włączonymi światłami mijania lub światłami do jazdy dziennej oraz zamkniętymi szybami i szyberdachem. Nieprzestrzeganie powyższych przepisów pociągnie za sobą karę do dyskwalifikacji włącznie.

3.3. Procedura zgłoszeń

3.3.1. Uczestnik zamierzający wziąć udział w imprezie  musi wypełnione zgłoszenie przesłać do dnia 27.06.2019r. do godz. 24:00 na adres:

                                       e-mail: aktomaszowski@gmail.com

3.3.2. Jeżeli zgłoszenie wysłane jest pocztą e-mail, oryginał musi dotrzeć do organizatora najpóźniej w dniu odbioru administracyjnego. Oryginał zgłoszenia musi być czytelny i podpisany przez obydwu członków załogi.

3.3.3. Zgłoszenie zostanie przyjęte tylko w przypadku, gdy towarzyszyć mu będzie pokwitowanie wpłaty pełnej kwoty wpisowego.

3.3.4. Przez fakt podpisania zgłoszenia załoga przyjmuje do wiadomości, że startuje w imprezie na własną odpowiedzialność i zrzeka się wszelkich praw do odszkodowań za straty wynikłe podczas imprezy. Zrzeczenie to dotyczy FIA, PZM, organizatora, osób oficjalnych występujących w imprezie i innych uczestników.

3.3.5. Przez fakt podpisania zgłoszenia kierowca/pilot wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych związanych z organizacją w/w imprezy oraz publikowaniem zdjęć i wyników na stronach PZM i organizatorów rundy.

Kierowca/pilot ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych. Żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w imprezie oraz cyklu MOŁ w SS 2019.

3.3.6. Organizator ma prawo nie przyjęcia zgłoszenia w szczególnych przypadkach: nieetyczne zachowanie lub nieczytelny oryginał zgłoszenia.

3.4. Liczba załóg i klas

3.4.1. Pojemność trasy: 40 załóg

3.4.2. W przypadku zgłoszenia więcej niż  40 załóg o przyjęciu decydować będzie kolejność wpływu zgłoszeń do biura Super Sprint. Zgłoszenia bez wpłaty wpisowego nie będą przyjmowane.

3.5. Pojazdy dopuszczone

Do udziału w Super Sprint  dopuszcza się samochody osobowe w rozumieniu Ustawy „Prawo o ruchu drogowym” lub ciężarowo-osobowena bazie podwozia samochodu osobowego, ze sztywnym zamkniętym dachem, posiadające ważne dokumenty uprawniające do poruszania się po drogach publicznych RP i spełniające wymogi regulaminowe KJS. Patrz zał. nr 3 do regulaminu ramowego KJS.

3.6. Klasy

Podział na klasy:

K1

 do 1150 cm3

K2

od 1151 cm3 do 1400 cm3

K3

 od 1401 cm3 do 1600 cm3

K4

 od 1601 cm3 do 2000cm3

K5

 Od 2001

K6

 Gość

*Samochody z napędem 4x4 bez doładowania są przyporządkowane do klas pojemnościowych.

3.6.1. Samochody posiadające silnik z turbodoładowaniem zostaną dopuszczone w klasie pojemnościowej wynikającej z pomnożenia nominalnej pojemności silnika:

z zapłonem ZI x współczynnik 1,7,

z zapłonem ZS x współczynnik 1,5 (diesel).

3.6.2. Ostateczny podział na klasy określa lista startowa zatwierdzona przez ZSS.

3.7. Wpisowe, wpłaty, zwroty

3.7.1. Wysokość wpisowego wynosi :

w pierwszym terminie do 22.06.2019

Dla załogi zrzeszonej (kierowca lub pilot) w klubach PZM

160 zł.

Dla załogi niezrzeszonej w klubach PZM

200 zł.

W przypadku odmowy przyjęcia reklamy dodatkowej organizatora

Dwukrotność wpisowego.

w drugim terminie do 30.06.2019

Dla załogi zrzeszonej (kierowca lub pilot) w klubach PZM

200 zł.

Dla załogi niezrzeszonej w klubach PZM

240 zł.

W przypadku odmowy przyjęcia reklamy dodatkowej organizatora

Dwukrotność wpisowego.

Wpłaty wpisowego przyjmowane będą przelewem na konto organizatora lub gotówką w czasie odbioru dokumentów w biurze zawodów.

Numer konta: 19 1500 1546 1215 4001 0408 0000 /w tytule należy podać nazwę imprezy „Super Sprint Grotowice'

3.7.2. Wpisowe nie zawiera składki ubezpieczeniowej pokrywającej OC uczestnika wobec osób trzecich.

3.7.3. Zwrot wpisowego

Zwrot wpisowego może nastąpić w przypadku odwołania KJS lub w przypadku nieprzyjęcia zgłoszenia.

4. UBEZPIECZENIE

4.1. Kierowcy uczestniczący w imprezie muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC.

4.2. Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do załóg i ich sprzętu, jak również spowodowanych przez nie w sposób pośredni lub bezpośredni szkód w stosunku do osób trzecich i ich mienia.

5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE

5.1. Tablice

Tablica "rajdowa" (jeśli będzie dostarczona przez organizatora) musi być umocowana na masce przedniej samochodu. Na samochodzie może być tylko tablica aktualnej imprezy.

5.2. Numery startowe

Numery startowe dostarczone przez organizatora, załoga we własnym zakresie musi umieścić na tylnych bocznych szybach. Brak obu numerów podczas trwania imprezy spowoduje karę nałożoną przez ZSS

5.3. Karta wykroczeń

Karty wykroczeń zgodna z regulaminem ramowym MOŁ w SS 2019 obowiązuje zarówno podczas zapoznania z trasą jak i w trakcie trwania Super Sprintu. Każda załoga, która dopuści się naruszenia przepisów ruchu drogowego podczas trwania imprezy ukarana będzie niezależnie od kary administracyjnej następująco:

pierwsze wykroczenie – kara finansowa 100,- PLN,

drugie wykroczenie      – kara 300 pkt.,

trzecie wykroczenie     –dyskwalifikacja z super Sprintu.

6. REKLAMA

6.1. Organizator przewiduje reklamę dodatkową na samochodach z umiejscowieniem i wymiarami zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu. Treść reklamy dodatkowej KJS zostanie opublikowana w dniu odbioru administracyjnego. Plakietki reklamowe dostarczone uczestnikom w ramach reklamy dodatkowej organizatora muszą być umocowane w miejscu zgodnym z załącznikiem  niniejszego regulaminu.

6.2. Kontrola umieszczenia reklamy dodatkowej organizatora przeprowadzona będzie na BK 1. Brak lub umieszczenie w/w reklamy niezgodnie z załącznikiem traktowane będzie jak zgłoszenie bez reklamy dodatkowej organizatora, co zgodnie z art. 3.7.1. regulaminu odpowiada zwiększonej wysokości wpisowego.

6.3. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączności na umieszczanie wszelkich reklam w biurze imprezy, na starcie i mecie, na terenie BK 1, w parku serwisowym oraz na całej trasie Super Sprintu. Wszelka działalność w zakresie reklamy musi być uzgodniona z organizatorem.

6.4. Park Serwisowy

W parku serwisowym umieszczanie reklam, może nastąpić tylko po uzgodnieniu z organizatorem i wyrażeniu pisemnej zgody. Stwierdzone przez kierownika Parku Serwisowego przypadki nieprzestrzegania w/w wymogu karane będą karą pieniężną w wysokości 300,- PLN  

7. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY

7.1. Miejsce i czas

30.06.2019r. - dzień    od godz. 08:30  do godz. 09:15

Biuro Super Sprintu  w/g komunikatu

7.2. Dokumenty do okazania

prawo jazdy kierowcy kategorii B

ubezpieczenia OC

dowód rejestracyjny samochodu z ważnymi badaniami technicznymi

dokument identyfikacyjny pilota

pisemna zgoda właściciela/współwłaścicieli w przypadku korzystania z samochodu nie będącego własnością kierowcy

potwierdzenie przynależnosci klubowej ( wraz z opłaceniem składek)

8. ZAPOZNANIE Z TRASĄ

Zapoznanie z trasą za samochodem organizatora oraz pieszo

9. BADANIA KONTROLNE

9.1. Miejsce i czas

W/g komunikatu godz. 08:45 – 09:45 .       

Spóźnienie na BK 1 powyżej 30 minut od swojego wyznaczonego czasu powoduje dyskwalifikację załogi z Super Sprintu.

9.2. Wymagania dodatkowe zgodnie z zał. 3 regulaminu ramowego KJS.

9.3. Organizator zastrzega sobie prawo przeprowadzenie końcowego badania kontrolnego przy wjeździe na Metę imprezy przez załogę.

10. OPONY

10.1 Samochód startujący w Super Sprincie może być wyposażony maksymalnie tylko w dwa koła zapasowe.

10.2 Podczas BK 1 wszystkie koła będą oznakowane zgodnie z regulaminem ogumienia.

10.3 Ilość kół w każdym momencie imprezy musi zgadzać się z ilością kół na badaniach kontrolnych. Samochód  uczestnika przez cały czas trwania imprezy musi być wyposażony w ukompletowanie takie jak na BK 1.

10.4 Używane na KJS obręcze kół musza być pozbawione wszelkich oznakowań z poprzednich imprez samochodowych. Nie zastosowanie się do powyższego spowoduje nałożenie kary przez ZSS.

10.5 Za każde wykryte naruszenie regulaminu opon zostanie nałożona na załogę kara wyznaczona przez ZSS

11. ODPRAWA UCZESTNIKÓW

11.1. Miejsce i czas

30.06.2019  godz. 10:00

W/g komunikatu

12. PRZEBIEG IMPREZY

12.1. Czas i miejsce opublikowania listy startowej 

30.06.2019  godz. 10:00  Oficjalna tablica ogłoszeń

Biuro Super Sprintu

12.2. Oficjalny czas podczas trwania KJS

W czasie trwania Super Sprintu czasem oficjalnym będzie czas podawany przez Polskie Radio – Program I / AM 225 KHZ /.

12.3. Oficjalny start

Nie przewidziany

12.4. Kierownik próby jest jedynym przedstawicielem organizatora przed uczestnikiem uprawnionym do podejmowania niezbędnych decyzji.

13. PROCEDURA STARTU

13.1. wg komunikatu. 

14.  POMIAR CZASU

 Na starcie odcinka specjalnego  znajdować się będzie elektroniczne urządzenie startowe wyposażone w  cyfrowy  wyświetlacz . Będzie ono połączone z fotokomórką, której zadaniem będzie wykrywanie ewentualnych falstartów. Będzie ona usytuowana w odległości 50cm za linią startu. Wyświetlacz urządzenia startowego będzie usytuowany tak, by był dobrze widoczny dla załogi w samochodzie stojącym na linii startu. Samochód z załogą ustawia się na linii startu, a urządzenie startowe w trybie ciągłym odlicza i wskazuje sekundy pozostałe do momentu zapalenia się zielonego światła. Wyświetlacz wskazuje kolejno: 30, 15, 10, 5, 4, 3, 2, 1, zielone światła. Czas świecenia się zielonego światła wynosi 20 sekund. W tym czasie załoga powinna wystartować zgodnie z art. 37.4.3 Regulaminu Sportowego Rajdów Regionalnych FIA   

 

14.1. Pomiar czasu na mecie próby będzie wykonywany z dokładnością do 1/10 sekundy.

14.2. Jeżeli z winy załogi wpisanie czasu jest niemożliwe, ZSS nałoży karę na załogę.

15. BEZPIECZEŃSTWO

Zaleca się stosowanie w pojazdach klatek bezpieczeństwa zgodnych z zał. J do MKS.

17. IDENTYFIKACJA OSÓB OFICJALNYCH PODCZAS SUPER SPRINTU

Kierownik próby                                                              kamizelka koloru czerwonego

Kierownik punktu                                                          kamizelka koloru niebieskiego

Sędzia faktu                                                                    kamizlka koloru żółtego

Sędziowie trasy                                                                  Kamizelka koloru pomarańczowego

Sędziowie techniczni                                                     kamizelka koloru granatowego

18. NAGRODY

18.1. Rozdanie nagród

Rozdanie nagród dobędzie się w/g   komunikatu

18.2.Wykaz nagród:

Za zajecie 1,2,3 miejsca puchary dla kierowcy i pilota

19. PROTESTY

19.1. Każdy protest musi być złożony na piśmie na ręce Dyrektora KJS lub w przypadku jego nieobecności na ręce ZSS.

19.2. Protesty i zażalenia w sprawie wykroczeń regulaminowych mogą być kierowane do Dyrektora wyłącznie na piśmie, w terminie 30 minut od chwili opublikowania klasyfikacji prowizorycznej. Protesty dotyczące ostatecznej klasyfikacji i protesty zbiorowe nie będą przyjmowane.

19.3. Do protestu dołączona musi być kaucja, która wynosi 100% wpłaconego wpisowego. Kaucja podlega zwrotowi w przypadku uznania protestu. Protest będzie rozpatrzony przez ZSS.

19.4. Wszelkie odwołania od decyzji ZSS KJS muszą być składane przez uczestnika do OKSS. Od decyzji OKSS przysługuje odwołanie do GKSS przy zachowaniu trybu odwołań zgodnie z MKS.

19.5. Kaucja przy odwołaniu do OKSS wynosi 500,- PLN, natomiast kaucja przy odwołaniu do GKSS wynosi 2500,- PLN.

20. KARY

Kary zgodnie z zał. nr 1 regulaminu ramowego KJS.

21. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

21.1. Organizator zastrzega sobie prawo do własnej interpretacji niniejszego regulaminu, wydawania instrukcji oraz komunikatów stanowiących integralną część niniejszego regulaminu uzupełniającego jak również do całkowitego odwołania imprezy.

 

 

 

                             

 

Dyrektor

Mirosław Kister

Zarząd Okręgowy PZM: 
Kategorie: