Kalendarz imprez Okręgowej Komisji Pojazdów Zabytkowych 2020
Kalendarz imprez Okręgowej Komisji Pojazdów Zabytkowych 2020 LpNazwa... więcej
REGULAMIN I Rundy Mistrzostw Okręgu Łódzkiego w Cross Country 2020 - 08.03.2020 Tor Buczek
REGULAMINMistrzostw Okręgu Łódzkiego w Cross Country 2020 I. Organizator:... więcej
70-lecie PZM - 18 kwietnia 2020 roku.
Obchody 70-lecia PZM Zarząd Okręgowy PZM w Łodzi będzie uroczyście obchodził w... więcej
Kalendarz Mistrzostw Okręgu Łódzkiego PZM w Cross Country 2020
Lprundaterminmiejsceorganizator1I08.03.2020BuczekGKM Buczek2II22.03.... więcej
Kalendarz Mistrzostw Okręgu Łódzkiego 2020 w KJS:
Mistrzostwa Okręgu Łódzkiego 2020 w KJS:Nr rundyData Organizator126.04.... więcej
Mistrzostwa Świata SuperEnduro 14.03.2020
Już 14 marca br. kolejna gratka dla wielbicieli SuperEnduro w Łódzkiej Atlas... więcej
Szkolenie na stopień Ratownika Drogowego PZM 07.03.2020
Zapraszamy wszystkich członków klubów zrzeszonych w naszym okręgu do udziału w... więcej

I Runda Mistrzostw Okręgu Łódzkiego w Cross Country 03.04.2016 MKS Zjednoczeni Stryków

REGULAMIN     UZUPELNIAJĄCY

 

I Runda Mistrzostw Okręgu Łódzkiego w  Cross Country

VIII Grand Prix o Puchar Przechodni im. Kazimierza Witczaka

Uwaga w dniach 22.03 i 31.03 wprowadzano kolejne zmiany!!!!

 I. Organizator:        MIEJSKI KLUB SPORTOWY „ZJEDNOCZENI”

    Adres:                    95-010 Stryków, Pl. Łukasińskiego 4        

    Tel                          501-374-592 / 42-719-81-57

    E-mail                          zjednoczeni_strykow@op.pl

    Strona www         http://strykowmotocross.weebly.com/

 

 

Data i Miejsce zawodów:  03/04/2016 r.

 

                                       

II. Osoby urzędowe:     

Sędzia zawodów                            -   Jacek Dębski

Komisarz ochrony środowiska       -   Piotr Płaczek

Dyrektor zawodów                        -   Zbigniew Orłamowski

Kierownik biura                              -   Stefania Granosik

Kierownik trasy                              -   Arkadiusz Witczak

Kierownik komisji technicznej        -   Karol Miśkiewicz

Kierownik parku maszyn               -    Mariusz Miśkiewicz

Kierownik chronometrażu             -    Grzegorz Ostrowski

Lekarz zawodów                           -    Medycyna Sportowa Łódź

 

                                       

III. Zgłoszenia

 

W dniu zawodów.

Zgłoszenia indywidualne na druku obowiązującym dla zawodów Cross Country w biurze zawodów od godz. 800 do 1200. Zawodników – uczestników - bez licencji ubiegających się

o uzyskanie certyfikatu amatorów obowiązują zasady Regulaminu Sportu Motocyklowego (Zasady Ogólne oraz Zasady rozgrywek Cross Country 2016).

UWAGA: OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ JAZDY MOTOCYKLEM LUB QUADEM W PADDOKU ORAZ NA DROGACH DOJAZDOWYCH, ZŁAMANIE ZAKAZU SKUTKUJE WYKLUCZENIEM Z ZAWODÓW.

        

IV. Biuro zawodów

  

Czynne w dniu 03/04/2016. od godz.8.00  do zakończenia zawodów.

 

 

 

V. Wpisowe       

      

kl. Junior  80,00 zł + 10 zł koszt wypożyczenia transpondera

kl. pozostałe 130,00 zł + 10 zł koszt wypożyczenia transpondera

 

 

 

VI. Numery startowe.

 

Obowiązują numery startowe dla motocykli i quadów nadane prze ZG PZM na rok 2016  

 w CROSS COUNTRY. W uzasadnionych przypadkach, kiedy zawodnik na tym samym motocyklu startuje w motocrossie lub rajdach enduro może być nadany inny numer startowy, ale nie może kolidować z numerami przysługującymi zgodnie z powyższą regułą. Numery raz nadane zawodnikowi obowiązują do końca sezonu.

 

VII. Podział na klasy i czas trwania wyścigów.

 

1. kl. Młodzik do 85 cc wiek od 10 do 15 lat motocykle 2 T od 65 cc do 85 cc

   Czas trwania wyścigu 50 min

 

2. kl. Open licencja A wiek od 15 lat motocykle 2 T od 125 cc do 500 cc

   i 4 T od 250 cc do 650 cc

   Czas trwania wyścigu 90 min

 

3. kl. Open B wiek od 15 lat motocykle 2T od 125 cc do 500 cc i 4T od 250 cc do 650 cc

   Czas trwania wyścigu 90 min

 

4. kl. Open licencja C wiek od 15 lat  motocykle 2 T od 125 cc do 500 cc

   i 4 T od 250 cc do 650 cc 

   Czas trwania wyścigu 90 min

 

5. kl. Open quad  licencja A/B /C wiek od 15 lat pojazdy czterokołowe z napędem na jedną oś do  750 cc  i na dwie osie o pojemności do 1000 cc

   Czas trwania wyścigu 90 min

 

6. kl. Quad Masters licencja A/B/C wiek ukończone 40 lat

   Czas trwania wyścigu 90min

W przypadku startu w pierwszej rundzie sezonu w klasie mniej niż 6 zawodników klasa ta zostanie dołączona do klasy Quad Open i w sezonie 2016 nie będzie kl. Quad Masters
W przypadku startu w następnych rundach mniej niż 6 zawodników klasa zostanie połączona z klasą Quad Open, ale zdobyte punkty będą liczone do klasyfikacji Quad Masters

 

7. kl. Masters wiek ukończone 40 lat  motocykle poj. Dowolna

   Czas trwania wyścigu 90min

 

8. kl. Masters 50+ licencja A/B/C wiek ukończone 50 lat

   Czas trwania wyścigu 90min

W przypadku startu w pierwszej rundzie sezonu w klasie mniej niż 6 zawodników klasa ta zostanie dołączona do klasy Masters i w sezonie 2016 nie będzie kl. Masters 50+
W przypadku startu w następnych rundach mniej niż 6 zawodników klasa zostanie połączona z klasą Masters, ale zdobyte punkty będą liczone do klasyfikacji Masters 50+

 

9. kl. Kobiet licencja A/B/C wiek od 15 lat motocykle poj. Dowolna

   A)   W przypadku startu w pierwszej rundzie sezonu w klasie mniej niż 6 zawodniczek klasa ta zostanie     anulowana

 

10.  kl. Open Amator - wiek minimalny uczestnika – ukończone 18 lat w przeddzień zawodów.

     Motocykle - pojemność dowolna. Czas trwania wyścigu - 90 minut.

 

11.  kl. Open QUAD Amator- wiek minimalny uczestnika – ukończone 18 lat w przeddzień

     zawodów. Pojazdy czterokołowe z napędem na jedną oś do 750 cc pojemności na dwie

     osie o pojemności do 1000 cc. Czas trwania wyścigu - 90 minut.

 

 

VIII. Odbiór techniczny.

 

Odbędzie się zgodnie z harmonogramem czasowym zawodów.                                                                                                                                                                                                            Do zawodów będą dopuszczone motocykle i quady spełniające wymogi RSM oraz Regulaminu do Zasad Rozgrywek Cross Country na 2016 r.

 

IX. Odprawa zawodników.  

 

Odbędzie się w dniu 03/04/2016 r. o godz. 10:15  na polu startowym.

 

X. Udział zawodników zagranicznych

 

Mistrzostwa Okręgu Łódzkiego są zawodami otwartymi dla zawodników zagranicznych.

 

XI. Trasa                     

O długości  ok 5 km, szerokość od 3m do 8m o różnorodnej nawierzchni.                        

Odbioru trasy dokona sędzia zawodów dniu zawodów.

 

 

 

 

 

XII. Start i meta, strefa napraw

 

Zgodnie z Regulaminem Ramowym Cross Country na 2016 r.

Wszelkie prace naprawcze na terenie strefy napraw jak i w parku maszyn muszą odbywać się po ustawieniu motocykla na macie ekologicznej. Za brak maty ekologicznej zawodnik ukarany zostanie karą pieniężną w wysokości 200 zł. W przypadku niezapłacenia kary zawodnik taki zostanie wykluczony z zawodów.

 

                                                           

XIII. Klasyfikacja  

 

Indywidualna dla wszystkich klas.

Warunkiem sklasyfikowania zawodnika w wyścigu jest pokonanie minimum 50% ilości okrążeń zwycięzcy wyścigu i przejechanie linii mety nie później niż określa to koniec pomiaru czasu.    

W przypadku nieparzystej ilości okrążeń połówki będą zaokrąglane do liczby całkowitej                  w dół /np. przy 15 okrążeniach minimum klasyfikacyjne to 7 okrążeń/.

O kolejności na mecie przy jednakowej ilości okrążeń decyduje kolejność przekraczania linii mety.

Do klasyfikacji klubowej liczą się zdobyte punkty przez pięciu najwyżej sklasyfikowanych zawodników klubu biorącego udział w każdej rundzie Mistrzostw Okręgu Łódzkiego w Cross Country 2016.

 

XIV. Wyniki 

 

Nieoficjalne 10 minut po każdym wyścigu, a wyniki oficjalne 30 minut po wywieszaniu nieoficjalnych wyników.

 

XV. Nagrody

 

W każdej klasie wręczone zostaną puchary za 3 pierwsze miejsca.

Dekoracja zawodników będzie odbywać się po zakończonym wyścigu.

Puchar nie odebrany przez zawodnika podczas dekoracji przepada i nie może być wręczany                w innych okolicznościach.

Wyjątek stanowi sytuacja nagła dotycząca zawodnika np. konieczność przewiezienia do szpitala.

W klasie Open Licencja A za I miejsce VIII Grand Prix przyznawany jest Puchar Przechodni im. Kazimierza Witczaka.

 

XVI. Protesty

 

Każdy protest musi być zgłoszony na piśmie i poparty obowiązującą kaucją zwrotną w przypadku uznania protestu. Protesty nie mogą być zgłaszane później niż:

- 15 min po zakończeniu wyścigu – w sprawach motocykli, paliwa, zachowania się zawodników na torze itp.

- 30 min po ogłoszeniu prowizorycznych wyników, jeżeli protest dotyczy tych wyników.

Protest należy złożyć dyrektorowi zawodów. Protest może zgłosić wyłącznie kierownik ekipy lub zawodnik. Protest złożony przez inne osoby nie będzie rozpatrywany.

Kaucja za złożenie protestu wynosi 200 zł. Jeżeli protest powoduje demontaż silnika wysokość kaucji wynosi 600 zł dla motocykli i 1000 zł dla quadów. Jeżeli wskutek przyjętego protestu zajdzie konieczność  demontażu niektórych elementów motocykla, dokonuje go zawodnik, przeciwko któremu złożono protest lub jego mechanik, w obecności Sędziego Zawodów i Kierownika Komisji Technicznej. W przypadku odrzucenia protestu kaucje otrzymuje zawodnik przeciwko któremu złożony był protest.

 

XVII. Ubezpieczenie zawodów.

 

Zawody są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej /OC/ a osoby funkcyjne uczestniczące w organizacji zawodów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za ewentualne szkody

 i straty tak w stosunku do zawodników i ich mienia jak i za spowodowane przez nich

 pośrednio lub bezpośrednio szkody i straty w stosunku do osób trzecich i ich mienia.

 

XVIII. Postanowienia końcowe.

 

Zawody będą organizowane zgodnie z Regulaminem Ramowym do Zasad Rozgrywek Cross Country  na 2016 r. i niniejszym regulaminem uzupełniającym oraz z załączonym harmonogramem godzinowym .

We wszystkich sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy RSM, komunikaty GKSM i Regulamin Ramowy do  Zasad Rozgrywek Cross Country na 2016 rok .

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram Ramowy zawodów

 

800 czynne biuro zawodów

 

830 – 1230 odbiór techniczny

 

1015 odprawa z zawodnikami

 

1030 wyścig klasy Junior

 

1130 wyścig klas Open Quad+ Open Quad Amator  + Quad Masters

 

1315 wyścig klas open  lic. A, B, C + klasa Masters +  Masters 50

 

1515 wyścig klasy Open Amator + wyścig kl. Open Kobiet – czas trwania wyścigu 60 minut

 

Organizator dopuszcza się zmian w harmonogramie zawodów oraz zmian dotyczących łączenia klas jeżeli będzie w danej klasie mniej niż 6 zawodników.

 

 

 

 

 

Zatwierdzono przez OKSM                                                     Dyrektor zawodów

 

W dniu 17/03/2016 r.                                    Zbigniew Orłamowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM   RAMOWY   ZAWODÓW

I  RUNDA   MISTRZOSTW   OKRĘGU   ŁÓDZKIEGO                                             W   CROSS COUNTRY

 

800                   czynne biuro zawodów

 

830 – 1230        odbiór techniczny

 

1015                         odprawa z zawodnikami

 

1030                         wyścig klasy Junior

 

1130                 wyścig klas Open Quad+ Open Quad Amator                    + Quad Masters

 

1315                         wyścig klas open  lic. A, B, C + klasa Masters                   +  Masters 50

 

1515                         wyścig klasy Open Amator + wyścig kl. Open                    Kobiet – czas trwania wyścigu 60 minut

 

                       

 

Organizator dopuszcza się zmian w harmonogramie zawodów

oraz zmian dotyczących łączenia klas jeżeli będzie w danej klasie

mniej niż 6 zawodników.

 

UWAGA!!!

OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ JAZDY MOTOCYKLEM LUB QUADEM W PADDOKU ORAZ NA DROGACH  DOJAZDOWYCH, ZŁAMANIE ZAKAZU SKUTKUJE WYKLUCZENIEM Z ZAWODÓW.

 

 

Zarząd Okręgowy PZM: 
Kategorie: