Automobilklub Kielecki zaprasza do swojego grona

Zapraszamy wszystkich chętnych do dołączenia do licznego grona członków naszego Automobilklubu.

Wysokość składek członkowskich zgodnie z Uchwałą j.n.

 

Uchwała nr 100 / 2015

Automobilklubu Kieleckiego

z dnia 17.12.2015 r.

 

w sprawie: wysokości składek członkowskich

Na podstawie § 23 ust. 3 ppkt „d” oraz § 13 pkt. 2 Statutu Automobilklubu Kieleckiego uchwala się co następuje:

§ 1

1. Dla osób wstępujących do Automobilklubu Kieleckiego ustala się podstawowy wymiar składki członkowskiej w wysokości  70,00 zł.   

2. Nie dotyczy to wstępujących do Klubu emerytów, rencistów, studentów i uczniów szkół  w wieku powyżej 12 lat, dla których składka ta wynosi 40,00 zł.

§ 2

Od drugiego roku  podstawowy wymiar składki członkowskiej wynosi 60,00 zł., a dla emerytów, rencistów, studentów i uczniów szkół w wieku powyżej 12 lat, składka wynosi 30,00 zł.

§ 3

Po 5-ciu latach nieprzerwanego członkowstwa wymiar składki członkowskiej wynosi 40,00 zł

§ 4

Po 10-ciu latach nieprzerwanego członkowstwa wymiar składki  członkowskiej wynosi 30,00 zł.  Nie dotyczy to osób wymienionych w § 1 punkt 2.  

§ 5

Składkę członkowską dla nowo wstępujących  dzieci do lat 12 ustala się w wysokości 20,00 zł.  W kolejnych latach aż do ukończenia 12 lat składka wynosi 10 zł.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2016 r.

                                                                                                 Za zgodność             
                                                                                                   PREZES

                                                                                              Krzysztof Tutak   

 
Każdy członek naszego Automobilklubu otrzymuje imienną kartę członkowską uprawniającą do zniżek z tytułu wpisowego na imprezy organizowane przez Automobilklub Kielecki.

 

W przypadku płatności w formie przelewu elektronicznego, wpłaty należy kierować na rachunek bankowy

 nr   96 1140 2020 0000 5661 5500 1001

do pobrania DEKLARACJA http://automobilklub.kielce.pl/userfiles/files/deklaracja.docx

Oświadczenie RODO​ http://automobilklub.kielce.pl/userfiles/files/oswiadczenie-do-deklaracj...

(Oświadczenie nie dotyczy osób, które wstąpiły do Automobilklubu od 1 stycznia 2017 roku i osób nowowstępujących)

 

Zarząd Okręgowy PZM: