III Międzynarodowy Rajd Pojazdów Zabytkowych Szlakiem Zamków nad Piotrówką
Serdecznie zapraszamy, 25 maja 2024 roku na III Międzynarodowy Rajd... więcej
Finał Wojewódzki Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 2024
W sobotę, 18 maja 2024 roku odbył się Finał Wojewódzki Ogólnopolskiego Turnieju... więcej
Rajd Zagłębiowski'2024
Serdecznie zapraszamy do udziału w 25 edycji “Rajdu Zagłębiowskiego... więcej
Rajd Nadwiślański 2024: Jakub Matulka i Daniel Dymurski na drugim miejscu!
W miniony weekend zakończyły się zmagania w 9. Rajdzie Nadwiślańskim, który był... więcej
Trialowe MIstrzostwa Śląska oraz Trialowy Puchar Śląska 2024
W zakładce REGULAMINY oraz TRIALOWE MISTRZOSTWA ŚLĄSKA Okręgowa Komisja Sportu... więcej
II runda Pucharu Południowej Polski w Cross Country
19 maja 2024 roku Stowarzyszenie "Nasza Szkoła" organizuje drugą... więcej
II runda Motocyklowych Mistrzostw Śląska 2024
W dniach 18 - 19 maja 2024 roku Automobilklub Śląski oraz DuszanTeam organizuje... więcej
Rajd Świdnicki 2024: Jakub Matulka i Daniel Dymurski na podium!
W miniony weekend rozpoczęła się rywalizacja w Rajdowych Samochodowych... więcej
Regulamin Okręgowego Konkursu Caravaningowego 2024
Okręgowa Komisja Caravaningu opublikowała regulamin cyklu okręgowego -... więcej
Rajd Chorwacji 2024: Jakub Matulka i Daniel Dymurski z trudną lekcją na chorwackich asfaltach
Jakub Matulka i Daniel Dymurski w miniony weekend rywalizowali w Rajdzie... więcej

Turnieje BRD i Motoryzacyjny

 

 

 

 

KOMUNIKATY KRAJOWEGO KOMITETU ORGANIZACYJNEGO TURNIEJÓW BRD I MTM

Do pobrania wzory dyplomów:

                
            Turniej BRD                                    Turniej MTM

Do pobrania druki zgłoszeń / sprawozdań:

Sprawozdanie z finału rejonowego BRD - wzór
Zgłoszenie do finału wojewódzkiego BRD
Zgłoszenie indywidualne do finału wojewódzkiego BRD

Sprawozdanie z finału rejonowego MTM - wzór
Zgłoszenie do finału wojewódzkiego MTM
Zgłoszenie indywidualne do finału wojewódzkiego MTM

FINAŁ WOJEWÓDZKI TURNIEJÓW BRD I MTM

W celu prawidłowego przebiegu poszczególnych etapów Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkoły podstawowej, przyjęto następujące założenia organizacyjne i terminy realizacji zadań:

  • eliminacje klasowe, szkolne, gminne/miejskie, powiatowe i rejonowe winny zakończyć się do dnia 30.04.2024r.
  • Finał Wojewódzki Turnieju BRD dla uczniów szkoły podstawowej odbędzie się w dniu 18.05.2024 roku w Szkole Podstawowej w Kroczycach, ul. Sienkiewicza 7, rozpoczęcie godz.09:00.
  • Termin finału ogólnopolskiego BRD nie jest jeszcze znany.
  • Eliminacje rejonowe koordynowane są przez wyznaczoną osobę w każdej delegaturze kuratoryjnej.

Sprawozdania z eliminacji rejonowych (i tylko z rejonowych), wraz z protokołami oraz zgłoszeniami drużyn do Finału Wojewódzkiego, organizatorzy etapu, przesyłają do Zarządu Okręgowego PZM w Katowicach pocztą lub e-mailem, do dnia 13.05.2024 r. na adres: zarzad-okregowy.katowice@pzm.pl

Do finału wojewódzkiego, z etapu rejonowego, przechodzi jedna drużyna szkoły podstawowej z grupy wiekowej I (10-12 lat rocznikowo), oraz jedna drużyna z grupy wiekowej II (pozostali uczniowie).

W celu prawidłowego przebiegu poszczególnych etapów Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, przyjęto następujące założenia organizacyjne i terminy realizacji zadań:

  • eliminacje miejskie, powiatowe i rejonowe – do dnia 30.04.2024r.
  • Finał Wojewódzki MTM dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, odbędzie się  w dniu 25.05.2024r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu, ul. Krakowska 25, rozpoczęcie o godz.09:00.
  • Termin Finału Ogólnopolskiego MTM nie jest jeszcze znany.

Sprawozdania z eliminacji rejonowych (wg wzoru załącznika nr 6 regulaminu), wraz z protokołami oraz zgłoszeniami drużyn do Finału Wojewódzkiego (wg wzoru załącznika nr 7 regulaminu), organizatorzy etapu rejonowego/okręgowego przesyłają do Zarządu Okręgowego PZM w Katowicach pocztą lub e-mailem, do dnia 13.05.2024r. na adres: zarzad-okregowy.katowice@pzm.pl

Do finału wojewódzkiego MTM, kwalifikują się dwie drużyny z eliminacji rejonowych, każdej Delegatury Kuratoryjnej.

Wszystkie eliminacje odbywać się będą przy współudziale Policji (poprzez praktyczne przeprowadzenie konkurencji Turnieju wraz z przygotowaniem toru). Wybrana szkoła lub placówka, na terenie, której odbędą się poszczególne eliminacje, przeprowadza je zgodnie z przepisami Regulaminu, nad czym czuwać ma lokalny Komitet Organizacyjny oraz Sędzia Główny danego etapu Turnieju.

Zgodnie z ustaleniami Komitetu Organizacyjnego Turniejów podajemy terminy ETAPÓW REJONOWYCH

ETAP REJONOWY TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

Bielsko-Biała
Termin: 9 maja 2024r.,
Klimatyczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jerzego Michejdy w Ustroniu
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Ustroniu
ul. Daszyńskiego 31

Bytom
Termin: 26 kwietnia 2024r.,
Szkoła Podstawowa nr 32 im. Jerzego Dudy-Gracza w Bytomiu
ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 40

Częstochowa
Termin: 7 maja 2024r.,
Szkoła Podstawowa nr 50 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie
ul. Starzyńskiego 10

Gliwice
Termin: 6 maja 2024r.,
Zespół Szkół Samochodowych im. Stefana Roweckiego "Grota" w Gliwicach
ul. Jana Kilińskiego 24A

Katowice
Termin: (zmiana terminu) 30 kwietnia 2024r., 26 kwietnia 2024r.,
Szkoła Podstawowa nr 33 im. Stanisława Ligonia w Katowicach
ul. Wincentego Witosa 23

Rybnik
Termin: 9 maja 2024r.,
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Rybniku
ul. Boczna 17

Sosnowiec
Termin: 24 kwietnia 2024r.,
Szkoła Podstawowa nr 21 w Dąbrowie Górniczej
ul. Gospodarcza 1

ETAP REJONOWY MŁODZIEŻOWEGO TURNIEJU MOTORYZACYJNEGO

Bielsko-Biała
Termin: 25 kwietnia 2024r.,
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej
Al. Armii Krajowej 220A

Częstochowa
Termin: 25 kwietnia 2024r.,
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie
ul. Gen. Józefa Hallera 1

Gliwice
Termin: 6 maja 2024r.,
Zespół Szkół Samochodowych im. Stefana Roweckiego "Grota" w Gliwicach
ul. Jana Kilińskiego 24A

Zgodnie z wymogami Regulaminu, właściwy Komitet Organizacyjny każdego etapu Turnieju, powinien zapewnić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wszystkich osób biorących udział w Turnieju oraz zapewnić opiekę medyczną.

Zwracamy się do instytucji wchodzących w skład Komitetu Organizacyjnego o zapewnienie nagród uczestnikom wyżej wymienionych Turniejów na wszystkich szczeblach eliminacji.

Zwracamy się również z prośbą do instytucji nadzorujących szkoły (Delegatury), o pomoc w koordynacji terminu i miejsca etapu rejonowego/okręgowego, każda Delegatura zgodnie z właściwością miejscową, udziela informacji osobom zainteresowanym (nauczyciele/opiekunowie drużyn), o terminie i miejscu etapu rejonowego/okręgowego Turnieju, przekazuje informacje o miejscu i terminie etapu rejonowego/okręgowego właściwej miejscowo Komendzie Policji (Naczelnikowi Ruchu Drogowego), zwracamy się również z prośbą o podjęcie starań w zdobywaniu środków finansowych i nagród rzeczowych, przeznaczonych dla uczestników Turnieju.

Wszystkie nowe ustalenia będą zamieszczane na stronie ZO PZM Katowice.

Dokumenty dot. edycji Turniejów w roku szkolnym 2023/2024

Regulamin Ogólnopolskiego Turnieju BRD dla uczniów Szkół Podstawowych, Szkół Specjalnych oraz Specjalnych Ośrodków Szkolno Wychowawczych 2023/2024

Regulamin Ogólnopolskiego Turnieju MTM 2023/2024
 

PROTOKOŁY ZEBRAŃ WOJEWÓDZKIEGO KOMITETU ORGANIZACYJNEGO TURNIEJÓW BRD I MOTORYZACYJNEGO:

Zarząd Okręgowy PZM: 
Kategorie: