WZ Stowarzyszenia Moto - Kociewie - STG

W dniu 24 kwietnia 2021 roku, w Starogardzie Gd., odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia MOTO-KOCIEWIE-STG, na którym udzielono absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia. Podczas zebrania przekazano informacje na temat działań Stowarzyszenia w 2020 roku, omówiono stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jak i przedstawiono plan działań na 2021 rok. Gościem honorowym na zebraniu był pan Prezes ZO Gdańsk, pan Marian Zupa.

W dniu 24 kwietnia 2021 roku, w Starogardzie Gd., odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia MOTO-KOCIEWIE-STG, na którym udzielono absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia. Podczas zebrania przekazano informacje na temat działań Stowarzyszenia w 2020 roku, omówiono stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jak i przedstawiono plan działań na 2021 rok. Gościem honorowym na zebraniu był pan Prezes ZO Gdańsk, pan Marian Zupa.

Zarząd Okręgowy PZM: 
Share