Dzień Dziecka
Bądź dzieckiem jak najdłużej,Jak dziecko baw się, śmiejI kochaj tak jak... więcej
GAMBIT 2023
Vice prezes d/s BRD Zarządu Okręgowego PZM w Gdańsku Rafał Ziółkowski wziął... więcej
Finał Wojewódzkiego Turnieju BRD 2023
W ubiegłą sobotę (20.05.2023) dzięki gościnności Dyrektora Zespołu Szkolno -... więcej
Szkolenie dzieci
Dziś Ratownicy Drogowi PZM, członkowie Stowarzyszenia MOTO-KOCIEWIE-STG... więcej
Szkolenie ma zawsze sens
W dniu 13 Maja 2023 roku, członkowie Stowarzyszenia MOTO-KOCIEWIE-STG... więcej
II Runda Nawigacyjnych Samochodowych Mistrzostw Okręgu Pomorskiego PZM
13 maja br. w Elblągu na terenie Spółki PZM OZDG (Fiat, Jeep, Peugeot) na... więcej
Harmonogram Wojewódzkiego Turnieju BwRD
Harmonogram Wojewódzkiego Turnieju BRD:08.30-09.45 REJESTRACJA10.00-10.15... więcej
Komunikat Organizacyjny II Rundy NSMO Elbląg, 13 maj 2023
I. Organizator imprezy :Automobilklub Elbląski przy współudziale :- KSPTiPZ... więcej
Puchar Polski MX w Więcborku
W dniach 29-30.04.2023 na torze w Więcborku odbędą się zawody motocrossowe o... więcej

TURNIEJE BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

Szanowni Państwo

 

            Uprzejmie informuję, że eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w bieżącym roku szkolnym organizowane są dla uczniów szkół podstawowych, szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.  Wychowanie komunikacyjne jest współczesnym wyzwaniem edukacyjnym w zakresie zrównoważonego transportu i bezpieczeństwa na drodze, wpisuje się w Narodowy Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Stawia przed nami ważne zadania w zakresie podniesienia bezpieczeństwa na drodze, przede wszystkim niechronionych uczestników ruchu.  

 Głównym celem turniejów jest:

  • podnoszenie kultury motoryzacyjnej i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez popularyzowanie przepisów oraz zasad bezpiecznego poruszania się po drogach;
  • kształtowanie podstawowych umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu, jak również popularyzowanie roweru, jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.

 

Organizatorami turniejów na szczeblu wojewódzkim będą: Zarząd Okręgowy PZM, Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Wojewódzka Komenda Policji, Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego, Pomorska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Zwracam się z prośbą o nadanie eliminacjom gminnym i powiatowym szczególnej rangi, ponieważ wychowanie komunikacyjne w szkołach jest jednym z podstawowych warunków trwałej redukcji liczby ofiar wypadków drogowych wśród dzieci i młodzieży. Podejmowane działania przez szkoły w tym zakresie  przynoszą wymierny spadek liczby wypadków  z udziałem dzieci i młodzieży w naszym województwie.

 

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA

W RUCHU DROGOWYM

 

 

Eliminacje powiatowe odbędą się 09 maja 2023 r., początek o godz. 10.00 do zawodów można zgłaszać zgodnie z regulaminem Turnieju drużyny w I, II lub III grupie rywalizacyjnej.

Do eliminacji wojewódzkich kwalifikują się:

- po dwie drużyny z miast na prawach powiatu Gdańsk i Gdynia (po jednej drużynie wyłonionej w eliminacjach zorganizowanych dla poszczególnych dzielnic) z grupy I
– uczniowie w wieku 10-12 lat (rocznik 2011 i   młodsi), grupy II – pozostali uczniowie szkoły podstawowej i grupy III uczniowie szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno
– wychowawczych;

- po jednej z I, II i III grupy z pozostałych powiatów.

3. Zgłoszenia drużyn do eliminacji wojewódzkich według zasad określonych wyżej, proszę przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 12 maja 20232 r.  wyłącznie na adres mailowy:

 

Polski Związek Motorowy

Zarząd Okręgowy w Gdańsku

e-mail: zarzad-okregowy.gdansk@pzm.pl

 

 

 

 

Eliminacje wojewódzkie odbędą się 20 maja 2023 r. na terenie Zespołu Szkolno -Przedszkolnego „Mała Szkoła” w Szopie, 83-334 Miechucino, Szopa 8. Początek eliminacji o godz. 10.00 (Rejestracja uczestników od godz. 8.30 do godz. 9.45!)

 

4. W eliminacjach biorą udział czteroosobowe drużyny z grupy I – uczniowie (rocznik 2011 i młodsi) i trzyosobowe  z grupy II i III.

Zawodnicy turnieju z grupy I muszą posiadać kartę rowerową, grupy II musi posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kat. AM; legitymację szkolną, kask ochronny, pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych  na udział w Turnieju oraz zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Turnieju.

Zawodnicy turnieju z grupy III muszą posiadać legitymację szkolną, kask ochronny, pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych  na udział w Turnieju oraz zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodziców o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Turnieju.

 

MIEJSCA ORGANIZACJI ELIMINACJI POWIATOWYCH OGŁOSZONE ZOSTANĄ W ODDZIELNYM KOMUNIKACIE.

 

 

 

 

                                                                                                      Marian Zupa

 

                                                                         Wojewódzki Komitet Organizacyjny

                                                                                                 Turnieju BRD

 

Załącznik nr 1 : Zgłoszenie turniej BRD

Załącznik nr 2 : Zgoda Rodzica

Załącznik nr 3 : Regulamin Konkursu

Zarząd Okręgowy PZM: 
Kategorie: