"Bezpieczni na drodze" 2024
Projekt ZO PZM w Gdańsku dotyczący promocji sportów motorowych i ratownictwa... więcej
Wojewódzki Turniej BRD: Konkurencja "Jazda Rowerem - Tor Sprawnościowy" - Zestaw Przeszkód Ogłoszony!
Nadeszła pora na ekscytującą dawkę sportowych emocji, gdy Komitet Organizacyjny... więcej
Festyn Miejski w Starogardzie Gdańskim
W dniu 3 maja 2024 roku, członkowie Stowarzyszenia MOTO-KOCIEWIE-STG gościli na... więcej
Co to jest numer alarmowy 112?
Dziś w odwiedzinach w Przedszkolu nr 1 , w Starogardzie Gd., czyli co to jest... więcej
Biuro nieczynne
W dniach 25.04 - 05.05.2024 biuro ZO PZM będzie nieczynne.
Eliminacje powiatowe BRD - aktualizacja z dn. 15.04.2024
Eliminacje powiatowe w powiecie bytowskim odbędą się w:Szkoła Podstawowa im. św... więcej
II Runda Nawigacyjnych Samochodowych Mistrzostw Okręgu
13 kwietnia br. w Elblągu na terenie Spółki PZM OZDG (Fiat, Jeep, Peugeot)... więcej
Szkolenie z Ratownictwa Drogowego dla Pracowników Toru Kartingowego w Gdańsku
W dniu wczorajszym, 11 kwietnia 2024 roku, pracownicy toru kartingowego w... więcej
Moto Kociewie STG wraca do przedszkola?
Dziś na zaproszenie Miejskiego Przedszkola w Skórczu Miejskie Przedszkole w... więcej

Szkolenie sędziów sportu samochodowego oraz szkolenie na licencję stopnia ND-R, 09-10.03.2024r, Gdańsk

Szkolenie jest kierowane do kandydatów na sędziów sportu samochodowego będących członkami automobilklubów, klubów zrzeszonych w Polskim Związku Motorowym Zarządzie Okręgowym w Gdańsku oraz kandydatów na licencję zawodnika i licencję kierowcy stopnia ND-R będących członkami wszystkich automobilklubów, klubów zrzeszonych w Polskim Związku Motorowym.

Celem szkolenia jest umożliwienie uzyskania przez uczestników licencji ND-R oraz pozyskanie nowej, licencjonowanej kadry sędziowskiej do pracy na zawodach. Szkolenie ukierunkowane jest głównie na przepisy dotyczące rajdów samochodowych, rajdów terenowych oraz wyścigów górskich.

Termin:

Dla kandydatów na licencję zawodnika i licencję kierowcy stopnia ND-R

Sobota, 09.03.2024 godz. 09:00-15:00

Niedziela, 10.03.2024 godz. 09:00-15:00

Dla kandydatów na kandydatów na sędziów sportu samochodowego

Sobota, 09.03.2024 godz. 11:00-15:00

Miejsce:

Automobilklub Morski, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 28, 81-383 Gdynia – część teoretyczna

Autodrom Rusocin, Gdańska 12/16, 83-031 Rusocin – część praktyczna

Kierownik Kursu:

Piotr Pazdyka e-mial: piotr.pazdyka@akmorski.org.pl

Zgłoszenia:

W celu uczestnictwa w szkoleniu wymagane jest wysłanie zgłoszenia.

Wskazanie w jego treści:

Imienia i Nazwiska,

przynależności klubowej,

numeru telefonu,

adresu e-mail,

załączenia potwierdzenie dokonania opłaty,

załączenia wypełnionego Załącznik P kandydatów na licencję zawodnika i licencję kierowcy stopnia ND-R,

w nieprzekraczalnym terminie do: 08.03.2024 r., wypełnionego na e-mail: piotr.pazdyka@akmorski.org.pl

W szkoleniu mogą uczestniczyć:

osoby zainteresowani uzyskaniem licencji zawodnika i licencji kierowcy sportu samochodowego stopnia ND-R;

osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu na licencję sędziego sportu samochodowego klasy „II";

osoby, które chcą przekwalifikować licencję sędziowską klasy II na licencję klasy I;

pozostałe osoby zainteresowane podnoszeniem swojej wiedzy (doszkolenie).

Uczestnikiem szkolenia może być jedynie osoba pełnoletnia (lub, która uzyska pełnoletność w czasie nie dłuższym niż 3 miesiące przed dniem egzaminu) legitymująca się przynależnością do jednego z automobilklubów lub klubów zrzeszonych w Polskim Związku Motorowym.

Warunkiem uczestniczenia w szkoleniu na licencję stopnia ND-R oraz przystąpienia do egzaminu jest uiszczenie opłaty na rachunek bankowy Automobilklubu Morskiego o numerze 37 1240 3510 1111 0000 4307 7263 w wysokości:

550 PLN dla posiadaczy wypełnionego druku P (którzy ukończyli co najmniej 4 imprez KJS/SKJS, 2 imprezy TIS lub 2 rundy HRSMP (jadąc bez pomiaru czasu),

850 PLN dla osób nieposiadających wypełnionego druku P-3,

Odpłatność za egzamin poprawkowy na lic. ND-R ustala się w kwocie 300,- PLN.

Egzamin poprawkowy może być wyznaczony nie wcześniej niż po 14 dniach.

Dla osób szkolących się na licencję sędziowską klasy II, klasy I oraz pozostałych osób chcących podnieść swoją wiedzę szkolenie jest bezpłatne.

Program kursu:

W programie szkolenia znajduje się następujące bloki tematyczne:

Program szkolenia sędziowskiego

Omówienie programu kursu i form egzaminu w części teoretycznej.

Polski Związek Motorowy

Historia;

Członkostwo w organizacjach międzynarodowych;

Podstawy prawne funkcjonowania;

Ustaw o sporcie;

Statut;

Dyscypliny;

Cele Związku;

Działalność;

Struktura organizacyjna PZM;

Władze;

Komisje;

Zespoły;

Zarządy Okręgowe PZM

Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM – zadania i uprawnienia;

Okręgowa Komisja Sportu Samochodowego PZM – zadania i uprawnienia;

Biuro Sportu i Turystyki ZG PZM (cele i zadania)

Działalność gospodarcza;

Regulaminy i ustawy:

Podstawy prawne organizacji rajdów i wyścigów w Polsce;

Międzynarodowy Kodeks Sportowy wraz załącznikami;

Regulaminy Sportowe FIA (Regulamin Sportowy Rajdów Regionalnych FIA, Przepisy Ogólne Rajdów Terenowych FIA)

Dokumentacja zwodów - Regulamin Uzupełniający, Karta Drogowa, Książka Drogowa, kierownictwo zawodów, osoby oficjalne

Inside – obowiązująca forma zgłoszenia do udziału w zawodach, profil Kierowcy-Zawodnika

Krótkie omówienie;

KJS, Super KJS,

Rajd Okręgowy,

Historyczne Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski,

Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski

Rajdowy Puchar Polski Samochodów Terenowych, Rajdowe Mistrzostwa Polski Samochodów Terenowych

Bezpieczeństwo na zawodach

Strefy niebezpieczne na Odcinku Specjalnym;

Wyposażenia załogi;

Odcinek specjalny

Budowa OS;

Tablice Rajdowe;

Wyścigi Górskie;

Budowa trasy;

Wyposażanie punktów;

Sygnalizacja flagami;

Licencje zawodników;

Licencje sędziego;

Procedura bezpieczeństwa i raport powypadkowy

Program szkolenia zawodników

Omówienie programu kursu i form egzaminu w części teoretycznej.

Polski Związek Motorowy

Historia;

Członkostwo w organizacjach międzynarodowych;

Podstawy prawne funkcjonowania;

Ustaw o sporcie;

Statut;

Dyscypliny;

Cele Związku;

Działalność

Struktura organizacyjna PZM;

Władze;

Komisje;

Zespoły;

Zarządy Okręgowe PZM

Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM – zadania i uprawnienia;

Okręgowa Komisja Sportu Samochodowego PZM – zadania i uprawnienia;

Biuro Sportu i Turystyki ZG PZM (cele i zadania)

Działalność gospodarcza;

Regulaminy i ustawy:

Podstawy prawne organizacji rajdów i wyścigów w Polsce;

Międzynarodowy Kodeks Sportowy wraz załącznikami;

Regulaminy Sportowe FIA (Regulamin Sportowy Rajdów Regionalnych FIA, Przepisy Ogólne Rajdów Terenowych FIA)

Dokumentacja zwodów - Regulamin Uzupełniający, Karta Drogowa, Książka Drogowa, kierownictwo zawodów, osoby oficjalne

Inside – obowiązująca forma zgłoszenia do udziału w zawodach, profil Kierowcy-Zawodnika

Krótkie omówienie;

KJS, Super KJS,

Rajd Okręgowy,

Historyczne Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski,

Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski

Rajdowy Puchar Polski Samochodów Terenowych, Rajdowe Mistrzostwa Polski Samochodów Terenowych (omówić różnice w rajdach typu maraton, cross country i baja)

Bezpieczeństwo na zawodach

Strefy niebezpieczne na Odcinku Specjalnym;

Wyposażenia załogi;

Odcinek specjalny

Budowa OS;

Tablice Rajdowe;

Wyścigi Górskie;

Budowa trasy;

Wyposażanie punktów obserwacyjnych;

Sygnalizacja flagami;

Licencje zawodnicze;

Licencje sędziego;

Procedura bezpieczeństwa i raport powypadkowy;

Opis trasy;

Protesty i odwołania.

Wykładowcy

Piotr Pazdyka – instruktor sportu samochodowego, sędzia sportu samochodowego kl. I

Piotr Habowski – sędzia sportu samochodowego kl. I

Ilona Bonisławska - sędzia sportu samochodowego kl. I

Komisja Egzaminacyjna:

Egzamin teoretyczny odbędzie się w dniu 09.03.2024 r. (sobota) od godz. 15.30 w Automobilklub Morski, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 28, 81-383 Gdynia

Egzamin praktyczny odbędzie się w dniu 10.03.2024 r. (niedziela) od godz. 15.00 na Autodrom Rusocin, Gdańska 12/16, 83-031 Rusocin

Komisja Egzaminacyjna:

Piotr Pazdyka – instruktor sportu samochodowego, sędzia sportu samochodowego kl. I

Piotr Habowski – sędzia sportu samochodowego kl. I

Ilona Bonisławska - sędzia sportu samochodowego kl. I

Materiały:

W celu przygotowania się  do szkolenia i egzaminu wskazane jest zapoznanie się z regulaminami rajdowymi FIA i PZM, które dostępne są na stronie: https://pzm.pl/regulaminy/rajdy. Pytania egzaminacyjne przygotowane są w oparciu o obowiązujące regulaminy.

Postanowienia końcowe:

Kursanci, którzy przystępują do egzaminu na licencję ND-R muszą być obecni podczas drugiego dnia szkolenia tj. 10.03.2024r. własnym samochodem. Organizator nie zapewnia noclegów oraz transportu.

Zaleca się, aby uczestnik szkolenia przedstawił zaświadczenie lekarskie podpisane przez specjalistę medycyny sportowej o braku przeciwskazań do uprawiania sportów motorowych w dyscyplinie sport samochodowy oraz zaświadczenie od uprawnionego psychologa o braku w/w przeciwskazań. Nie jest to jednak warunek konieczny.

 Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: piotr.pazdyka@akmorski.org.pl

 

 

 

 

Zarząd Okręgowy PZM: 
Kategorie: