12 – 14 sierpnia 2022 Jubileuszowe 25. Grand Prix Sopot Gdynia
- 12 – 14 sierpnia 2022 Jubileuszowe 25. Grand Prix Sopot Gdynia-... więcej
Szkolenie Sędziów Sportu Samochodowego
W dniu 27.07.2022 odbyło się szkolenie dla Sędziów Sportu Samochodowego.Wzięło... więcej
IV Rajd Dan-Car
W dniach 29.04. - 6.05. członkowie Automobilklubu Bytowskiego przejechali... więcej
VII Wystawa Pojazdów Zabytkowych i Klasycznych
Tradycyjnie w Dni Bytowa, czyli w drugą niedzielę lipca (10.07.) odbyła się... więcej
Trabbi meets Polski Fiat w dniach 1-4 lipca 2022 r.
Członkowie Trabbi -Buggy-Club 93  e.V. z Anklam w Meklemburgii w dniach 1-... więcej
Biuro nieczynne
W dniach 11-22.2022 biuro ZO PZM Gdańsk będzie nieczynne
Maraton rowerowy w Mędrzechowie
W dniu 0.3.07.2033 ratownicy drogowi ZO PZM w Gdańsku, zabezpieczali maraton... więcej
43 Konkurs o tytuł „najlepszego kierowcy” regionu elbląskiego
26 czerwca br. w Elblągu na terenie Targowiska Miejskiego odbył się 43 Konkurs... więcej
II Ogólnopolska konferencja Psychologii Transportu Uniwersytet Gdański
Dnia 24.06.2022 przewodniczący komisji BRD i OŚ ZO PZM Rafał Ziółkowski... więcej

SZKOLENIE KANDYDATÓW NA SĘDZIÓW I ZAWODNIKÓW SPORTU SAMOCHODOWEGO

Organizatorem szkolenia jest Sekcja Sportowa Automobilklubu Morskiego w Gdyni. Szkolenie ma na celu, pozyskanie nowej kadry sędziowskiej, pogłębienie wiedzy czynnych sędziów oraz przeprowadzenie szkolenia oraz egzaminu na licencję sędziowską, w tym podniesienia stopnia licencji sędziowski z stopnia II na stopień I, oraz licencję zawodnika i licencję kierowcy stopnia RN.

Termin i miejsce:

W zawiązku z obowiązującymi obostrzeniami związanymi z panującą pandemią COVID-19 i przede wszystkim ze względu na troskę o zdrowie organizatorów i uczestników szkolenia, organizator wskazuje, że obowiązuje limit zgłoszeń w wysokości do 15 osób, decyduje kolejności zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo mają kandydaci na zawodników, przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone przez organizatora.

Szkolenie odbędzie w dniu 26 lutego 2022 r. w godzinach od 10:00 do 17:00 w siedzibie Automobilklubu Morskiego w Gdyni, przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 28, 81-383 Gdynia, przy czym szkolenie dla sędziów rozpocznie się od godziny 12:00 (część wspólna szkolenia).

Program szkolenia sędziowskiego

1.      Omówienie programu kursu i form egzaminu w części teoretycznej.

2.Polski Związek Motorowy

a)Historia;

b)Członkostwo w organizacjach międzynarodowych;

c)Podstawy prawne funkcjonowania;

•Ustaw o sporcie;

•Statut;

•Dyscypliny;

•Cele Związku;

•Działalność;

d)Struktura organizacyjna PZM;

•Władze;

•Komisje;

•Zespoły;

•Zarządy Okręgowe PZM

e)Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM – zadania i uprawnienia;

f)Okręgowa Komisja Sportu Samochodowego PZM – zadania i uprawnienia;

g)Biuro Sportu i Turystyki ZG PZM (cele i zadania)

h)Działalność gospodarcza;

3.Regulaminy i ustawy:

a)Podstawy prawne organizacji rajdów i wyścigów w Polsce;

b)Międzynarodowy Kodeks Sportowy wraz załącznikami;

c)Regulaminy Sportowe FIA (Regulamin Sportowy Rajdów Regionalnych FIA, Przepisy Ogólne Rajdów Terenowych FIA)

d)Dokumentacja zwodów - Regulamin Uzupełniający, Karta Drogowa, Książka Drogowa, kierownictwo zawodów, osoby oficjalne

e)Inside – obowiązująca forma zgłoszenia do udziału w zawodach, profil Kierowcy-Zawodnika

4.Krótkie omówienie;

a)KJS, Super KJS,

b)Rajd Okręgowy,

c)Historyczne Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski,

d)Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski

e)Rajdowy Puchar Polski Samochodów Terenowych, Rajdowe Mistrzostwa Polski Samochodów Terenowych (omówić różnice w rajdach typu maraton, cross country i baja)

5.Bezpieczeństwo na zawodach

a)Strefy niebezpieczne na Odcinku Specjalnym;

b)Wyposażenia załogi;

6.Odcinek specjalny

a)Budowa OS;

b)Tablice Rajdowe;

7.Wyścigi Górskie;

a)Budowa trasy;

b)Wyposażanie punktów;

c)Sygnalizacja flagami;

8.Licencje zawodników;

9.Licencje sędziego;

10.Procedura bezpieczeństwa i raport powypadkowy

3. Program szkolenia zawodników

1.Omówienie programu kursu i form egzaminu w części teoretycznej.

2.Polski Związek Motorowy

a)Historia;

b)Członkostwo w organizacjach międzynarodowych;

c)Podstawy prawne funkcjonowania;

•Ustaw o sporcie;

•Statut;

•Dyscypliny;

•Cele Związku;

•Działalność

d)Struktura organizacyjna PZM;

•Władze;

•Komisje;

•Zespoły;

•Zarządy Okręgowe PZM

e)Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM – zadania i uprawnienia;

f)Okręgowa Komisja Sportu Samochodowego PZM – zadania i uprawnienia;

g)Biuro Sportu i Turystyki ZG PZM (cele i zadania)

h)Działalność gospodarcza;

3.Regulaminy i ustawy:

i)Podstawy prawne organizacji rajdów i wyścigów w Polsce;

j)Międzynarodowy Kodeks Sportowy wraz załącznikami;

k)Regulaminy Sportowe FIA (Regulamin Sportowy Rajdów Regionalnych FIA, Przepisy Ogólne Rajdów Terenowych FIA)

l)Dokumentacja zwodów - Regulamin Uzupełniający, Karta Drogowa, Książka Drogowa, kierownictwo zawodów, osoby oficjalne

m)Inside – obowiązująca forma zgłoszenia do udziału w zawodach, profil Kierowcy-Zawodnika

4.Krótkie omówienie;

n)KJS, Super KJS,

o)Rajd Okręgowy,

p)Historyczne Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski,

q)Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski

r)Rajdowy Puchar Polski Samochodów Terenowych, Rajdowe Mistrzostwa Polski Samochodów Terenowych (omówić różnice w rajdach typu maraton, cross country i baja)

5.Bezpieczeństwo na zawodach

s)Strefy niebezpieczne na Odcinku Specjalnym;

t)Wyposażenia załogi;

6.Odcinek specjalny

u)Budowa OS;

v)Tablice Rajdowe;

7.Wyścigi Górskie;

w)Budowa trasy;

x)Wyposażanie punktów obserwacyjnych;

y)Sygnalizacja flagami;

8.Licencje zawodnicze;

9.Licencje sędziego;

10.Procedura bezpieczeństwa i raport powypadkowy;

11.Opis trasy;

12.Protesty i odwołania.

Egzamin:

Egzamin dla kandydatów na licencję sędziego st. "I" i "II" – zostanie przeprowadzony bezpośrednio po szkoleniu.

Egzamin dla kandydatów na licencję zawodnika i licencję kierowcy st. "RN" - zostanie przeprowadzony bezpośrednio po szkoleniu.

Komisja egzaminacyjna:

1. Piotr Pazdyka - Przewodniczący (Instruktor Sportu Samochodowego - IS 92/19, lic. st. "I"-  I-540/13)

2. Piotr Habowski

3. Adrianna Szabelska

Materiały:

W celu przygotowania się  do szkolenia i egzaminu wskazane jest zapoznanie się z regulaminami rajdowymi FIA i PZM, które dostępne są na stronie: https://pzm.pl/regulaminy/rajdy. Pytania egzaminacyjne przygotowane są w oparciu o obowiązujące regulaminy.

Zgłoszenia

Zgłoszenie kandydatów na sędziów sportu samochodowego:

Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 18 lat, przynależność do Automobilklubu Morskiego lub innego klubu zrzeszonego w Polskim Związku Motorowym.

Szkolenie i egzamin są bezpłatne. Chęć udziału w szkolenie oraz wszelkie pytania prosimy kierować na adres:

e-mail: piotr.pazdyka@akmorski.org.pl

Zgłoszenie dla kandydatów na zawodników sportu samochodowego

W zawiązku z obowiązującymi obostrzeniami związanymi z panującą pandemią COVID-19 i przede wszystkim ze względu na troskę o zdrowie organizatorów i uczestników szkolenia, organizator nie będzie przeprowadzał szkolenie praktycznego, do szkolenia i egzaminu zostaną dopuszczone osoby, które przedłożą załącznik P-3.

Kandydaci na licencję zawodnika i licencję kierowcy stopnia RN chcąc uczestniczyć w tym kursie zobowiązani są do przedstawienia załącznika P-3 (z potwierdzonymi ukończonymi imprezami). Warunek udział w kursie spełniają kandydaci, którzy ukończyli minimum 4 KJS-y, SKJS, 2 imprezy TIS lub 2 rundy HRSMP jadąc bez pomiaru czasu, na przestrzeni dwóch ostatnich sezonów.

Udział w szkoleniu teoretycznym jest obowiązkowy, opłata wynosi 300 zł.

Udział w egzaminie jest obowiązkowy, opłata wynosi 200 zł.

Podpisany oryginał zgłoszenia na druku „Zgłoszenie na egzamin na licencję do uprawiania dyscypliny sport samochodowy” należy dostarczyć do dnia rozpoczęcia kursu. Opłaty za kurs dokonywane muszą być na konto: Bank PEKAO II O. w Gdyni 37 1240 3510 1111 0000 4307 7263. W tytule wpłaty prosimy wpisać: „Kurs na licencję RN, imię i nazwisko”. Odpłatność za egzamin poprawkowy ustala się w kwocie 300,- PLN. Egzamin poprawkowy może być wyznaczony nie wcześniej niż po 14 dniach.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: piotr.pazdyka@akmorski.org.pl

Zarząd Okręgowy PZM: 
Kategorie: 
Share