Komunikat w sprawie rekomendacji odwołania / zmiany terminu zawodów
W nawiązaniu do poprzedniego komunikatu w sprawie rekomendacji odwołania /... więcej
Warunki korzystania z otwartych obiektów sportowych
W imieniu Pana Michała Sikory Prezesa Polskiego Związku Motorowego przekazujemy... więcej
Kino akcji!
Teren Speed Star Yamaha Motopark w Sobieńczycach na parę godzin przeistoczył... więcej
Biuro ZO PZM wraca
Z ogromną przyjemnością informujemy, że od 25 maja biuro ZO PZM będzie czynne.... więcej
Program wsparcia doraźnego organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19
Ministerstwo Sportu podjęło decyzje o pomocy dla klubów sportowych które... więcej
Pierwsza rocznica tragicznego wypadku na Rajdzie Żuławskim
Dnia 12 maja brać rajdowa uczciła pamięć kolegów Tomasza Czepukojć i Łukasza... więcej
E-Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Okręgu Gdańskiego i E-Historyczne Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Okręgu Gdańskiego
Szanowni Działacze,Szanowni Zawodnicy,Szanowni Państwo!Pod honorowym patronatem... więcej
MotoKociewie- STG znów pomagają !
Członkowie MotoKociewie - STG zgłosili chęć pomocy w tych trudnych dla nas... więcej
Biuro ZO PZM nieczynne
W związku z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19, chorobę wywołaną przez... więcej

REGULAMIN UZUPEŁNIAJCY MISTRZOSTWA STREFY POLSKI PÓŁNOCNEJ W MX

                                                                  

                                 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY
     MISTRZOSTWA STREFY POLSKI PÓŁNOCNEJ w MOTOCROSSIE
                                      GDAŃSK-12.06.2016

Klasy;             MX 65, MX85, MX2 Junior, MX B –Open, MX Kobiet, MX –Open, MX Masters,
                       MX 2C,  MX1C
                    
Data                12.06.2016       

Miejsce zawodów             Tor motocrossowy -Gdańsk
DOJAZD
Droga szybkiego ruchu        Autostrada A 1, Obwodnica Trójmiasta S6,
Droga krajowa            222
Najbliższe miasto        Gdańsk   (4 km od toru)
Najbliższy szpital        Gdańsk  – 8 km, od toru

1.    TOR

Nr licencji klubowej        ……………………… ważna do …………………….
Nr licencji toru             Inspekcja toru odbędzie się na dwa dni przed zawodami. Protokół odbioru
                                                    toru  będzie dokumentem na podstawie którego mogą odbyć się zawody.
                                                    .
Długość toru             1740 m
Minimalna szerokość               6 m
Plan toru dołączony do regulaminu

2.    ORGANIZATOR

Nazwa – Klub            GDAŃSKI  AUTO  MOTO  KLUB
Adres                80-018 GDAŃSK  UL, Trakt św. Wojciecha 253
Nr telefonu            + 48 +48 506 43 93 63.
Nr fax                 + 48
e-mail                 ......klub@gamk.gda.pl...................................................

Sekretariat zawodów:
Adres                Miejsce zawodów
Nr telefonu            +48 506 43 93 63

  3   OSOBY URZĘDOWE

Sędzia Główny Zawodów                Tadeusz  SZWEMIN                Lic. nr  …………
Asystent sędziego głównego              …………………………………. Lic. nr  …………

Dyrektor zawodów                      Paweł KURAJK                      . Lic. nr  ………...
Delegat techniczny GKSM              …………………………………. Lic. nr  ………..
Kierownik  sekretariatu          Ilona BŁASZCZYK
Kierownik ds. sportowych                  Marian ZUPA
Kierownik ds. organizacyjnych     Arkadiusz BŁASZKOWSKI

Kierownik kontroli technicznej      Jerzy DOWEJKO
Kierownik trasy                              Grzegorz BRASEL
Kierownik parkingu                      Henryk KNOBEL
Kierownik opieki medycznej                  Wyznaczony przez zakład zabezpieczenia medycznego
Kierownik chronometrażu                  Grzegorz OSTROWSKI
Komisarz ds. ochrony środowiska       Sebastian BŁASZCZYK
Biuro prasowe                    ……………………………………………………..
Zawody będą organizowane zgodnie z Regulaminem Ramowym na 2014r. ogólnymi przepisami PZM, i niniejszym regulaminem uzupełniającym oraz z załączonym harmonogramem godzinowym sprawdzonym i zaakceptowanym przez PZM—GKSM

4    ZGŁOSZENIA

Formularze zgłoszeniowe uczestników zaakceptowane przez klub i podpisane przez zawodników  muszą być wysłane do organizatora na niżej podany adres;
Organizator        GDAŃSKI  AUTO MOTO  KLUB
Adres            80-018 Gdańsk,Trakt św, Wojciecha 253
Nr tel.            + 48 506 43 93 63
Nr fax            + 48 .................................................
e-mail             ............klub@gamk.gda.pl.............................................

najpóźniej na 14 dni przed zawodami tj. do 29.05.2016
/decyduje data stempla pocztowego lub wydruk z faksu/

4    NUMERY STARTOWE

Obowiązują numery nadane przez GKSM, które będą używane przez cały sezon. Zawodnicy uczestniczący po raz pierwszy w MP nie mający nadanego wcześniej numeru startowego otrzymają numery od kierownika chronometrażu na pierwszych zawodach.  
Zmiany numerów startowych podczas trwania sezonu jest niemożliwe.

5    SPOTKANIE SĘDZIEGO ZAWODÓW  Z ORGANIZATORAMI

Spotkanie sędziego zawodów z organizatorami odbędzie się w biurze zawodów przed rozpoczęciem kontroli technicznej.

6    KONTROLA TORU

Zgodnie z harmonogramem zawodów .

7    KONTROLA TECHNICZNA

Zgodnie z harmonogramem zawodów

8    ODPRAWA ZAWODNIKÓW

Zgodnie z harmonogramem zawodów

9    TRENING DOWOLNY

Zgodnie z harmonogramem zawodów

10    TRENING KWALIFIKACYJNY

Zgodnie z harmonogramem zawodów

11    PRÓBA STARTU

Zgodnie z harmonogramem zawodów

12    OKRĄŻENIE ZAPOZNAWCZE

Zgodnie z harmonogramem zawodów

13    STREFA OCZEKIWANIA

Zgodnie z harmonogramem zawodów

14    WYŚCIGI

Zgodnie z harmonogramem zawodów

15    KLASYFIKACJA ZAWODNIKÓW i KLUBÓW

W zależności od rangi zawodów i obowiązującej klasyfikacji zgodnie z art. 7, 8, 9,10 i 11.

16    PALIWO

Zgodnie z pkt. 12.25

17    UBEZPIECZENIE

Podpisując zgłoszenie zawodnik i klub  stwierdzają, że zawodnik jest ubezpieczony zgodnie z wymaganiami PZM.

Zawodnicy od NNW winni być ubezpieczeni we własnym zakresie (Licencja).
Organizator zawodów będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC) , a osoby funkcyjne uczestniczące w organizacji zawodów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia motocykla, ich części i elementów powstałe w wyniku wypadku, ognia i innych przyczyn.

18    PROTESTY I ODWOŁANIA

Protesty wnoszone do dyrektora zawodów muszą być przedstawione zgodnie z wg pkt. 6.36

19    CEREMONIA WRĘCZENIA NAGRÓD

W dniu zawodów. – strefa podium
Pierwszych trzech zawodników z łącznej klasyfikacji po dwóch wyścigach musi wziąć udział w ceremonii wręczania pucharów. Zawodniczki /zawodnicy nie uczestniczący w ceremonii wręczania w wyznaczonym miejscu i czasie tracą prawo do ich otrzymania .
Organizator może również poprosić innych zawodników.
Zawodnicy mogą również być zaproszeni na konferencję prasową.
Obecność osób zaproszonych na ceremonię wręczenia pucharów lub na konferencję prasową jest obowiązkowa.

20    INTERPRETACJA REGULAMINU UZUPEŁNIAJĄCEGO

Interpretacja niniejszego regulaminu pozostaje w gestii sędziego głównego zawodów.
We wszystkich sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają przepisy Regulaminu Ramowego

4    DODATKOWE INFORMACJE ORGANIZATORA

                    Paweł KURAJK

                 Dyrektor Zawodów  
……………………………………………..
Zatwierdzony przez OKSM ZO PZM
 Gdańsk - 04.05.2016

 

 

HARMONOGRAM
MISTRZOSTW STREFY PÓŁNOCNEJ W MOTOCROSSIE 2016
w Gdańsku  , dn. 12.06.2016
w dniu zawodów
7:30 - czynne biuro do zakończenia zawodów
7.45 - odbiór trasy przez Sędziego Głównego
8:00 – 10:00 - kontrola techniczna
8:00 – 8:40 - klasa MX65, MX85, MX Kobiet, MX Open B
8:40 – 9:20 - MX1 C, MX2 C
9:20 – 10:00 - klasa MX2 Junior, MX Open, MX Masters
TRENINGI
8:45 – 9:10 - klasa MX65
9:15 – 9:45 - klasa MX85, MX Kobiet
9:50 – 10:20 - klasa MX1 C, MX2 C,
10:25 – 10:55 - klasa MX2 Junior, MX Open
11:00 – 11:30 - klasa MX Open B, MX Masters,
Zawodnicy startujący w Mistrzostwach Strefy Północnej mają jeden trening. Pierwsza część tj. 10 min trening dowolny, druga część 15 min trening kwalifikacyjny plus 5 min próby startu. Wyjątek stanowi klasa MX65, dla której trening kwalifikacyjny będzie trwał 10 min (trening dowolny i próba startu bez zmian).
Runda zapoznawcza jak w Indywidualnych Mistrzostwach Polski 2016.
12:00 - uroczyste otwarcie zawodów
WYŚCIGI
klasa MX65 12:03 – zamknięta strefa oczekiwania start – 12:10
klasa MX85, MX Kobiet 12:30 – zamknięta strefa oczekiwania start - 12:37
klasa MX1 C, MX2 C 13:02 – zamknięta strefa oczekiwania start – 13:09
klasa MX2 J, MX Open 13:34 – zamknięta strefa oczekiwania start – 13:41
klasa MX Open B, MX Masters 14:06 – zamknięta strefa oczekiwania start – 14:13
-------------------------------------------------------------------------------------------------
klasa MX65 14:38 – zamknięta strefa oczekiwania start –14:45
klasa MX85, MX Kobiet 15:05 – zamknięta strefa oczekiwania start –15:12
klasa MX1 C, MX2 C 15:37 – zamknięta strefa oczekiwania start –15:44
klasa MX2 J, MX Open 16:09 – zamknięta strefa oczekiwania start –16:16
klasa MX Open B, MX Masters 16:41 – zamknięta strefa oczekiwania start –16:48
ZO PZM Gdańsk

Zatwierdzone przez OKSM, dnia 04.05.2016

Zarząd Okręgowy PZM: 
Kategorie: 
Share