2. runda Pucharu Polski Pit Bike Off-Road
Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Motorowego w Bydgoszczy zaprasza w imieniu... więcej
4. runda Mistrzostw Polski w motocrossie
Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Motorowego w Bydgoszczy z imieniu... więcej
2. runda Włocławski Mistrz Kierownicy
Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Motorowego w Bydgoszczy w imieniu... więcej
1. runda Pucharu Polski Pit Bike SM
Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Motorowego w Bydgoszczy zaprasza w imieniu... więcej
3. runda Turystycznych Samochodowych Mistrzostw Okręgu
Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Motorowego w Bydgoszczy zaprasza w imieniu... więcej
3. runda Pucharu ROK Cup Poland
Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Motorowego w Bydgoszczy zaprasza w imieniu... więcej
Finał Wojewódzki Ogólnopolskiego Turnieju BRD - Koronowo 2022
W dniu 7 maja 2022 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Koronowie odbył się Finał... więcej
3. runda Mistrzostw Polski w motocrossie
Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Motorowego w Bydgoszczy z imieniu... więcej
2. runda Mistrzostw Okręgu w Super Sprincie
Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Motorowego w Bydgoszczy w imieniu... więcej
1. runda Grudziądzki Mistrz Kierownicy
Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Motorowego w Bydgoszczy w imieniu... więcej

Rada Nadzorcza Spółki Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności GospodarczejSp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy informuje

Rada Nadzorcza Spółki Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy
informuje o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko
Członka Zarządu Spółki.

Działając na podstawie § 11 Regulaminu Rady Nadzorczej Polskiego Związku Motorowego OZDG Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, Rada Nadzorcza zaprasza do składania zgłoszeń w postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatów na stanowisko Członka Zarządu Spółki Polski Związek Motorowy OZDG Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, z perspektywą dalszego rozwoju.

Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:

  • życiorys (CV), zawierający informacje na temat wykształcenia, opis dotychczasowych osiągnięć kandydata w pracy zawodowej, dane kontaktowe, tj. numer telefonu, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, informację o preferowanym sposobie kontaktowania się w sprawie Postępowania kwalifikacyjnego, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z przedmiotowym Postępowaniem oraz potwierdzenie zapoznania się z klauzulami informacyjnymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w związku z przedmiotowym Postępowaniem,
  • list motywacyjny,
  • przygotowaną przez kandydata na piśmie koncepcję zarządzania Spółką lub prowadzenia spraw Spółki wraz z prognozą rozwoju Spółki.

Zgłoszenia kandydatów winny być doręczone do siedziby Spółki Polski Związek Motorowy OZDG Sp. z o.o., ul. Białogardzka 7, 85-808 Bydgoszcz, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Spółki Polski Związek Motorowy OZDG Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy” w terminie do 17 grudnia 2021 r. do godz. 15:00.

Zarząd Okręgowy PZM: 
Kategorie: