Kodyfikator 2014 Załącznik 3

Załacznik nr 3

ZBIÓR ZASAD OPISÓW TRAS WYKORZYSTYWANYCH
W TURYSTYCZNO – NAWIGACYJNYCH RAJDACH SAMOCHODOWYCH
- przykłady interpretacji

Spis tematów.

1. Proste zależności geometryczne
2. Znaczenie strzałek w itinererach ze znakami drogowymi,  
3. Znaczenie strzałek w itinererach z sygnalizatorami świetlnymi

4. Wykonanie manewru opisanego itinererem z wykorzystaniem sygnalizatora świetlnego
5. Polecenie "skręć"
6. Lupa

 

 

Interpretacje.

1.Proste zależności geometryczne

Kodyfikator w kilku miejscach powołuje się na "proste zależności geometryczne" które powodują że bez pomiarów możemy określić która droga jest krótsza. Poniżej przykłady: zielony odcinek trasy od A do B zawsze jest krótszy od odcinków zaznaczonych linią czerwoną.
 

 

2. Znaczenie strzałek w itinererach ze znakami drogowymi

Przykład realizacji zapisu "miń znak" następnie "skręć w prawo" oraz "za znakiem w prawo" następnie "skręć w prawo". Zobacz różnicę w realizacji podobnego manewru z wykorzystaniem sygnalizatora świetlnego.
 

 

3. Znaczenie strzałek w itinererach z sygnalizatorami świetlnymi 

Przykład realizacji zapisu "przejedź prosto przez skrzyżowanie z sygnalizator świetlnym" następnie "skręć w prawo" oraz "na skrzyżowaniu z sygnalizatorem świetlnym skręć w prawo" następnie "skręć w prawo". Zobacz różnicę w realizacji podobnego manewru z wykorzystaniem znaku drogowego.

 

Interpretacje zapisu "na skrzyżowaniu z sygnalizatorem świetlnym skręć w prawo" w szczególnych sytuacjach drogowych:
 

Na przykładach pokazanych na rys.3 i rys. 4 nie możemy wykonać skrętu w prawo na pierwszynm skrzyżowaniu, gdyż manewr musimy wykonać po minięciu sygnalizatora, a to powoduje że obowiązuje nas nakaz jazdy prosto, tak jak pokazują znaki drogowe.

Zwróć uwagę na przykład - rys. 5:
1.       Pierwsze światła nie dają możliwości wykonania opisanego manewru (skrzyżowanie z jednoznacznym przejazdem wymuszonym przez nakaz jazdy)
2.       Następne „odejście z prawej” nie jest skrzyżowaniem pokazanym w kratce itinerera - szukamy skrzyżowania z sygnalizatorem świetlnym.
3.       Manewr wykonujemy na kolejnym skrzyżowaniu z sygnalizatorem świetlnym.

 

 

4. Wykonanie manewru opisanego itinererem z wykorzystaniem sygnalizatora świetlnego:

1. Sygnalizator świetlny musi znajdować się po prawej stronie drogi (nie uwzględniamy sygnalizatorów znajdujących się po lewej stronie drogi lub nad jezdnią).
2. Wykonanie manewru musi nastąpić w sytuacji drogowej bezpośrednio po minięciu sygnalizatora świetlnego.
3.  Sygnalizator świetlny musi dotyczyć skrzyżowania (nie uwzględniamy sygnalizatorów na przejściach dla pieszych).
4. Sygnalizator świetlny dotyczy skrzyżowania wtedy, gdy ruch drogowy na pozostałych drogach dochodzących do skrzyżowania sterowany jest innymi, dowolnie umieszczonymi, sygnalizatorami świetlnymi.
5. Jeśli po minięciu sygnalizatora świetlnego nie ma możliwości wykonania manewru opisanego itinererem, manewr wykonywany jest na kolejnym skrzyżowaniu z  sygnalizatorem świetlnym, na którym można wykonać opisany manewr.

 

a)    b) 

Przypadek przedstawiony na rys. a) - nie jest to skrzyżowanie opisane itinererem, gdyż nawet uwzględniając, że jest to „rozległe” skrzyżowanie, nie spełnia warunków pkt. 4.

Przypadek przedstawiony na rys. b) - w takiej sytuacji możemy zastosować opis pokazany w kratce itinerera, tylko najeżdżając z prawej strony na skrzyżowanie (spełniony warunek pkt. 1, 2  i  4), pozostałe dojazdy nie spełniają warunków pkt. 1.  - tylko z prawej strony na zdjęciu sygnalizator umieszczony jest po prawej stronie drogi, pozostałe sygnalizatory umieszczone są nad jezdniami.

 

c) 

Przykład c) pokazuje prawidłową interpretację manewru pokazanego w kratce itinerera - wykonanie manewru w danej sytuacji drogowej - na skrzyżowaniu. Nie ma znaczenia że, wykonując zadany manewr,  przejeżdżamy na każdym skrzyżowaniu obok kilku sygnalizatorów świetlnych stojących po prawej stronie drogi.

 

5. Polecenie "skręć"

Dozwolone jest stosowanie opisu uproszczonego w postaci słowa „skręć”, oznaczającego jednoznaczny manewr skrętu na najbliższym skrzyżowaniu.
 


 

Takie skrzyżowanie musi posiadać tylko jedną możliwość skrętu (albo lewo albo prawo).Możliwość skręcenia MUSI nastąpić na PIERWSZYM występującym skrzyżowaniu (nie uwzględniając skrzyżowań z jednoznacznym przejazdem).
Manewr dostosowany do opisu czeskiego, "ODBOC" stosowany przede wszystkim w konstansach; w konstansie mapowym na skrzyżowaniu mogą być różne możliwości skręcenia, w konstansie realnym MUSI być tylko jedna.

 

6. Lupa

Przykłady materiału topograficznego z prawidłowym wrysowaniem "lupy".

           

 

 

 

Słowa kluczowe: 
Share