Tajemnice Nawigacji 2022

TAJEMNICE NAWIGACJI 2022

(wprowadzono poprawki i uzupełnienia do wersji 2021)
 

"Tajemnice nawigacji 2022" (rozkładówka)
"Tajemnice nawigacji 2022" (broszura)

 

Uwaga: OZNACZENIA NA MARGINESACH STRON:


Nowe opisy wprowadzone w wydaniu 2022 Tajemnic Nawigacji.


Elementy różniące zapisy polskiego kodyfikatora od zasad CEC. Patrz str.84.

 

SPIS TREŚCI:
1. O co chodzi w nawigacji? - str. 2
2. Podstawowe pojęcia i zasady - str. 7
3. Grafika poleceń w naturze i na mapie - str. 16
3.1. Sposoby pokonywania trasy opisanej różnymi kombinacjami oznaczeń graficznych - str. 17
3.1.1 Z sytuacji drogowej występującej w naturze, jedź z natury (realnie) do sytuacji występującej na mapie - str. 17
3.1.2. Z sytuacji drogowej występującej na mapie, jedź z natury (realnie) do sytuacji występującej na mapie - str. 19
3.1.3. Z sytuacji drogowej występującej na mapie, jedź z natury (realnie) do sytuacji występującej w naturze - str. 20
3.1.5. Z sytuacji drogowej występującej na mapie, zaplanuj przejazd po mapie (jedź mapowo) do sytuacji występującej na mapie - str. 21
3.1.6. Z sytuacji drogowej występującej w naturze, zaplanuj przejazd po mapie (jedź mapowo) do sytuacji występującej na mapie - str. 23
4. Itinerery z natury (realne) - str. 25
4.1. Itinerer strzałkowy - str. 27
4.2. Itinerer strzałkowy orientowany - str. 27
4.3. Itinerer schematyczny - str. 28
4.4. Itinerer azymutowy - str. 29
4.5. Itinerer kątowy - str.30
4.6. Itinerery uproszczone - str. 30
4.7. Itinerer ze znakami drogowymi - str. 31
4.7.1. Znaczenie strzałek w itinererach ze znakami drogowymi - str. 31
4.7.2. Znaczenie nóżek w itinererach ze znakami drogowymi - str. 32
4.7.3. Znaczenie symboliki znaków w itinererach ze znakami drogowymi - str. 32
4.8. Itinerer z sygnalizatorami świetlnymi - str. 33
4.8.1. Znaczenie strzałek w itinererach z sygnalizatorami świetlnymi - str. 33
4.8.2. Kolejne wystąpienia w itinererach z sygnalizatorami świetlnymi - str. 34
4.8.3. Realizacja manewru opisanego skrótowym itinererem z natury - str. 35
4.9. Itinerer graficzny liniowy (choinka realna) - str. 37
4.10. Itinerer opisowy - str. 39
4.11.  Zasady nieopisywania elementów trasy w itinererach z natury - str. 39
5. Itinerery topograficzne (mapowe)  - str. 42
5.1. Manewry realizowane na materiałach topograficznych - str. 45
5.1.1. Manewr mapowy - str. 45
5.1.2. Manewr realny - str. 45
5.2. Itinerer graficzny topograficzny (choinka mapowa) - str. 46
5.3. Strzałki kierunkowe - str. 49
5.4. Punkty - str. 50
5.5. Detal punktu, Lupa - str. 51
5.6. Przejazd wg opisów topograficznych (mapowy) - str. 52
5.6.1. Dojazdy do punktów i wyjazdy z punktów w określonym azymucie - str. 53
5.6.2. Wyznaczanie najkrótszego przejazdu na materiale topograficznym - str. 53
5.6.3. Wyznaczanie przejazdu na materiale topograficznym o określonej długości - str. 55
5.6.4. Realizacja poleceń „mapowe lewo”, „mapowe prawo”, „mapowe prosto” - str. 56
5.7. Itinerery współrzędnościowe - str. 65
5.7.1. Metoda wyznaczania punktu poprzez określenie promieni - str. 66
5.7.2. Metoda wyznaczania punktu poprzez określenie azymutów - str. 66
5.7.3. Metoda wyznaczania punktu poprzez podanie współrzędnych - str. 66
5.8. Inne sposoby wyznaczania punktów i innych elementów na materiale topograficznym - str. 66
5.8.1. Metoda wyznaczania punktu przy pomocy SM - str. 66
5.8.2. Metoda wyznaczania punktu przy pomocy opisu z natury  - str. 67
6. Ślepa Mapa (SM) - str. 67
6.1. Sposoby realizacji przejazdu związane z SM - str. 69
6.1.1. Przejazd z natury, z punktu A na początek SM - str. 69
6.1.2. Przejazd wg mapy, z punktu A na początek SM - str. 69
6.1.3. Przejazd z natury, po wykonaniu SM jedź w prawo - str. 70
6.1.4. Przejazd wg mat. topogr., po wykonaniu SM jedź w prawo  - str. 70
6.1.5. Sposoby przejazdu SM występujących bezpośrednio po sobie - str. 72
6.1.6. Opuszczenie mapy i powrót na mapę - str. 74
7. Constans - str. 75
7.1. Elementy składowe constansu - str. 75
7.2. Constans realny (z natury) - str. 75
7.2.1. Wystąpienie constansu realnego podczas pokonywania choinki mapowej - str. 76
7.2.2. Wystąpienie constansu realnego podczas realizacji przejazdu mapowego do punktu - str. 76
7.2.3. Wystąpienie constansu realnego podczas pokonywania ślepej mapy zakończonej strzałką wyjazdową - str. 76
7.2.4. Wystąpienie constansu realnego podczas pokonywania ZGO - str. 77
7.2.5. Wystąpienie constansu realnego na drogach o kilku pasach ruchu - str. 78
7.2.6. Prawidłowa interpretacja zasad wyboru materiału topograficznego dla realizacji manewrów podczas wykonywania poleceń w Zintegrowanej Grupie Opisowej - str 79
7.3. Constans mapowy - str. 80
7.3.1. Wystąpienie constansu mapowego podczas realizacji przejazdu do punktu - str. 81
CEC. Puchar Europy Centralnej - str. 84

News

Słoneczna Eskapada - 8. runda TPP
Komisja Sportu Popularnego i Turystyki Automobilklubu Wielkopolski zaprasza na... więcej
Mysłowicka Czwórka
Automobilklub Mysłowicki zaprasza w dniach 17-19 czerwca 2022 r. do udziału w... więcej
Rajd Dzień Dziecka - 7. runda TPP
Zapraszamy wszystkich zmotoryzowanych turystów lubiących podróżować samochodem... więcej
MYSŁOWICKA CZWÓRKA
Automobilklub Mysłowicki zaprasza do udziału w dniach od 17 do 19 czerwca 2022... więcej
INFORMACJA 2/2022
Po konsultacji z przedstawicielami środowiska zawodników obecnymi na spotkaniu... więcej
Szwajcaria Podlaska 2022
Automobilklub Bialskopodlaski zaprasza 29 maja 2022 r. na rajd turystyczny "... więcej
Rajd Bibliotekarza
Automobilklub Królewski serdecznie zaprasza na Rajd Bibliotekarza w dniu 14.05... więcej
Majówka 2022
Komisja Sportów Popularnych i Turystyki Automobilklubu Polski zaprasza w... więcej
Wiosenne Rajdowanie
Automobilklub Inowrocławski zaprasza w dniu 21.05.2022 do udziału w... więcej
XIII Rajd Eleganta z Mosiny
Wiecie kto to jest “Elegant z Mosiny? Nie? To 22 maja 2022 roku przy okazji “... więcej

Strony

- Archiwum

Strony