Małgorzata Kosińska: Najważniejsze, że jesteśmy na mecie, a do tego mamy trzecie miejsce w klasie.