30 sierpnia 2022 r. w Rybniku odbył się egzamin na licencję "Ż " i 250cc. Pozytywne wyniku uzyskali: