ZAPYTANIE OFERTOWE – ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT