Wprawdzie na oficjalną listę załóg zgłoszonych do rywalizacji na mazurskich szutrach musimy poczekać do 8 czerwca, to już dziś
71 załóg nadesłało swoje zgłoszenia do organizatora LOTOS 71.Rajdu Polski.