SZKOLENIE KANDYDATÓW NA SĘDZIÓW SPORTU SAMOCHODOWEGO Organizator szkolenia:  Automobilklub Rzeszowski
SZKOLENIE KANDYDATÓW NA SĘDZIÓW SPORTU SAMOCHODOWEGO  Organizator szkolenia: Automobilklub Małopolski Krosno
SZKOLENIE SĘDZIÓW ORAZ KANDYDATÓW NA LICENCJĘ STOPNIA RN   DATA I MIEJSCE:
OKRĘGOWE SZKOLENIE SĘDZIÓW SPORTU SAMOCHODOWEGO Gorzów Wlkp., 06.03.2021  
SZKOLENIE SĘDZIÓW SPORTU SAMOCHODOWEGO ORAZ KANDYDATÓW NA LICENCJĘ ZAWODNIKA I LICENCJĘ KIEROWCY STOPNIA RN
Program szkolenia sędziów sportu samochodowego. Termin:21 listopada 2020 r.
W związku z kolejnymi obostrzeniami wprowadzonymi 26 listopada br.
Program szkolenia Sędziów Sportu Samochodowego:                                
Program szkolenia sędziów sportu samochodowego.
Szkolenie kandydatów na sędziów i zawodników sportu samochodowego