SZKOLENIE KANDYDATÓW NA SĘDZIÓW I ZAWODNIKÓWSPORTU SAMOCHODOWEGO  
KURS - SZKOLENIE  KANDYDATÓW NA SĘDZIÓW SPORTU SAMOCHODOWEGO  
SZKOLENIE KANDYDATÓW NA SĘDZIÓW SPORTU SAMOCHODOWEGO Organizator szkolenia:Automobilklub Biecki
SZKOLENIE SĘDZIÓW SPORTU SAMOCHODOWEGO   Organizator: S.S.S. Automobilklub Orski
PROGRAM SZKOLENIA SĘDZIÓW SPORTU SAMOCHODOWEGO Organizator: Stowarzyszenie G4 Sport Club
SZKOLENIE KANDYDATÓW NA SĘDZIÓW SPORTU SAMOCHODOWEGO Organizator szkolenia:  Automobilklub Rzeszowski
1. Termin: 15.05.2021 r. (Sobota) 2. Miejsce: Galeria Świdnicka w Świdnicy
W związku z wprowadzeniem rozszerzonych zasad bezpieczeństwa w całej Polsce wynikających ze stanu epidemii, a także trwającym obecnie najbardziej aktywnym o
SZKOLENIE Sędziów Technicznych Sportu Samochodowego  
SZKOLENIE KANDYDATÓW NA SĘDZIÓW SPORTU SAMOCHODOWEGO  Organizator szkolenia: Automobilklub Małopolski Krosno
OKRĘGOWE SZKOLENIE SĘDZIÓW SPORTU SAMOCHODOWEGO Gorzów Wlkp., 06.03.2021  
SZKOLENIE Sędziów Technicznych Sportu Samochodowego               
SZKOLENIE KANDYDATÓW NA SĘDZIÓW SPORTU SAMOCHODOWEGO  
Szkolenie Sędziów Sportu Samochodowego                                          1. Termin: 20 lutego 2021r. (sobota),  
SZKOLENIE SĘDZIÓW SPORTU SAMOCHODOWEGO ORAZ KANDYDATÓW NA LICENCJĘ ZAWODNIKA I LICENCJĘ KIEROWCY STOPNIA RN
Program szkolenia sędziów sportu samochodowego. Termin:21 listopada 2020 r.
W związku z kolejnymi obostrzeniami wprowadzonymi 26 listopada br.
Program szkolenia Sędziów Sportu Samochodowego:                                
Program szkolenia sędziów sportu samochodowego.
PROGRAM SZKOLENIA SĘDZIÓW SPORTU SAMOCHODOWEGO   29.08.2020, Opole Sobota, 29.08.2020 – Szkolenie teoretyczne
Szkolenie kandydatów na sędziów i zawodników sportu samochodowego  
Program Szkolenia Sędziów Sportu Samochodowego klasy I oraz klasy II 31.08.2019 r., Świdnica  
Fundacja Centrum Edukacji Motorowej oraz Stowarzyszenie Moto Sport Gliwice zapraszają sędziów sportów samochodowych oraz kierowników odcinków specjalnych na
SZKOLENIE Sędziów Sportu Samochodowego – licencja st. II 1. Termin: 23 luty 2019 (sobota)