Rzeczoznawcy PZM świadczą usługi z dziedziny motoryzacji od wielu lat.
Rada Ministrów zaproponowała nowelizację dotyczącą kar za cofanie liczników - przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy Ko