Automobilklub Kędzierzyńsko-Kozielski zaprasza do udziału w międzynarodowej imprezie samochodowej