uż podczas najbliższego Rajdu Karkonoskiego do grona pucharowiczów, dołączą dwaj nowi, Filip i Marcin Nivette.