SZKOLENIE KANDYDATÓW NA SĘDZIÓW SPORTU SAMOCHODOWEGO
Program szkolenia na sędziów sportu samochodowego  
Okręgowe Szkolenie Sędziów Sportu Samochodowego Zarządu Okręgowego PZM Zielona Góra:  
Program kursu na licencje sędziowskie organizowanego przez Automobilklub Ziemi Tyskiej  
Program kursu na licencje sędziowskie organizowanego przez Stowarzyszenie G4 Sport Club   1. Termin:
SZKOLENIE KANDYDATÓW NA SĘDZIÓW I ZAWODNIKÓW SPORTU SAMOCHODOWEGO