Komitet Organizacyjny 74. Rajdu Polski ogłasza konkurs na zapewnienie kompleksowej obsługi kibiców podczas rajdu.
Komitet Organizacyjny 74. Rajdu Polski ogłasza konkurs na zapewnienie kompleksowej obsługi marketingowej i PR podczas rajdu.