Komitet Organizacyjny 74. Rajdu Polski ogłasza konkurs na zorganizowanie płatnych punktów gastronomicznych podczas rajdu.
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT