Program Szkolenia na licencję zawodnika  ND-R  
SZKOLENIE SĘDZIÓW / KANDYDATÓW NA SĘDZIÓW