Komitet Organizacyjny 74. Rajdu Polski ogłasza konkurs na zorganizowanie płatnych punktów gastronomicznych podczas rajdu.
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
30 listopada 2016 roku w Wiedniu, Światowa Rada Sportów Motorowych FIA (WMSC) zatwierdziła kalendarz rajdowych mistrzostw świat