Historia caravaningu w Polskim Związku Motorowym mocno związana jest z turystyką motorową jako taką.