Ostatniego dnia stycznia odbył się 3. Nocny Super OES Polska Nowa Wieś.