www.pzm.bydgoszcz.pl Adres: 
Biuro Certyfikowanych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego